Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

RÉVEILLEZ-VOUS !

Hnying: Ame enehila, hna lapa amamane ngöne tele la itre atr ka kuci haze, tune la itre trene iöni, me itre vampire. Nemene la mekuna i epun? Hapeu, tha nyine iamadrinë kö lai ka ngazo?

Nyine Tro Fë: Kola qejepengöne hnene la Réveillez-vous ! celë la kepine matre pi tro catre la itre atr a goeëne la kola kuci haze memine la itre ewekë hna juetrëne hne itre ej.

ININE JË LA NYIPICI

Hnying: Nemene la aqane tro la Baselaia i Akötresieti a apatrene la itre jole ne la fene celë?

Xötr: Mataio 6:10

Nyipici: Tro la Baselaia i Akötresieti a hamë tingeting, mele ka loi, me mele xetietë e celë fen, tune e koho hnengödrai.

NEMENE LA BASELAIA I AKÖTRESIE? (Iwai hmaca)

Hnying: [Amamane jë la hnyinge hna amë e hnine lai tarak.] Nemene la pengöne la mel elany la kola troa mus la Baselaia i Akötresie?

Xötr: Salamo 37:29; Isaia 65:21-23

Nyine Tro Fë: [Amamane jë la boroshüre hna hape, Itre Maca Ka Lolo.] Kola qejepengöne hnene la ini 7 ne la boroshür, la aqane tro la itre hna thingehnaeane celë a hetre thangane kowe la mele së, eni me epun. [Nyiqane ini Tusi Hmitrötre jë memine la boroshüre celë.]

ITRE AQANE KUCA I EPUN

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.