Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA | IEREMIA 17-21

Nue Iehova Pi Troa Amekötine La Aqane Mekune Me Aqane Ujë Së

Nue Iehova Pi Troa Amekötine La Aqane Mekune Me Aqane Ujë Së

Loi e troa kapa la musi Iehova

18:1-11

  • Iehova a hamë eamo me ihaji koi së matre tro sa hetre thiina ka lolo

  • Nyipiewekë tro sa drengethenge

  • Tha tro pi kö Iehova a musinë së troa kuca la ketre ewekë, nge tha aja së kö

Qanyine la atre xupi inege troa iëne la aqane troa xup la ketre inege

  • Pine laka, hnei Iehova hna nue koi së la atreine troa isa ië ewekë, haawe, isa qanyi së pë hë troa kapa maine thipëne la ihaji Nyidrë

  • Iehova a kapa la itre ka troa nyi sinee i Nyidrë thenge la aqane ujë i angatr kowe la musi Nyidrë

Eu la ijine ka nyipiewekë koi ni la ihaji Iehova?