Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 MELE NE KERESIANO

Kepe Angatr Hnyawa Ju

Kepe Angatr Hnyawa Ju

Drei la itre atr nyine tro sa kapa hnyawan? Kola qaja la nöjei atr ka sine la itre icasikeu së, itre ka xötrei traqa maine itre ka majemine hë traqa lapa. (Roma 15:7; Heberu 13:2) Maine jë ketre trejine ka traqa qa ngöne la ketre nöj troa ihamë, maine pena ketre trejine ka nanazij, ngo ka xötrei traqa hmaca, thupene la itre macatre ne tha sine angeic la itre icasikeu. Pane mekune jë la aqane tro epuni a ujë, e epuni ju hi lai ketre. Hapeu, tha tro jë kö epuni lai a ajane troa kepe epuni hnyawa? (Mataio 7:12) Matre pine nemene kö laka, tha canga traqa kö epuni kowe la Uma Ne Baselaia troa ikep qëmekene me thupene la icasikeu? Celë hi aqane ujë lai ka troa acatrene la ihnim me keukawa ngöne la itre icasikeu, nge ka atrunyi Iehova. (Mataio 5:16) Nyipici laka, tha ijiji kö troa porotrike memine la nöjei atr asë ka traqa kowe la icasikeu. Ngo ame pe, maine tro sa isa kuca la hne së hna atreine troa ikep, haawe, troa hetre madrinene la nöjei atr ka traqa troa sine la icasikeu. *

Tha tro kö sa hnimi trenyiwa ngöne hmekuje hi la itre icasikeu ka tru, tune la Drai ne Amekunën, ngo loi pe ngöne la nöjei ijin. Ame la kola öhne me melëne hnene la itre ka xötrei sine la itre icasikeu, la ihnimi së, celë hi ka troa upi angatr troa thithi koi Akötresie, me hane ceme easë ngöne la hmi ka wië.—Ioane 13:35.

^ par. 3 Kola sewe së hnene la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr troa nyi sineen la itre hna upetröne eë ka traqa troa sine la itre icasikeu.—1 Korinito 5:11; 2 Ioane 10.