Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Eiperem 2017

 MELE NE KERESIANO

Itre Nyima Ka Thue Trengecatr

Itre Nyima Ka Thue Trengecatr

Hnei Paulo me Sila hna nyima me atrunyi Akötresie e hnine la kalabus. (Ite Huliwa 16:25) Ame mina fe enehila, hnene la itre trejin hna akalabusin e hnine lo camp de concentration nazie e Alema lo hna hape, Sachsenhausen hna hane thinge lo itre nyima ne Baselaia, tune lo itre trejine hna upe a tro Sibérie. Itre ceitune lai ka amamane la emenene la itre nyima ka thue trengecatre kowe la itre Keresiano ka cile kowe la itre akötr.

Easenyi hë matre hetrenyi jë fe ngöne la itre xa qene hlapa la itusi ne nyima ka hnyipixe hna hape, ‘Nyima Madrine Jë’ koi Iehova. E hetrenyi hë së la itusi cili, ijije hi tro sa mekune thele la itre trengewekë ne la itre nyima ngöne lo ijine easa hmi ne hnepe hlapa. (Efeso 5:19) Haawe, tro hë la uati hmitrötr a amekunëne hmaca itre ej koi së e traqa ju la itre itupath. Ijije hi tro la itre nyima ne Baselaia a xatua së troa cila xome la mejiune së. Tro mina fe itre ej a xatua së ngöne la easa cile kowe la itre jol. Nge ame ngöne la easa madrin, tre, kola aijijë së hnene la itre trengewekë ka ithuecatre troa “nyima madrin”, nge celë hi lai ka amadrinëne la hni së. (1 Aqane lapa ite joxu 15:16; Salamo 33:1-3) Epi tro sa catre huliwane hnyawane la itre nyima ne Baselaia!

GOEËNE JË LA VIDEO HNA HAPE, UN CANTIQUE INSPIRÉ PAR DES PRISONNIERS. THUPENE LAI, SA JË LA ITRE HNYINGE CELË:

  • Hnauëne laka, sile jë trejine Frost la ketre nyima?

  • Hnene la nyima cili hna xatuane tune kaa la itre trejine hna akalabusin ngöne lo camp de concentration e Sachsenhausen?

  • Eu la kola thuecatrenyi së hnene la itre nyima ne Baselaia?

  • Nemene la itre nyima ne Baselaia hnei epuni hna ajane troa amacane me lapa mekun?