Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Kola kapa la ketre trejine föe ka nanazije hnine la Uma ne Baselaia

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Eiperem 2017

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata göne la Réveillez-vous! me göne troa inine la nyipici göne la Baselaia i Akötresie. Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata hna hnëkëne hë, matre troa eköthe la nyine tro epuni a qaja.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Nue Iehova Pi Troa Amekötine La Aqane Mekune Me Aqane Ujë Së

Ame la Atre Xupi Inege Ka Draië, tre, Nyidrëti xatua së troa akökötrene la itre thiina qaathei Nyidrë, ngo hetre nyine tro së a hane kuca.

MELE NE KERESIANO

Kepe Angatr Hnyawa Ju

Ame la nöjei atr ka sine la itre icasikeu së, ke, nyipiewekë tro angatr a öhne me drenge la ihnim ne la itre Keresiano. Nemene la aqane tro fe epuni a hane amamane la nyipi ihnimi ngöne la Uma ne Baselaia?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hetrenyi Kö Epuni La ‘Hni Ka Ate Hmekunyi’ Iehova?

Ame ngöne la mekene 24 ne la tusi Ieremia, hnei Iehova Akötresie hna aceitunëne la itre atr memine la itre wene hmejieng. Drei lo lai itre ka ceitu memine la itre wene hmejienge ka loi, nge nemene la aqane tro sa nyitipu angatr enehila?

MELE NE KERESIANO

Ijije Hi Tro Sa Hane Ithuecatre Kowe La Ketre Keresiano Ka Nanazij

Ka tru catre pala hi la itre ka nanazije koi Iehova Akötresie. Nemene la aqane tro sa xatua angatr, matre troa bëeke hmaca kowe la ekalesia?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Catre Pi Së Tui Ieremia

Hnei Ieremia hna perofetane laka, troa apatrenyi Ierusalema. Nemene la ka aijijë angeice tro pala hi a catr?

MELE NE KERESIANO

Itre Nyima Ka Thue Trengecatr

Ame la troa nyimane la itre nyima ne la Baselaia, tre, celë hi ka aegöcatrenyi la itre Keresiano hna akalabusin e hnine la camp de concentration hna hape, Sachsenhausen. Ijije hi tro la itre nyima ne Baselaia a xatua së ngöne la easë cile kowe la itre jol.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hnei Iehova Hna Perofetane La Isisinyikeu Ka Hnyipixe

Nemene la eisapengönene la isisinyikeu ka hnyipixe memine la isisinyikeu ne la Wathebo, nge pine nemene matre ka cile huti la itre manathithi cili?