Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Eiperem 2016

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

RÉVEILLEZ-VOUS !

Nyine Tro Fë:Eni a traqa matre troa hamëne la zonal ne la treu celë hna hape, Réveillez-vous !

Hnying: Hane la ketre hnying ngöne la götrane 2. Nemene fe la mekuna i epun?

Xötr: Luka 7:35

Kola qaja hnene la tane mekune celë la itre xa trepene meköt ka ce tro memine la xötr.

RÉVEILLEZ-VOUS !

Hnying: Tune kaa, tro kö a hetre thangane la itre trengewekë celë ngöne la mele i epun?

Xötr: Mataio 6:34

Nyine Tro Fë: [Xome jë la götrane la zonal hna hape, “Mekuna i Tusi Hmitrötr göne la troa hnehengazo.”] Kola amamane hnene la zonal celë, la aqane tro la Tusi Hmitrötr a xatua së matre tha tro kö sa hnehengazo.

Ini Tusi Hmitrötr

Hnying: Nyimutre la itre atr ka lapaune koi Akötresie, angatr a ajane troa easenyi catre koi Nyidrë. Atre fe hi epun ka hape, Tusi Hmitrötr a ithuecatre koi së, troa easenyi koi Akötresie?

Xötr: Iakobo 4:8a

Nyine Tro Fë: Ame la itusi celë, ke, hna kuca matre tro sa inine hnyawa la pengöi Akötresie jëne la Tusi Hmitrötr. [Amamane jë la mekene 1 ne la itus Ini Tusi Hmitrötr.]

ITRE AQANE KUCA I EPUN

 

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.