RÉVEILLEZ-VOUS !

Nyine Tro Fë:Eni a traqa matre troa hamëne la zonal ne la treu celë hna hape, Réveillez-vous !

Hnying: Hane la ketre hnying ngöne la götrane 2. Nemene fe la mekuna i epun?

Xötr: Luka 7:35

Kola qaja hnene la tane mekune celë la itre xa trepene meköt ka ce tro memine la xötr.

RÉVEILLEZ-VOUS !

Hnying: Tune kaa, tro kö a hetre thangane la itre trengewekë celë ngöne la mele i epun?

Xötr: Mataio 6:34

Nyine Tro Fë: [Xome jë la götrane la zonal hna hape, “Mekuna i Tusi Hmitrötr göne la troa hnehengazo.”] Kola amamane hnene la zonal celë, la aqane tro la Tusi Hmitrötr a xatua së matre tha tro kö sa hnehengazo.

Ini Tusi Hmitrötr

Hnying: Nyimutre la itre atr ka lapaune koi Akötresie, angatr a ajane troa easenyi catre koi Nyidrë. Atre fe hi epun ka hape, Tusi Hmitrötr a ithuecatre koi së, troa easenyi koi Akötresie?

Xötr: Iakobo 4:8a

Nyine Tro Fë: Ame la itusi celë, ke, hna kuca matre tro sa inine hnyawa la pengöi Akötresie jëne la Tusi Hmitrötr. [Amamane jë la mekene 1 ne la itus Ini Tusi Hmitrötr.]

ITRE AQANE KUCA I EPUN

 

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.