2:2, 3

“Ngöne la ite drai hnapine”

Hneijine së enehila

“La wete ne la ēnē i Iehova”

Hmi ka hmitrötre i Iehova

“Tro nöjei nöj’ asë a xöte kow’ ej”

Hna acasi angatr hnene la hmi ka wië

“Trojë fe, mate elëjë shë kowe la wete i Iehova”

Itre keresiano a hëne la itre xan troa ce hmi me angatr

“Tro nyidëti a ini shë la ite jë i nyidë, nge tro sha trongëne la ite gojenyi qa thei nyidë”

Jëne la Wesi Ula i Nyidrë, Iehova a ini së me xatua së troa trongëne la itre jë i Nyidrë

2:4

“Tha tro hmaca kö angat’ a ini ishi”

Hnei Isaia hna qejepengöne la aqane ujëne la itre jiane isi matre nyine uja dro. Nyine amamane laka, tro la itre hlue i Iehova a catre thele tingeting. Nemene la itre jiane cili ngöne lo hneijine i Isaia?

“Ite taua i angate mate nyine uja dro pena”

1 Hetre ketre götranene la nyine uja dro hna kuca, matre troa tha la dro. Hna kuca hnei fao.—1 Samuela 13:20

“Ite jo i angate nyine hele ne xöte vin”

2 Maine jë ame la hele ne xötre vin tre, ketre fao ka ixöj tune lo hele ka hetre tan. Hna xome la jia ne huliwa cili matre troa xötre vin.—Isaia 18:5