ENYIPIEWEKËN: Loi e tro la itre atr a inine la itre trepene meköti Iehova me trongëne itre ej, matre troa atrunyi Nyidrëti hnyawa. (Isaia 2:3, 4) Ame la itus, “Ihnimi Akötresie”, lo hnaaluene itusi së nyine troa inin, tre, kola xatuane la itre ka inine la Tusi Hmitrötr, troa trotrohnine la enyipiewekëne la itre trepene meköti Akötresie ngöne la mele i angatr. (Heberu 5:14) Ame la easa ini angatr, nyipiewekë troa ketri la hni angatr, matre troa uku angatr troa saze.—Roma 6:17.

AQANE TROA KUCA:

  • Hnëkë hnyawa jë, nge lapa mekune jë la itre jole ka eje thene la hnainin. Eköthe jë la itre hnying, matre xatua epuni troa atre la itre mekuna i angeic, memine la itre aliene la hni angeic.—Ite Edomë 20:5; be 259

  • Huliwane jë la itre mekun hna eköhagen ne la itus, matre troa xatuane la hnainin troa wangatrune la aqane tro angeic a trongëne la itre trepene meköt

  • Xatuane jë la hnainin troa huliwane la mekuthetheu i angeic, ngo tha tro kö epuni a axecië mekun koi angeic.—Galatia 6:5

  • Loi e tro sa atre la aqane troa xatuane la hnainin, matre tro angeic a trongëne la itre xa trepene meköt. Xatua angeice jë troa trotrohnine laka, ihnimi angeic koi Iehova la ka troa upi angeic troa saze.—Ite Edomë 27:11; Ioane 14:31