Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Kola inine la Tusi Hmitrötr e Chili

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Diseba 2016

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“Elëjë Shë Kowe La Wete i Iehova”

Hnei Isaia hna qejepengöne la aqane ujëne la itre jiane isi matre nyine uja dro. Nyine amamane laka, tro la itre hlue i Iehova a catre thele tingeting. (Isaia 2:4)

MELE NE KERESIANO

Kola Ketr La Hni Ne La Atr Hnene La Itus “Thupë Nyipunieti Ju Kö Ngöne La Ihnimi Akötesie”

Ame la itus, “Ihnimi Akötresie”, tre, kola xatuane la itre ka inine la Tusi Hmitrötr, troa trotrohnine la enyipiewekëne la itre trepene meköti Akötresie ngöne la mele i angatr.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hna Eatr La Hna Perofetane Göne La Mesia

Hnei Isaia perofeta hna ahnith amë laka, tro la Mesia a cainöj e Galilaia. Hnei Iesu hna eatrëne la hna perofetane celë, ngöne lo nyidrëti a cainöjëne la itre maca ka lolo.

MELE NE KERESIANO

“Inieti La, Upengë Nieti Jë!”

Nemene la aqane troa nyitipune la aja ka catr nge ka eje thei Isaia? Kepe ini jë qa ngöne la hna melëne hnene la ketre hnepe lapa ka tro kowe la itre götrane ka aja ixatua.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Troa Tiqa La Fene Hnengödrai Hnene La Ate Hmekunyi Iehova

Nemene la aqane eatr la hna perofetan hnei Isaia göne la paradraiso ekö, enehila, me elany?

MELE NE KERESIANO

Hnene La Ini Qaathei Akötresie, Matre Pëhë Iwangatrehmekunyi Atr

Lue ithupëjia ekö, ngo hnene la itre ini qaathei Akötresie matre lue trejine hë enehila.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hna Ahnëjinëne La Troa Sasaithi Tulu La Aqane Mus

Nemene la aqane musi Sebena? Pine nemene matre hnei Iehova hna nyihna i angeic hnei Eliakima?