Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Tro Kö Sa Nue La Tusi Hmitrötr Troa Wenëiujin La Mele Së Enehila?

Tro Kö Sa Nue La Tusi Hmitrötr Troa Wenëiujin La Mele Së Enehila?

ÖNI ITRE XAN, WAEA. Önine la ketre droketre, ka hape, “Ame la troa nue la Tusi Hmitrötr matre wenëiujin la mele së, tre, kösë easa xom la ketre itusi ne ini chimie ne lo itre macatre 1 920.” Maine jë troa hnyingë epuni hnene la itre atr ka tha metrötrëne la Tusi Hmitrötr, ka hape, “Tro kö epuni a xome la itusi ka qejepengöne la aqane huliwane la ordinatör ka hekö, matre huliwane la ordinatör ka hnyipixe?” Haawe kola mama hnyawa e celë laka, hetre itre xan ka tha hane nyipiewekëne la Tusi Hmitrötr pine laka, ketre itusi hnapan.

Pine nemene matre tro sa nue la ketre itusi ka hekö troa wenëiujin la mele së enehila? Nyipici laka, nyimutre catr enehila la itre ithuemacany me itre eamo hna hamëne jëne ëternet. Ame fe ngöne tele, kola amamane la itre ka inamacan, me itre mus, me itre ka cinyianyi tus, laka angatr a hamë eamo thatraqane la mel. Nge the qaja palaha la itre uma ne salemë itus, laka hna nyialiene atiqane hnene la itre itusi hna cinyihan matre xatuane la itre atr ngöne la mele i angatr.

Ame hë enehila, hmaloi koi së troa canga öhne la itre ithuemacany. Matre hapeu, ka nyipiewekë kö troa e la Tusi Hmitrötr, ketre itusi ka hekö? Nyipici kö lo itre hna qaja hnene la itre ka tha metrötrëne la Tusi Hmitrötr ka hape, ceitune hi ej memine la ketre itusi ka qejepengöne la ordinatör ka hekö? Ohea, ka tria la itre mekune celë. Nyipici laka, ka canga saze la sias memine la itre jiane huliwa ka hnyipixe. Ngo tune kaa fe la itre ka nyipiewekë ngöne la mele ne la atr? Alanyimu la itre atr ka ajane troa hetre aliene la mele i angatr, me hetre mele ka loi e hnine la hnepe lapa, me hetre nyipi sinee.

Ngacama ketre itusi hnapan, ngo Tusi Hmitrötre hi la ka xatuane la itre atr ngöne la itre götrane cili, me itre xane ju kö. Ketre itusi lai hne së hna kapa qaathene la Atre Xupi së. Tusi Hmitrötr a eatrongë së ngöne la nöjei götrane la mele së, me xatua së troa atreine cile kowe la itre jol. (2 Timoteo 3:16, 17) Nge ame la itre eamo hna hamën, tre, ka nyipiewekë catr ekö, nge ka eje palahi enehila! Celë hi matre kolo kö a sipu qaja hnei Tusi Hmitrötr, ka hape, “Ke mele la wesi ula i Akötesie.”—Heberu 4:12.

Hapeu ka nyipici kö lo itre mekune hna qaja, göi Tusi Hmitrötr? Hapeu ketre itusi ka hekö me ka tha nyipiewekë hmaca kö ej, maine ka hetre eloine palahi enehila? Hna kuca la Ita Ne Thup celë, matre troa sa la itre hnyinge cili.