Hapeu atreine hi Tusi Hmitrötr xatua së troa nyi sinee i Akötresie?

KOLA MEKUN HNEI ITRE XAN . . .

ka hape, thatreine kö tro angatr a hane nyi sinee i Akötresie ke, ngazo catre palaha angatr. Nge öni itre xan, tha semesine së kö hnei Akötresie. Nemene fe la mekuna i epun?

HANAWANGE LA HNA QAJA HNENE LA TUSI HMITRÖTR

Akötresieti “a [easenyi catr] me ite ka meköt.” (Ite Edomë 3:32) Maine tro sa drengethenge Akötresie, tro hë sa hane nyi sinee i Nyidrë.

ITRE XA INI QA HNINE LA TUSI HMITRÖTR

  • Aja i Akötresieti tro sa hane nyi sinee i Nyidrë.—Iakobo 4:8.

  • Aja i Akötresieti troa xatua së me nue la itre ngazo së ke, Nyidrëti la sinee së.—Salamo 86:5.

  • Ame la itre sinee i Akötresie tre, angatr a hniin la itre hnei Nyidrëti hna hniin, me xelene la hnei Nyidrëti hna xelen.—Roma 12:9.