Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 1 2018

3 Ixatua Matre Troa Xomihnine La Itre Jol

3 Ixatua Matre Troa Xomihnine La Itre Jol

Hetre itre jol hne së hna thatreine neën maine apatren. Ceitu memine la kola meci la ketre sinee së hna hnim, maine pena kola tithi së hnei meci ka pë nyin. Celë hi matre, easa thel la aqane troa xomihnine la itre akötr cili. Hapeu, ijiji Tusi Hmitrötre kö troa xatua së?

HNA TITHI HNEI MEC KA PË NYIN

Öni Rose, ketre jajinyi thöth ka 20 lao macatre, “Hna tithi ni hnene la ketre meci ka pë nyin, nge ka traqa lapa me akötr. Kösë tha loi hmaca kö la meleng.” Ngo ame la hnei Rose hna hnehengazon catrën, tre, ene la troa sewe angeic hnene lai mec troa hnehene la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr, me xome la itre mekun ka sisitria. Ngo hna xatua angeic hnene la hna qaja hnei Iesu, ngöne Mataio 19:26: “Ateine Akötesie la nöjei ewekë asë.” Hnene laka akötre catre angeic, matre thatreine hë angeic e hnyawa la Tusi Hmitrötr. Celë hi matre hnei angeic hna nyiqaane drenge la kola e la Tusi Hmitrötr, me itre xa itusi ngöne ëternet. * Öni angeic, “Maine paatre ju la itre nyine dreng ke, thatreine jë kö ni troa acatrene la aqane imelekeung me Iehova.”

Tru la akötre thei Rose ngöne la angeic a mekune hmaca lo itre hnei angeice hna atreine kuca ekö, nge thatreine pë hë enehila. Ngo ame pe, kola akeukawane la hni angeic hnene la itre trengewekë ngöne 2 Korinito 8:12 hna hape, “Maine hna pane hetenyi la canga ajan, ame hna kapa thenge la hna heteny, ngo tha thenge kö la ka tha hetenyi kö.” Jëne la xötr, trotrohnine hë Rose laka, ka tru koi Akötresieti la itre ewekë hnei angeic hna kuca. Tha hnei angeice kö hna nue la meci angeic troa sewe angeic troa kuca la huliwa i Akötresie, ngo hnei angeice pe hna kuca la hna atrein.

AKÖTR

Öni Delphine, lo föe hne së hna ce ithanatane hë,  “Hleuhleu catre ni thupene la kola meci la nekönge jajinyi ka 18 lao macatre. Matre eni a qaja ka hape, nyine u la tro na mel? Pëhë aliene la meleng enehila.” Hna akeukawane la hni Delphine la hna qaja ngöne Salamo 94:19, lo atre cinyihane la Salamo a ithanata koi Akötresie me hape, “Ngöne la nyimu mekun’ e kuhu hning, kola akeukawane la hninge hnene la ite nyine aupune qa thei cilie.” Matre öni eahlo, “Hnenge hna thithi koi Iehova me sipo Nyidrëti troa xatua ni, me aupune la hning ka akötr.”

Hnei Delphine hna catre huliwa ngöne la itre asosiasio. Ame koi eahlo, ceitui eahlo memine la ketre pen nyine colorier laka, ngacama xecie hë, ngo ijije palakö troa huliwan. Ketre tune mina fe, ngacama hleuhleu catr eahlo, ngo ijiji eahlo palakö troa xatua itre xan. Öni Delphine hmaca jë hi, “Trotrohnine hë ni laka, ame la eni a xom la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr, matre troa xatuane la itre hnainin ke, kösë Iehova a xatua angatr me eni mina fe.” Ketre, hnei eahlo hna amë ngöne la ketre liste, la ëjene la itre atr ka hane akötr e hnine la Tusi Hmitrötr. Öni Delphine, “Itre atr ka catre thithi angatr.” Hetre ini mina fe hnei eahlo hna xom, matre öni eahlo, “Troa sa la itre thithi së e hne së hna catre e la Tusi Hmitrötr.”

Hetre ketre ixatua hnei Delphine hna kapa. Ame la eahlo a catre inine la Tusi Hmitrötr, casi hi la hnei eahlo hna lapa mekun, ene la mel elany. Hna akeukawane la hni eahlo hnene la mejiun hna qaja ngöne la tusi Ite Huliwa 24:15 lo kola hape, “Tro ha mele hmaca la nöjei ka meköt, me ka tha meköti kö .” Pine nemene matre xecie koi eahlo laka, tro kö Iehova a amelene hmaca la neköi eahlo jajiny? Öni Delphine e sa ka hape, “Tro kö ni a öhne la neköng elany, ngöne la drai hna sa hnei Iehova. Kösë eni ha goeë nyio ngöne la götrane ka mingöming. Ame koi ni, ka mele nyën, nge qane lo nyën a mala, ka eje palahi la ihniming koi nyën.”

^ par. 4 Hetrenyi la itre nyine dreng ngöne la sit jw.org.

Tusi Hmitrötr a akeukawane la itre hni së ngöne ijine akötr