Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 3 2017

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | FOA LAO KA TI HOOS—THANGANE KOI SË LA AQANE NYINYAPE I ANGATR

Foa Lao Ka Ti Hoos Me Epun

Foa Lao Ka Ti Hoos Me Epun

Kola ulili la ihnadro hna waja hnene la itre hoos! Pine laka mama hnyawa la foa lao hoos me itre ka tith, kösë itre ej a weje fetra me lö pi qa hnine la Tusi Hmitrötr! Ame la pane hoos, tre, ka wië nge sisitria la atre tith, ke, hna acili joxu angeic. Ame la hoose ka fetra e thupen, tre, hoose ka palulu. Ame la atre tith, tre, angeic a troa xome la tingeting qa la fen. Kola ixötrethenge hnene la hnaakönine hoos, ene la hoose ka wetrewetr tune la jidr. Hetre itulu hna xolouthe hnene lai atre tith, nge kola qaja la ketre maca ka akötr, ene la troa jiin. Ame la hnaaekene hoos, tre, hoose ka xuhao nge ka si mec. Eje la qane la itre sine mec me itre xa ewekë ka ngazo catr. Meci la ëjene la atre tith, nge hedris a xötrethenge angeic. Ame lai hedris, tre, celë hi lo hua hna hnen lo itre hna humuth me hna thapa hnene ej!—Hna Amamane 6:1-8.

“Eni a xou ngöne la eni a xötrei e la hna qaja göne la foa lao ka ti hoos. Kösë kolo ha traqa la Drai ne Amekötin, nge pine laka tha ka hnëkë kö ni, ka tro hë ni a luz.”—Crystal.

“Eni a haine la isapengönene la foa lao ka ti hoos me itre hane ne itre ej. Ame hë la eni a trotrohnine la aliene lai hna meköle goeën, kösë nualai pi hi koi ni.”—Ed.

Epuni kö a mekune tui Crystal maine tui Ed, göne la itre ka ti hoos ne la tusi Hna Amamane? Ame la aqane nyinyapene la itre hoos, tre, ketre ewekë hna atre hnyawa ngöne lo tusi Hna Amamane, tusi tixenuë ne la Tusi Hmitrötr. Maine tro epuni a trotrohnine la aliene la hna meköle goeën, tro hë lai a hetre thangane koi epun. Hnei Akötresie hna thingehnaean, laka maine tro epuni a e, me inin, me mele thenge la itre hna cinyihan ngöne la tusi celë hna perofetan, haawe, tro hë epuni a öhne la nyipi madrin.—Hna Amamane 1:1-3.

Maine nyipici laka, kola xouene hnene la itre xan la itre hna qaja göne la foa lao ka ti hoos, ngo tha hna cinyihane kö itre ej nyine axouenyi së. Ngo itre eje pe a acatrene la lapaunene la itre atr ka alanyim, me hamëne koi angatr la mejiune kowe la itre drai elany. Ketre tu së mina fe! Hna qejepengöne hnyawa lai ngöne la hnaaluene tane mekun.