Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP Na. 3 2017 | Foa Lao Ka Ti Hoos—Thangane Koi Së La Aqane Nyinyape i Angatr

Nemene La Mekuna I Epun?

Atre hnyawa hi së la kola qaja lo eke hoos ka nyinyape ngöne lo tusi Hna Amamane hnine la Tusi Hmitrötr. Hetre itre ka xouene lai. Nge hetre itre ka pi atrepengöne lai. Ngo hane hi la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, göne la itre hna perofetane cili:

“Manathithi hë angeic’ ate e, me angete denge la nöjei wesi ula hna perofetan.”Hna Amamane 1:3.

Kola qejepengöne hnene la Ita Ne Thup celë laka, ame la kola nyinyape la eke hoos ke, ka hetre aliene lai koi së, kösë ketre maca ka lolo koi së.

 

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Foa Lao Ka Ti Hoos Me Epun

Foa lao hoos—ka wië, ka palulu, ka wetrewetr, me ka xuhao. Atre hnyawa hi së la kola qaja lo foa lao hoos ka nyinyape ngöne lo tusi Hna Amamane hnine la Tusi Hmitrötr.

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Foa Lao Ka Ti Hoos—Itre Drei Angatr?

Hetre aliene hë koi së la hna meköle goeëne celë.

Ketre Mekune Hna Anyipicin

Ngacama thatre pengöi Tatenai kö së ngo ame pe hna hane qeje nyidrë.

THE BIBLE CHANGES LIVES

Eni Pe Hi a Mele Koi Elo Bool!

Samuel Hamilton pe hi a mele göne troa kuci sports, ngo hna saze la mele i nyidrë ke, hnei nyidrëti hna inine la Tusi Hmitrötr.

IMITATE THEIR FAITH

“Föe Ka Lolo Eö”

Ame e Aigupito ke, hnene la itre hene ka tru i Farao hna wangatrehmekune la emingömingö i Sara. Troa asesëkötrë epuni hnene la ewekë ka traqa e thupen.

Kola Sa Hnei Tusi Hmitrötr

Hapeu, Akötresieti kö a wangatrune la ketre gurup hune la ketre? Hapeu, hetre itre atre kö hna amanathithine me akötrëne pena la itre xan?