Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 2 2017

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | HANE JU KAPA LA AHNAHNA I AKÖTRESIE!

Aqane Troa Olene Koi Akötresie La Ahnahna Ka Sisitria

Aqane Troa Olene Koi Akötresie La Ahnahna Ka Sisitria

“Kola musinë huni hnene la ihnimi Keriso . . . Hnei nyidëti hna meci thatraqan’ asë, mate tha tro hmaca kö a mele koi angate kö ange ka mel, ngo loi pe koi nyidëti ate mec.”—2 Korinito 5:14, 15.

AME la easa kapa la ketre ahnahna ka tru, canga tro hi sa amamane la hni ne ole së. Celë hi hnei Iesu hna amamane ngöne la nyidrëti a aloine la meci ne la treen lao atr, ngacama pë pala kö nyin la meci cili. Hnene la ketre e angatr hna “hmaca, me qaja aloinyi Akötesie.” Öni Iesu: “Hape u, tha ala luepi kö la ite hna aloin ? nge e ka pe kö la ala ekengemen ?” (Luka 17:12-17) Nemene la ini? Ijije hi tro sa canga thëthëhmine la itre hna kuca koi së hnene la itre xan!

Pëkö ahnahna ka tune la thupene mel. Celë hi ahnahna ka sisitria catr. Nemene la aqane tro sa amamane la hni ne ole së kowe la itre ewekë hna kuca koi së hnei Akötresie?

  • Loi e troa atre la Atre Hamën. Tha hnene kö laka, hna hamëne la thupene mel, ke, tro ha mel epine palua asë hnene la nöjei atr. Ngo ame lo Iesu a thithi koi Akötresie, öni nyidrë: “Nge dei lola mele ka tha ase palua kö, laka tro angat’ a ate hmekua cilie la nyipi Akötesieti ka cas, me Iesu Keriso la hnei cilieti hna upengëtin.” (Ioane 17:3) Maine hna xatua epuni hnene la ketre atr lo epuni a co, hapeu, tha tro kö epuni lai a thele troa atre la atr cili memine la kepine matre angeic a ujë tun? Ame la aja i Iehova Akötresie ngöne lo Nyidrëti a hamëne la ahnahna, ene la thupene mel, ke, tha göne hmekuje kö tro sa atre Nyidrë, ngo göne tro fe sa acatrene la aqane imelekeu së me Nyidrë. Tusi Hmitrötr a  ithuecatre ka hape, “Eashenyijë koi Akötesie, nge tro nyidëti a eashenyi koi nyipunie.”—Iakobo 4:8.

  • Lapaune jë kowe la thupene mel. “Hetenyi hë la mele ka tha ase palua kö hnene la ate lapaune kowe la Hupuna.” (Ioane 3:36) Nemene la aliene la troa lapaun? Kola hape, troa hetre nyine troa kuca; troa mama ngöne la itre huliwa la lapaune kowe la thupene mel. (Iakobo 2:17) Nemene pengöne huliwa? Ewekë së la ahnahna, e hne së hna xom me kapa. Haawe, loi e tro sa xom me kapa la thupene mel. Troa tune kaa? Troa atre la hnei Akötresieti hna thele the së me mel thenge la aja i Nyidrë. * Loi e tro sa sipone koi Akötresieti jëne la thith, matre tro Nyidrëti a köletrij la itre ngazo së, ene pe tro ha wië la mekuthetheu së. Easenyi jë koi Akötresie me mejiune laka, troa mele tingeting epine palua, me lapa xetietë, me mele ka loi la nöjei atr asë ka lapaune kowe la thupene mel!—Heberu 11:1.

  • Loi e Troa Hane Sin la Drai Ne Amekunën. Hnei Iesu hna eköth la ketre drai ngöne la macatre nyine troa amekunë së la hna amekötine göi thupene mel. Öni nyidrë: “Kucajë la nyine mekune koi ni.” (Luka 22:19) Tro la Itretre Anyipici Iehova a atrune la drai ne meci Iesu e Draiangedic 11 Eiperem 2017, thupene la kola lö la jö. Ame ngöne la ca hawa ne icasikeu, tre, troa cile fë la ketre cainöj ka troa qejepengöne la meci Iesu, memine la itre manathithi hne së hna troa kapa enehila me elany. Ame lo macatre ka ase hë, tre, 20 milio lao atr ka sin la Drai Ne Amekunën e cailo fen. Eahuni a könë nyipunie troa hane ce atrun me eahuni la drai cili, me olene koi Akötresieti la ahnahna cili ka sisitria.

^ par. 7 Ame la aqane troa atre Akötresieti hnyawa me easenyi koi Nyidrë, tre, troa inine la Wesi Ula i Nyidrë, ene la Tusi Hmitrötr. Sipone jë kowe la ketre Atre Anyipici Iehova troa ini tus maine tro jë pena kowe la sit www.jw.org/dhv.