Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 2 2017

Tro ha lapane la paradraiso e celë fen, hnene la itre atr ka mele pe ngöne la itre drai tixenuë

Kola Sa Hnei Tusi Hmitrötr

Kola Sa Hnei Tusi Hmitrötr

Easë kö a melëne la “ite drai hnapin”?

Ame koi epun, tre

  • Eje hi

  • Ohea

  • Maine thatre kö epun

Hanawange la hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr

“Tro ha traqa la nöjei ijine ka aköte ngöne la ite drai hnapin.” (2 Timoteo 3:1) Ka ihmeku la itre hna thingehnaeane hnei Tusi Hmitrötr memine la itre ewekë ka traqa enehila ngöne la “ite drai hnapin.”

Nemene la itre xa ini qa hnine la Tusi Hmitrötr?

  • Hna nyihatrene la itre drai hnapin hnene la itre isi me itre jiin me itre sa, memine la mec. —Mataio 24:3, 7; Luka 21:11.

  • Ame ngöne la itre drai hnapin, pë hë trepene meköt nge pë hë trepene meköt e celë fen.—2 Timoteo 3:2-5.

Nemene la ka troa traqa elany kowe la itre atr?

Kola mekun hnei itre xan . . . ka hape, ame ngöne la itre drai hnapin, tre, kola troa apatrene la ihnadro me itre ka lapan ej; nge öni itre xan, tro ha lolo la aqane mele ne la itre atr. Nemene fe la mekuna i epun?

Hanawange la hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr

“Tro ha la ange ka meköti a hetenyi la nöj, me lapa palua kö ngön’ ej.”Salamo 37:29.

Nemene la itre xa ini qa hnine la Tusi Hmitrötr?

  • Troa apatrene la itre atr ka ngazo ngöne la kola nyipun la itre drai tixenuë.—1 Ioane 2:17.

  • Troa acile hmaca la paradraiso e celë fen. —Isaia 35:1, 6.