Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 2 2017

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | HANE JU KAPA LA AHNAHNA I AKÖTRESIE!

Pë Kö Ahnahna Ka Sisitria Hune Lai

Pë Kö Ahnahna Ka Sisitria Hune Lai

MAINE jë tha ka nyipiewekë kö la ahnahna hna hamëne koi Jordan, ketre he nyine amingömingöne la peen. Ngo ame pe, ketre ahnahna ka tru alamekene catr. Öni Jordan, “Hnei Russell la ketre sinee huni ka qatre hë, hna hamë ni la peen ngöne lo eni a co”. Kola atre pë hë hnei Jordan, thupene la hna meci hnei Russell, ka hape, ka tru catre nyidrëti ekö kowe la mele ne la qaaqa i angeic me keme me thine i angeic. Hnei nyidrëti hna lapa xatua angatr ngöne la itre ijine jol. Öni Jordan, ka hape, “Ame lo neköi ahnahna hna tha nyipiewekëne ekö, tre, nyipiewekë hë enehila, ke, atre Russell hnyawa ha ni.”

Tune la ewekë ka traqa koi Jordan, isapengöne catre la aqane goeëne la itre atr la itre ahnahna, maine jë ka co hi maine pena tha ka nyipiewekë kö koi angatr. Ngo ame pe troa sisitria catr kowe la atr ka kapa la ahnahna cili. Tusi Hmitrötr a qejepengöne la ahnahna ka tru thupen: “Hnei Akötesieti hna hnime la fene hnengödrai, mate nyidëti a hamëne la Nekö i nyidëti ka cas, mate tha tro kö a meci la kete e angete lapaune koi nyidë, ngo tro ha hetenyi la mele ka tha ase palua kö.”—Ioane 3:16.

Ame la ahnahna celë tre, ej a aijijëne la itre atr troa hetrenyi la mele ka epine palua! Hapeu, hetre ketre ahnahna kö ka sisitria hune lai? Ngacama tha mama kö koi itre xane la enyipiewekëne la ahnahna cili, ngo ame koi itre nyipi Keresiano “ka tru alamekene” catr. (Salamo 49:8; 1 Peteru 1:18, 19) Ngo pine nemene matre huujëne jë Akötresieti la mele ne la Nekö i Nyidrë, nyine ahnahna kowe la fen?

Hnei Paulo aposetolo hna qejepengöne lai me hape: “Traqa ha la ngazo kowe la fene hnengödrai hnene la ate ka cas, nge meci fe pine la ngazo ; tune lai hna traqa la meci kowe la nöjei ate asë.” (Roma 5:12) Hnei Adamu hna ketre sipu kuca la ngazo me tha drengethenge Akötresie, matre mec la pun koi angeic. Hnene la tha idrei Adamu matre meci la pun kowe la nöjei matra i angeic, ene la nöjei atr asë e cailo fen.

 “Ame la thupene la ngazo, te, mec ; ngo ame la ahnahna i Akötesie, te, mele ka tha ase palua kö göi Iesu Keriso Joxu shë.” (Roma 6:23) Hnei Akötresieti hna upi Iesu Keriso, Hupuna i Nyidrë, matre troa meci me huujëne la mele i nyidrëti thatraqane la nöjei atr asë. Hnene la “hna itö mel” matre ijije hë tro la itre ka lapaune koi Iesu a hane hetrenyi hmaca la mele ka tha ase palua kö.—Roma 3:24.

Hetrenyi la itre manathith hna troa kapa hnene la itre hlue i Akötresie jëne Iesu. Hna amexeje itre eje hnei Paulo, öni nyidrë: “Ole koi Akötesieti la ahnahna i anganyidë hna tha ’teine qaja asë.” (2 Korinito 9:15) Hnene laka, ka sisitria catr la thupene mel, matre thatreine kö tro sa qejepengöne hnyawa. Ngo pine nemene matre ka sisitria catre kö la thupene mel, hune la nöjei ahnahna hnei Akötresieti hna hamëne koi së? Pine nemene matre ketrepengöne kö ej? Nge nemene la aqane tro sa amamane la hni ne ole së? * Eahuni a könë epun troa hane xom e hnine la Tusi Hmitrötr la itre mekune ka sa la itre hnying, hna troa ce wange ngöne la lue tane mekune celë.

^ par. 8 Ka hmalahnine Iesu troa “hamëne la mele i nyidë thatraqai shë.” (1 Ioane 3:16) Ngo pine laka ka ihmeku la huuje celë memine la aja i Akötresie, tro pë hë la itre xaa tane mekun a qejepengöne la hnëqa i Akötresie, ke, Nyidrëti lo Atre Hamëne la thupene mel.