Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Kola tiqa la fen hnei akötr, ngo hapeu qaathei Akötresieti kö lai?

Kola Sa Hnei Tusi Hmitrötr

Kola Sa Hnei Tusi Hmitrötr

Hapeu, Akötresieti kö la qane la nöjei akötr?

Ame koi epun, tre,

  • Eje hi

  • Ohea

  • Maine thatre kö epun

Hanawange la hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr

“Iananyi la ngazo me Akötesie, kete tune la thina ka ngazo me Kapucatinasë!” (Iobu 34:10) Tha Akötresieti kö la qane la ngazo memine la nöjei akötr e celë fen.

Nemene la itre xa ini qa hnine la Tusi Hmitrötr?

  • Satana Diabolo, ene la ‘tane la fene hnengödrai,’ la qane la nöjei akötr. —Ioane 14:30.

  • Akötr me ngazo la pun kowe la itre atr ka axecië mekun ka ngazo.—Iakobo 1:14, 15.[3]

Tro kö a paatre la akötr?

Kola mekun hnei itre xan ka hape, ijije hi tro la itre atr a apatrene la akötr e hnei angatr hna ce huliwa, nge ame pena koi itre xan, tha tro kö a canga saze la fen ngo tro pe ej a ngazo catr. Nemene fe la mekuna i epun?

Hanawange la hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr

Tro Akötresieti a apatrenetrije la akötr. “Pa hmaca kö mec ; me hace hni me teij, me aköt.”—Hna Amamane 21:3, 4.

Nemene la itre xa ini qa hnine la Tusi Hmitrötr?

  • Jëne Iesu, tro Akötresieti a apatrenetrije la akötr hna axulune hnei Diabolo.—1 Ioane 3:8.

  • Tro la itre atr ka meköt a mele tingeting e celë fen uti hë epine palua.—Salamo 37:9-11, 29.