Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 INAMACAN HNAPAN KOWE LA MELE ENEHILA

Troa Nue Hnyawane La Ngazo Ne La Ketre

Troa Nue Hnyawane La Ngazo Ne La Ketre

TREPENE MEKÖT: “Loi e ixomi hninekeune me inuekeune nyipunie, maine hete gele i kete ate koi kete; hna nue nyipunie hnei [Iehova, MN], kete tro nyipunie a tun.”—Kolose 3:13.

Nemene la aliene la trepene meköt celë? Ame hnine la Tusi Hmitrötr, hna aceitunëne la ngazo memine la ketre gufa, nge ame la troa inuekeune la ngazo i ketre, ke hna aceitunëne memine la ketre gufa hna të. (Luka 11:4) Hnene la ketre itus hna qaja ka hape, ame ngöne la Tusi Hmitrötr, ame la hnëewekë hna hape “nue la ngazo” tre, kola qaja la “troa të la gufa nge tha tro hmaca kö a mekun.” Ketre, ame la easa mekune troa nue la ngazo hna kuca hnene lai atr koi së, haawe, easë hi lai a köletrij itre ej. Ame la easa canga nue la ngazo i ketre, tha kolo kö lai a qaja ka hape, easa kapa la itre aqane ujë ka ngazo maine wangesixan la akötr hna kuca koi së. Ngo, easë hi a mekune troa nue la wesitre së ngacama “easë la ka loi.”

Nyipiewekë kö la trepene meköt celë enehila? Pine laka, tha ka pexeje kö së, easa kuca la itre ewekë ka ngazo. (Roma 3:23) Celë hi matre, easa ajane troa canga nue la ngazo itre xan, ke atre hi së ka hape, troa traqa la ketre ijin tro angatr a hane nue la itre ngazo së. Ketre, ame la easa mekune troa nue la ngazo ne la ketre, ke, tro fe a hetre thangane ka loi koi së. Kola mama tune kaa?

Ame la easa elëhni me lapa fë trenge hni, me xele ma nue la ngazo ne la ketre, easë hi lai a ketre sipu akötrë së. Ijije hi troa cipane la madrine së hnene la itre mekune ka jol. Itre ej mina fe a xome acone la mele së me ahleuhleune la hni së. Ketre, maine tro pala hi sa lapa fë la itre mekune cili, ke, tro ha tithi së hnei mec. Ame ngöne la ketre zonal American College of Cardiology, hnene la ketre droketre Yoichi Chida me Andrew Steptoe, ketre profesör ne Psychologie hna qaja ka hape: “Maine tro sa elëhni me imethinë, canga tro hi a tithi së hnene la meci ne wenethëhmi, lo hna hape, CHD [maladie coronarienne].”

Hetrenyi la itre thangane ka lolo qa ngöne la troa nue la ngazo ne la ketre atr. Ame la easa nue hnyawane la ngazo ne la itre xa atr, ke easë hi lai a catre thele troa caas me iloi me angatr. Ketre, easë mina fe a thupëne la aqane imelekeu së me angatr. Ngo ame kö la ka sisitria catr, tre, easë hi lai a amamane ka hape, easa nyitipu Akötresie lo Atre nuetrije hnyawa la ngazo ne la nöjei atr, nge aja i Nyidrëti fe tro sa hane nyitipu Nyidrë.—Mareko 11:25; Efeso 4:32; 5:1.