Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 1 2016

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | KA NYIPIEWEKË KÖ TROA THITH?

Kepin Matre Akötresie a Upi Së Troa Thith

Kepin Matre Akötresie a Upi Së Troa Thith

Akötresieti a ajane tro sa itre sinee i Nyidrë.

Ame la itre sinee, angatr a akökötrene la aqane imelekeu i angatr hnene la hna lapa ce ithanata. Ketre tune mina fe, Akötresieti a aijijë së troa ithanata me Nyidrë, me ithuecatre tro sa ce sinee me Nyidrë. Nyidrëti a qaja ka hape: “Tro nyipunie a hë ni, me tro mate thithi koi ni, ame hnenge hna troa dei nyipunie.” (Ieremia 29:12) Maine tro epuni a ithanata me Akötresie, tro hë epuni a ‘Eashenyi koi Nyidrë, nge tro Nyidëti a eashenyi koi nyipunie.’ (Iakobo 4:8) Tusi Hmitrötr a qaja hnyawa koi së ka hape: “Eashenyi Iehova koi angat’ asë angete hë nyidë.” (Salamo 145:18) Haawe, maine tro pala hi sa catre thithi koi Nyidrë, tro hë sa easenyi catre koi Nyidrë, nge e cili tro fe hë sa hane itre sinee i Nyidrë.

“Eashenyi Iehova koi angat’ asë angete hë nyidë.” —Salamo 145:18

Aja i Akötresie troa xatua nyipunie.

Hnei Iesu hna qaja ka hape: “Dei la ate e nyipunie a sipo areto hnei nekö i angeic, ame hna hamë nyëne pi la etë ? Nge maine nyën’ a sipo i ame hna hamë nyëne pena la un ? Qa ngöne lai maine nyipunie . . . a wangate hmekune troa hamëne la ite ewekë ka loi kowe la ite nekö i nyipunie; hawe, tha tro kö Tetetro i nyipunie e koho hnengödrai a hamëne la nöjei ewekë ka loi koi angete sipo anganyidë?” (Mataio 7:9-11) Nyipici, Akötresieti a ithuecatre koi së troa thith, pine laka, ‘Nyidëti a meku së’ nge aja i Nyidrëti troa xatua së. (1 Peteru 5:7) Nyidrëti fe a upi epuni troa tro koi Nyidrë matre tro Nyidrëti a xatua epuni troa cile kowe la itre jole i epun. Tusi Hmitrötr a ahnithe koi së ka hape: “The kuke hnine kö la kete ewekë ; ngo loi e cengöne amamane koi Akötesie la ite aja i nyipunie hnene la thith, me sipo, me ole.”—Filipi 4:6.

Hetre thene la itre atr troa thili koi Akötresie.

Hnene la itre ka inine la pengöne la atr hna öhne laka, nyimutre catre la itre atr, itre milio la etrun, ka ajane troa thith. Kola e thene la itre atr cili, lo itre ka tha lapaun me itre ka thele la nyipici ka hape, hetre Akötresie. * Nyine tro hi lai a anyipicine ka hape, hna xupe la itre atr cememine la ajane troa thili koi Akötresie. Hnei Iesu hna qaja ka hape: “Manathithi la ite ka pë ewekë ngöne la u.” (Mataio 5:3) Ame la ketre aqane troa aejëne la aja cili, tre, ene la troa ithanata lapa me Akötresie.

Maine tro sa drenge la ihë i Akötresie troa thithi koi Nyidrë, nemene la itre manathith hne së hna troa kapa?

^ par. 8 Hnene la ketre uma hnë thele mekun hna hëne ka hape 2012 Pew Research Center, hna qaja la itre atr ka tha lapaune kö, memine la itre ka thele la nyipici ka hape, hetre Akötresie. Ame e Etazini, tre, kola mama laka, ngöne la 100 lao atr, ke ala 11 hi thei angatr la ka aca thith ngöne la treu.