Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | KA NYIPIEWEKË KÖ TROA THITH?

Hetre Ka Drei Së Kö

Hetre Ka Drei Së Kö

Kola mekune hnene la itre xane ka hape ame la troa thith, tre, kola aluzi traem, ke pëkö ka dreng. Hnene fe la itre xane hna hane thith, ngo ame koi angatr, ke, pëkö ka troa sa. Hnene la ketre atr ka tha lapaune kö, hna qaja la mekuna i angeic göi Akötresie, me thithi ka hape: “Pane hamë ni jë la ketre hatrene ka co.” Ngo öni angeice jë hi ka hape, Akötresieti a “lapa thaup.”

Ngo, Tusi Hmitrötr a qaja hnyawa koi së ka hape, ka mele Akötresie nge ka drenge Nyidrëti la itre thithi së. Ekö catre hë Tusi Hmitrötr amexeje la mekune cili; kola hape: “Tro nyidëti a hnimi eö fë la aqane hë eö. E shamatinë hë, tro nyidëti a sa koi ’ö.” (Isaia 30:19) Kola qaja hnene la ketre xötr ka hape: “Aja i anganyidëti la thithi ne la ite ka meköt.”—Ite Edomë 15:8.

Hnei Iesu hna thithi kowe la Tretretro i nyidrë, “nge hna dei nyidëti.”—Heberu 5:7

Tusi Hmitrötre fe a qaja la itre thith hna dreng matre nyine ceitun. Hna qaja hnene la ketre xötr ka hape, hnei Iesu hna “xëwe . . . koi nyidëti ate ateine troa amele nyidë” nge “hna dei nyidëti.” (Heberu 5:7) Hetrenyi fe la itre xa ceitun ngöne Daniela 9:21 me 2 Aqane Lapa Ite Joxu 7:1.

Pine nemene kö la kola mekune hnene la itre xan ka hape, tha hna hane kö dreng la itre thithi angatr? Maine easa ajane troa hane drenge la itre thithi së, tro hmekuje hi sa thithi kowe la Akötresie ne la Tusi Hmitrötr, ene Iehova, ngo tha itre xa haze kö maine itre xötrapane pena. Akötresieti fe a ajane tro sa “sipone la kete ewekë thenge la aja i nyidrë”, kola qaja la itre ewekë hnei Nyidrëti hna kapa. Akötresieti a qaja hnyawa koi së ka hape, maine aqane thithi së hi lai, tro “nyidëti a dei shë.” * (1 Ioane 5:14) Haawe, maine easa ajane troa dreng la itre thithi së, nyipiewekë tro sa atre la Akötresi ne la Tusi Hmitrötr me atre la aja i Nyidrë.

Nyimutre la itre atr ka mekune laka ame la troa thith, tre, ketre ewekë hna majemine hi kuca ngöne la kola hmi, ngo thatre kö angatr ka hape, Akötresieti fe a drenge la itre thithi me sa itre ej. Hna qaja hnei Isaka qa Kenya, ka hape: “Hnenge hna thithi matre troa trotrohnine la Tusi Hmitrötr. Thupene lai, hna traqa hnene la ketre atr me hamëne koi ni la ketre ixatua.” Ame e Philippines, hnei Hilda hna thele troa triji sixa. Anyimua tupathe eahlo troa triji sixa, ngo jole pala hi, öni föi eahlo jë hi, “Hane jë nyipoti sipo ixatua koi Akötresie!” Hnei eahlo hna trongëne la hna qaja hnei föi eahlo; öni eahlo: “Eni a haine la aqane xatua ni hnei Nyidrë. Kösë kolo ha nyiqane patre thenge la pi ufi sixa. Tha jole hë koi ni troa triji sixa.”

Hane fe kö Akötresieti wangatrune la itre hne së hna sipon ka ihmeku memine la aja i Nyidrë?

^ par. 6 Iehova la ëje i Akötresie, tune la aqane amamane e hnine la Tusi Hmitrötr.