Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP Na. 1 2016 | Ka Nyipiewekë Kö Troa Thith

Hnene la ketre atr cinyihane hna aceitunëne la thith memine la “troa pane tro matre uqa pi.” Nyipici kö lai?

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Nemene La Kepin Matre Kola Thithi La Itre Atr?

Maine jë epuni a sesëkötre pine la itre ewekë hna thithi kow hnene la itre atr.

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Hetre Ka Drei Së Kö

Maine easa ajane troa dreng la thithi së, loi e troa hetrenyi la lue mekune ka tru.

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Kepin Matre Akötresie a Upi Së Troa Thith

Ej a aijijëne tro sa kapa la itre manathith, hna jëne ej hmekuje hi.

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Thith​—Nemene La Thangane La Thith Koi Epun

Nemene la thangane koi së e tro sa nyipiewekëne la thith ngöne la ketre götrane la mele së?

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

Troa Nue Hnyawane La Ngazo Ne La Ketre

Ame la tro sa nue la ngazo ne la ketre, easë kö lai a wangesixan maine wangacon la etrune la akötr hna kuca koi së?

Atre Fe Hi Nyipunie?

Pine nemene matre hnei Iosefa hna pane iciny, qëmekene troa iöhnyi me Farao? Ame lo kola qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape, “atr ne Heleni” la keme i Timoteo, ke kolo hi lai a qaja ka hape, hna hnaho nyidrë e cili e Grèce?

ITRE ATRE A SAZE HNEI TUSI HMITRÖTR

Ame Koi Ni Ke Kösë Eje Hë Lai La Mel

Hnei Pawel Pyzara hna majemine isi me xomi dorog, me ajane troa hetre huliwa ka loi elany. Hna saze la meleng ngöne lo jidri ne ini a isi memine lo eitr lao nekö trahmany.