Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Okotropa 2015

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | DREI LA ITRE TEMOË I IEHOVA?

Nemene La Hnene La Itre Temoë i Iehova Hna Lapaune Kow

Nemene La Hnene La Itre Temoë i Iehova Hna Lapaune Kow

Ka lapaune la Itre Temoë i Iehova laka, “qa thene la Ua i Akötesie la hna cinyihan’ asë.” (2 Timoteo 3:16) Eahuni a xome la Tusi Hmitrötr matre troa eatrongë hun me ini huni la pengöne la Atre Xup la nöjei ewekë asë. Nge kola xatua huni matre troa mele ka loi.

Kola qaja hnei Tusi Hmitrötr, ka hape: “Nge tro nöjei ate a ate laka cilieti la Kasisitia hmekuje hune la fene hnengödrai asëjëihë, nge Iehova la atesiwa i cilie.” (Salamo 83:18) Celë hi matre eahuni a thili hmekuje koi Iehova Akötresie nge pine laka, eahuni la itre Temoë i Nyidrë, haawe, eahuni a catre qaja la ëje i Nyidrë.Isaia 43:10-12.

Pine laka itre Keresiano hun, eahuni a lapaune laka hnei Iesu, “Hupuna i Akötresie,” * hna traqa e celë fen nge nyidrëti hi la Mesia. (Ioane 1:34, 41; 4:25, 26) Meci pi hi nyidrë, nge nyidrëti a elë hmaca jë hnengödraieë. (1 Korinito 15:3, 4) Ame pë hë e thupen, nyidrëti ha Joxu ne la Baselaia i Akötresie. (Hna amamane 11:15) Ame la Baselaia cili, tre, kolo hi lo musi ka troa acile hmaca la Paradraiso e celë fen. (Daniela 2:44) Kola qaja hnei Tusi Hmitrötr, ka hape: “Tro la ange ka menyike a hetenyi la nöj, nge tro angat’ a madine la tingetinge atraqat”Salamo 37:11, 29.

“Ame ngöne la angatr a e la Tusi Hmitrötr, angatr a lapaune laka, Akötresieti a ithanata koi angatr. Nge ame la kola traqa la itre jol, angatr a xome la Wesi Ula i Akötresie me thele la nyin la itre jole i angatr. . . . Ame koi angatr, ke, ka mele pala hi la Wesi Ula i Akötresie.” —Benjamin Cherayath, hene ne hmi hna qaja ngöne la ketre zonal ne Alema, Münsterländische Volkszeitung

Kola lapaune hnene la Itre Temoë i Iehova laka, ka hetre thangane fe la itre trepene meköti qa hnine la Tusi Hmitrötr kowe la itre atr enehila. (Isaia 48:17, 18) Celë hi matre, eahuni a trongëne hnyawa la itre trepene meköti cili. Hane la ketre ceitun, pine laka Tusi Hmitrötr a hmekë së qa ngöne la itre hna majemine ka troa angazone la mekuna së me ngönetrei së, haawe, tha tro kö sa ufi sixa maine ufi haö. (2 Korinito 7:1) Eahuni fe a neëne la itre hna majemine hna wathebone hnei Tusi Hmitrötr, tune la hmo hnei kahaitr, me kuci ngazo, me atrekënö.1 Korinito 6:9-11.

^ par. 5 Tusi Hmitrötr fe a qeje Iesu ka hape, “Nekö i Akötesieti Ka Cas”, pine laka, nyidrëti hi la haetra, nge neköne hna xupe mekötine hnei Iehova.Ioane 3:18; Kolose 1:13-15.