Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Okotropa 2015

Atre Fe Hi Nyipunie?

Atre Fe Hi Nyipunie?

Nemene la aqane huliwan ekö la itre nyine emo qitr?

Hna huliwan ekö la itre nyine emo qitr matre troa amudromudron matre nyi farine göi kuci falawa. Huliwa i itre föe ekö me itre hlue troa emo qitr ngöne la nöjei drai. Emo qitr asë hi la itre hnalapa. Matre, dreng asë hi la mejene la kola amudromudron la qitr.—Esodo 11:5; Ieremia 25:10.

Kola mama hnyawa la aqane huliwane ekö e Aigupito la itre nyine emo qitr, hna jëne la itre hna sa atr me itre iatr. Kola amë la itre wene qitr hune la etë hna amë ezin nge hna nango xuj; hna hëne ka hape, nyine emo qitr. Ame la atr ka emo qitr, tre, angeic a sa iwatingöneca qëmekene lai etë hna amë ezin, nge angeic a ea hnei lue im la ketre sine etë me amudromudrone la itre wene qitr, a foa lao kötrëne draië me ipië. Hace pi hë lai sine etë, 2 koi 4 kg la ehacen. Maine troa hna koi së lai sine etë cili, tre, troa humuthi së.—Angetre Amekötin 9:50-54.

Ka nyipiewekë catre la nyine emo qitre kowe la itre hnepe lapa ekö, celë hi matre kola wathebone troa xome la etë nyine amudromudron nyine hatren, kola hape, tha nyine ihamënekeune kö. Kola qaja ngöne Deuteronomi 24:6, ka hape: “The tro kö a xome la etë he e koho ne amudromudrone me etë he e kuhu ne amudromudrone nyine haten, ke celë hi kola xome la mele ne la ate nyine haten.”

Nemene la aliene la hna hape, “ngöne la imano”?

Kola qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape, Iesu “ngöne la imano ne la Tetetro.” (Ioane 1:18) Kola amamane hnene la trengewekë celë la aqane imelekeu me aqane ihnimikeu i Iesu me Akötresie. Kolo fe a amamane la hna majemine kuca hnene la itretre Iudra ekö ngöne la ijine angatr a ce xeni hej.

Ame ngöne la hneijine i Iesu, angatr a xeni meköl xötreithe la laulau. Angatr a he kowe la laulau me meköle ez, me hujane la tane hnene la itre ime mi angatr. Matre hmaloi pe kö kowe la iwanakoime maca troa enijën. Pine laka, kola meköle ezi ngöne götrane mi la itre ka xen, nge angatr a meköle wengë, haawe, “iasenyi catre angatr, ene pe qaja jë hi ka hape, ‘kola meköl ngöne la imano’ ne la ketre.”

Ame la troa meköl hnene la atr ngöne la imano ne la ka ihë troa xen, maine hna könëne pena, ke, kösë ketre aqane tro lai a wangatrun me atrune lai atr ka meköl ngöne imano. Matre ame ngöne la Paseka tixenuë i Iesu, Ioane aposetolo hi lo ‘ketre atre dei Iesu, hnei nyidëti hna hnim.’ Celë hi ka aijijë Ioane troa ‘meköle tith la imano i Iesu’ me hnying.—Ioane 13:23-25; 21:20.