Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP Okotropa 2015 | Drei La Itre Temoë i Iehova?

Xome jë la atrehmekun matre troa sa la itre hnying?

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Drei La Itre Temoë i Iehova

Ka ihmeku kö la itre mekune hna hamën hnine la tane mekune celë memine la itre mekuna i epun?

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Nemene La Pengön La Itre Temoë i Iehova?

Tro kö epun a sesëkötr e tro epuni a öhnyi hun.

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Nemene La Hnene La Itre Temoë i Iehova Hna Lapaune Kow

Ketre ini ka eköthe la lapaune i eahun.

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Nemene La Aqane Nyi Maniene La Huliwa Hun?

Ka qa ka la manie? Hna huliwane tune ka?

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Pine Nemene Matre Eahuni a Cainöj?

Hetrenyi la köni kepin matre easa cainöj e cailo fen.

THE BIBLE CHANGES LIVES

Kolo Jë Pe Hi Ka Hape Ngazo Catre Jë La Meleng

Ketre nekötrahmanyi ka isi catr lae Stephen McDowell, ngo hna saze la mele i angeic, hnene laka, tha hane ju kö angeic sine la ihumuthi ne la itre sinecetro i angeic.

Ijije Kö Troa Hane Kepe Së Hnei Akötresie?

Troa sa jëne la itre ewekë hna melën hnei Iobu, Lota, me Davita, angatr itre ka kuca la ngazo.

Atre Fe Hi Nyipunie?

Nemene la aqane huliwan ekö la itre nyine emo qitr? Kola qeje nemen la xötrehnëewekë hna hape, ‘ngöne la imano’?

Hace Kö La Hni Nyipunie Koi Akötresie?

Ase hë epuni hane hnyinge ka hape, ‘Pine nemene matre Akötresieti a nue ni troa akötr’

Kola Sa Hnei Tusi Hmitrötr

Pine nemen matre kola cinyihane la itre hna perofetan e hnine la Tusi Hmitrötr?