Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Atre Fe Hi Epun

Atre Fe Hi Epun

Nemene la hnëqa ne la keneturio ngöne la trongene isi angetre Roma?

Hnasatr i Marcus Favonius Facilis

A nyimua qaja la itre keneturio i angetre Roma ngöne la Tusi Hmitrötr qene Heleni. Ame hi lo sooc ka humuthi Iesu, tre, ketre keneturio hi; tune mina fe lo pane atre ethen ka xome la hmi keresiano, ene Konelio. Ame mina fe lo sooc ka musi ngöne lo kola lepi Paulo aposetolo me Iulio, ketre keneturio fe nyidrë.—Mareko 15:39; Itre Huliwa 10:1; 22:25; 27:1.

Ame la keneturio, tre, ka musi angeic hune la ca hadred lao sooc, kola e la 50 koi 100 lao sooc ka trongë ihnadro. Ame la qâ i angatr, tre, troa inine me hajine la itre sooc me thupëne la itre trengetrenge i angatr me musi ngöne la itre ijine angatr a isi.

Ka tru catre kö la musi ne la keneturio hune la ketre sooc. Ame la itre ka cilëne la göhnë cili, tre, ka hekö catre hë angatre sooc, matre itre ka maca ha troa elemekene la itre trongene isi. Hnene la aqane huliwa i angatr, matre kola eköthe hnyawa me tro loi hnyawa la trongene isi Roma. Kola qaja mina fe ka hape, ame la itre keneturio tre, kolo “itre trahmany ka majemine hë isi, nge ka atre hnyawa ha la pengöne la isi.”

Nemene la eisapengönene la itre ithulu ekö me enehila?

Ithulu ekö e Aigupito

Ame enehila, ame la itre ithulu, tre, hna kuca hnei ver. Ame ekö, tre, hna kuca itre ej hnei fao hna köle ajijiane hnyawa; maine jë hna kuca hnei bronze, maine kopa, maine sileva, maine gol, maine électrum. Ame la kola xötrei qaja la itre ithulu hnine la Tusi Hmitrötr, tre, ka ihmeku memine lo kola kuca la ita ne huuj, ene lo pane hnë hmi i angetre Isaraela. Hna ixatua hnene la itre föe troa kuca la itre ithulu göi troa xupe la trepene sie kopa me itre waca ne eje kopa. (Esodo 38:8) Maine jë troa ahmun la itre ithulu matre troa kuca lai trepene sie.

Ame la itre ithulu hna öhne ngöne la kola sine la dro ezin e Isaraela, tre, kola ce öhne itre ej memine la itre ewekë hna xome hnei föe matre troa amingömingöi angeic. Ka raon la itre ithulu cili, nge hna nyi emingömingöne xötreith hnei sinöe, maine fao maine jone elefan, nge hna tratraune la iqëmekene la ketre föe. Ame koi ithulu hna tha köle ajijiane hnyawa, tre, pë fe kö hna kuca mate troa amingömingön.

Haawe, tha ceitune kö la itre ithulu ekö me enehila. Ame ekö, tre, tha nualai hnyawa kö la itre iahnue së, ngo ame hë la itre ithulu enehila, tre, mama hnyawa ha la iahnue së. Celë hi hna qaja hnei Paulo aposetolo ngöne la nyidrëti a hape: “Enehila eësha goe ngöne la thulu ka hajihaj.”—1 Korinito 13:12.