Kola simano catre hnei Alex la kola kapa la kareto kowe la kamio ne huliwa. Angeic a hnying me hape: ‘Nemene la eloine la troa huliwa hut ngöne la i hna huliwa ka tune la? Eue la tro ni a hane hetre mele ka loi? Ma tro kö lai a sisitria la meleng e tha tro kö ni a hane huliwa!’

Tui Alex, ala nyimu catr enehila la itre atr ka xele ma kuca la itre huliwa ka catr. Öni Aaron, ketre ka kuci loto ka hape: “Tru la itre atr ka mekune ka hape, kola thaipië angatr la kola kuca la itre huliwa tha hna wang atrune kö hnei itre atr. Öni angatr: ‘Eni la a huliwa tune la ngo, e hetre huliwange hë elany ka loi hune la, patre hë ni!’ ”

Hnauëne laka traqa pi kowe la itre atr la itre mekune ka tune la? Ma hnene la tele me ipos hna aciane e kuhu hni angatr la aja ne troa tune la itre atr ka trenamo ngo tha hna kuca pe la itre huliwa ka catr. Hane hi la hna qaja hnei Matthew, ka waipengöne me nyihnyawane hmaca la itre ewekë ka xeci hnine la itre biero: “Itre atr a mekune ka hape, tha mele ka loi kö la troa kuca la itre huliwa ka catr.” Öni Shane fe, ketre ka nyihnyawa uma ka hape: “Tha ijije hë kowe la atr ka huliwa koi ca drai, la hna nyithupe i angeic.”

Ame pena la itre xa atr, tre madrine hi angatr la angatr a kuca la itre huliwa ka catr. Öni Daniel, ketre ka xupi uma nge ka 25 lae macatre ka hape: “Ame koi ni, ke tro së lai a kepe thangane ka loi, e hne së hna kuca la itre huliwa ka catr göi troa aeatrëne la itre nyipi mekun.” Ketre öni André, ka 23 lae macatre ka hape: “Ame koi ni ke, tro së lai a hetre nyipi madrine e hne së hna huliwa. Pëkö madrine qa ngöne la huliwa hna moiasen!”

Hnauëne laka ketre pengöne kö la aqane goeëne hnei Daniel me André la huliwa ka catr? Hnene laka lue ka trongëne nyidro la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr. Tha Tusi Hmitrötr kö a upi së troa pë jol, ngo kolo pe a thuecatre së troa isa huliwa catr, me huliwa hnyawa. Ngo hetre ketre ewekë fe hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr. Ej a amamane la aqane tro sa öhnyi madrin qa ngöne la hna huliwa.

Nemene la itre trepene meköt ne la Tusi Hmitrötr ka troa xatua së ngöne la götrane cili? Fe pi lai götrane e thupen, nge wange ju la itre xan.