Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Januare 2015

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | EASENYI JË KOI AKÖTRESIE

Epuni Kö a Hane Ithanata Koi Akötresie?

Epuni Kö a Hane Ithanata Koi Akötresie?

Ame la lue treme sineen ke ka porotrike catr; ngöne la kola iöhny, me ihë ngöne telefon maine jëne ëternet, maine jëne la kola icinyanyikeu. Haawe, loi e tro fe sa lapaa ithanata koi Akötresie matre easenyi jë së koi Nyidrë. Kola hapeue lai?

Tro sa ithanata koi Iehova jëne la thith. Ngo ka nango isapengöne kö la thith memine la easa porotrike me ketre. Loi e tro sa atrehmekune hnyawa ngöne la easa thith ka hape, easa ewekë kowe la Atre Xup la hnengödrai me fene hnengödrai asë. Tro sa hetre metrötr me ipië xajawa i Akötresie ngöne la easa ithanata koi Nyidrë. Nge hetre nyine tro fe sa kuca matre tro Akötresieti a kapa la itre thithi së. Tro sa ithanatane la köni ewekë.

Ame la hnapan, tre tro sa thithi koi Iehova Akötresie hmekuje hi, ngo tha koi Iesu kö, maine koi hnasaatre pena. (Esodo 20:4, 5) Öni Tusi Hmitrötr: “Loi e cengöne amamane koi Akötesie la ite aja i nyipunie hnene la thith, me sipo, me ole.” (Filipi 4:6) Ame la hnaaluen, ke tro sa nue la thithi së jëne Iesu Keriso Hupuna i Akötresie. Hnei Iesu kö hna qaja la kepin me hape: “Pëkö ate a tro koi Tetetro e tha qa theng.” (Ioane 14:6) Ame la hnaakönin ke, loi e troa ihmeku la itre sipo së memine la aja i Akötresie. Öni Tusi Hmitrötr: “E tro sha sipone kete ewekë thenge la aja i nyidë, nyidëti a dei shë.” *1 Ioane 5:14.

Ame la lue treme sineen ke ka porotrike catr

Nyipici laka, tro sa epe catre kowe la ketre atr, e hne së hna hane nue angeic troa ithanata. Tune la lue sinee laka, nyidroti a madrin troa ifekeune la itre mekuna i nyidro, haawe, loi e tro mina fe sa hane nue Akötresie troa ithanata, me drenge la hnei Nyidrëti hna hane qaja koi së. Ngo Nyidrëti a ithanata tune kaa koi së?

Iehova enehila a “ithanata” koi së jëne la Wesi Ula Nyidrë, ene la Tusi Hmitrötr. (2 Timoteo 3:16, 17) Ijije kö troa qaja tune lai? Pane mekune jë ka hape, hna cinyanyi koi epun hnene la ketre sipu sinee i epun. Ame ju hi la epuni a e lai tusi angeic, öni epuni jë hi ka hape: “Öni angeice ka hape. . . !” Patre kö angeic, ngo hnei angeic hna cinyanyine la itre mekuna i angeic. Ketre ame la epuni a e la Tusi Hmitrötr, kösë epuni lai a nue Akötresie troa ewekë koi epun. Öni Gina, lo hna qaja ekula ka hape: “Ame koi ni ke maine eni a ajane tro Akötresie a goeë ni ceitu me sinee i Nyidrë, ke tro ni a pane e la ‘tus’ i Nyidrë, ene la Tusi Hmitrötr. . . Drenge hi ni ka hape, easenyi Akötresieti hë ni, qa ngöne la hnenge hna e Tusi Hmitrötr ngöne la nöjei drai.” Epuni kö a nue Iehova troa ewekë koi epuni ngöne la nöjei drai, jëne la Tusi Hmitrötr? Haawe, tro hë epuni lai a epe catre koi Nyidrë.

^ par. 5 Wange ju la itre xa hna qaja göi thith, ngöne la mekene 17 ne la itus Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr? hna kuca hnene la Itretre Anyipici Iehova.