Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Januare 2015

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | EASENYI JË KOI AKÖTRESIE

Epuni Kö a Kuca La Aja i Akötresie?

Epuni Kö a Kuca La Aja i Akötresie?

“Maine hetre hnei ’ö hna ajan, qaja jë!” Tha tro kö së lai a ithanata tune lai kowe la trehnyiwa, maine kowe la atr hne së hna atre hi ekula. Easa ithanata tune lai kowe la itre sinee së. Ke pengöne hi la lue treme sineene lai; tro nyidroti a itö ixatua.

Öni Tusi Hmitrötr ka hape, Iehova pala hi a hamëne la itre ewekë ka loi kowe la itre atr ka hmi koi Nyidrë. Önine la ketre atr ka imelekeu hnyawa me Iehova, ene Davita Joxu ka hape: “Nyimute la nöjei huliwa i cilie nyine haine hnei cilieti hna kuca, me ite mekune i cilie koi hun . . . ngo kösaue it’ eje tha nune e kö.” (Salamo 40:5) Ngo Iehova fe a hamëne la itre ewekë ka loi kowe la itre ka thatre Nyidrëti kö, ke Nyidrëti a ‘amejine la itre hni angatre hnene la xeni me madrin.’—Ite Huliwa 14:17.

Easa xatuane la itre atr hne së hna hnim me wang atrun

Pine laka hnei Iehova pala hi hna amadrinë së, haawe, ketre tro fe së, itre ka pi imelekeu me Nyidrë, a kuca “mate madinejë la hni” Nyidrë. (Ite Edomë 27:11) Ngo nemene la ka troa amadrinë Akötresie? Öni Tusi Hmitrötr: “The thëthëhmine kö nyipunie troa kuca la loi me ihnim ; ke celë hi ite huje nyine amadi Akötesie.” (Heberu 13:16) Ngo hapeu, tro hi a kuca la loi me ihnim, nge eje hë lai?

Öni Tusi Hmitrötr hmaca: “Tha’teine kö troa amadi nyidë e pëkö lapaun.” (Heberu 11:6) Ame Aberahama lo, ke kola “ati ëje i nyidë, ka hape, Enehmu i Akötesie” thupene la hnei nyidrë “hna lapau Akötesie.” (Iakobo 2:23) Hnei Iesu Keriso mina fe hna upi së troa “lapaune koi Akötesie,” matre kepe manathith. (Ioane 14:1) Ngo tro sa lapaune tune kaa matre tro Akötresieti a ee së koi Nyidrë? Pane inine jë la Tusi Hmitrötr, lo Wesi Ula i Nyidrë. Tro hë epuni lai a “trotrohnine la aja i nyidë,” me atre la aqane tro “pala hi a amadi nyidë.” Nge ame hë la epuni a atrepengöi Iehova hnyawa, me trongëne la itre trepene meköti hna inin, tro ha tru trootro la lapaune i epun, nge tro hë Akötresieti lai a easenyi catr koi epun.—Kolose 1:9, 10.