Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Hnine Ju La Itre Trengamo Qaathei Iehova

Hnine Ju La Itre Trengamo Qaathei Iehova

“Ame la hna amë la tenge nyi nyipunie ngön, te, eje fe hi la hni nyipunie.”​—LUKA 12:34.

NYIMA: 153, 104

1, 2. (a) Nemene la köni trengamo hne së hna kapa qaathei Iehova? (b) Nemene la hne së hna troa ce wang ngöne la tane mekune celë?

IEHOVA la Atr Ka Sisitria e koho hnengödrai me e celë fen. Itre ewekë i Nyidrëti asë hi la nöjei ewekë. (1 Aqane lapa ite joxu 29:​11, 12) Nge, ka hame catre Nyidrë. Tru la ole së laka, hnei Nyidrëti hna ce thawa me easë la itre trengamo i Nyidrë! Nemene la itre trengamo cili? Kola qaja la (1) Baselaia i Akötresie, (2) huliwa ne cainöj, (3) itre nyipici ne la Wesi Ula i Nyidrë. Ngo, e tha hmeke kö së, tro së lai a thëthëhmine la enyipiewekëne la itre ewekë cili. Matre, loi e tro pala hi sa lapa mekune lai, me hnine catrëne itre ej. Öni Iesu lo, “Ame la hna amë la tenge nyi nyipunie ngön, te, eje fe hi la hni nyipunie.”​—Luka 12:34.

2 Tro sa ce wang la nyine troa kuca matre tro pala hi sa wangatrune catrëne la Baselaia, me huliwa ne cainöj, me itre ini qaathei Iehova. Ame la easa wange trongëne lai, loi e tro sa thel la nyine tro sa isa kuca matre troa wangatrune la itre trengamo cili.

 KÖSË PENINA LA BASELAIA I AKÖTRESIE

3. Nemene la hna kuca hnene la atr ne la ceitun göi troa itöne la penina? (Wange ju la pane iatr.)

3 E jë la Mataio 13:​45, 46. Iesu a qaja e celë la atr ka itö me salemëne la itre penina. Ame la ketre ijin, hnei angeic hna öhne la ketre penina ka tru alamekene catr hune la itre xa penina hnei angeice hë hna öhn. Atraqatre pala ha la aja i angeic troa hetrenyi la penina cili, ame hnei angeic hna salemëne la nöjei ewekë i angeic, me itöne ej. Eje hi laka, ka tru koi angeic la penina cili!

E hnine së la Baselaia tune lo atre ajane la penina, tro së lai a nu asë pe la nöjei ewekë matre troa nyijinine la Baselaia

4. Nemene la hne së hna troa kuca thatraqane la Baselaia?

4 Nemene la hna ini së hnene la ceitune i Iesu? Kola aceitunëne la nyipici, ene la Baselaia memine la ketre penina ka tru alameken. E hnine së la Baselaia tune lo atre ajane la penina, tro së lai a nu asë pe la nöjei ewekë matre troa nyijinine la Baselaia. (E jë la Mareko 10:​28-​30.) Hetrenyi la lue atr ka ujë tune lai.

5. Nemene la hna kuca hnei Zakaio thatraqane la Baselaia?

5 Zakaio la ketre telona (atre hle hotre trootro). Trenamo hë angeic ke, hna atrekënö la manie ne la itre atr. (Luka 19:​1-9, MN ) Ngo, ame la ketre drai, hnei Zakaio hna drei Iesu e qeje Baselaia. Hna ketri angeic hnyawa hnene lai, matre mekune jë hi angeic troa saze. Öni angeic: “Hanawang, joxu, eni a hamëne la sine la itre hnenge hna hetrenyi kowe la itre ka pë ewekë, nge e hetre hnenge hna ënön, tro ni a të koi foa lao etrune lai.” Hnei Zakaio hna të hmaca lo manie hnei angeic hna xom qaathene la itre atr, nge tha aja mo hmaca kö angeic.

6. Nemene la aqane amekötine hnene la ketre föe la mele i angeic, nge pine nemen?

6 Hna dreng la maca ka loi ngöne la itre macatre ka ase hë hnene la ketre föe ka ce mele trefën me ketre föe. Angeice la perezida ne la ketre organizasio ka isigöline la meköt ka ej thene la itre homosexuel (lue trahmanyi maine lue föe ka ce mele trefën). Ngo, ame la angeic a ini Tusi Hmitrötr, me atre la enyipiewekëne la Baselaia, angeice hi lai a trotrohnine laka, loi e tro angeic a amekötine la mele i angeic. (1 Korinito 6:​9, 10) Hnene la ihnimi angeic koi Iehova, ame hnei angeic hna trotrije la organizasio cili, memine la aqane mele i angeic ekö. Hnei angeic hna xomi bapataiso lo 2009, nge ame la macatre thupen, angeic a pionie lapa. Tru catre la itre ewekë hnei angeic hna amekötin ngöne la mele i angeic ke, tru catre kö la ihnimi angeic koi Iehova hune la sipu aja i angeic ka ngazo.​—Mareko 12:​29, 30.

7. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro sa hnine pala hi la Baselaia i Akötresie?

7 Nyipiewekë tro sa amekötine la mele së matre troa hane nyijinine la Baselaia i Akötresie. (Roma 12:2) Ngo, tha tro kö a hmaca e cili la itre trengecatre së. Tha tro kö sa nue la ketre ewekë, tune la aja mo, maine itre aja ka sis, troa ananazijëne la aja së kowe la Baselaia. (Ite Edomë 4:​23; Mataio 5:​27-​29) Hetrenyi fe la ketre trengamo ka aijiji së troa hnine pala hi la Baselaia i Akötresie.

JËNE MELE LA HULIWA NE CAINÖJ

8. (a) Pine nemene matre Paulo a aceitunëne la huliwa ne cainöj memine la ‘trengamo hnine la itre inege dro’? (b) Hnei Paulo hna amamane tune kaa laka, ka tru koi angeic la huliwa ne cainöj?

8 Hetre huliwa hnei Iesu hna ahnith koi së, ene la troa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia i Akötresie me hamë ini. (Mataio 28:​19, 20) Hnei Paulo hna aceitunëne lai me trengamo e hnine la inege dro. (2 Korinito 4:7; 1 Timoteo 1:​12) Itre atr ka tha pexeje kö së matre kösë itre inege dro së. Ngo, ceitune la maca hne së hna tro fë memine la trengamo ke, celë hi ka troa tro xom la itre atr kowe la mel ka tha ase palua kö, easë me itre atr ka drei së. Celë hi matre hnei Paulo hna thele la nöjei aqane troa ketr la itre atr, öni angeic: “Ini a kuca la ewekë celë pine la maca ka loi, mate tro sha ce hetenyin.” (1 Korinito 9:​23) Paulo a isine troa qejepengöne la Baselaia i Akötresie kowe la itre atr. (E jë la Roma 1:​14, 15; 2 Timoteo 4:2.) Ka tru koi angeic la maca ka loi, matre hnei angeic hna catre cainöj, ngacama akötrë angeice ju hë. (1 Thesalonika 2:2) Tro fe sa wangatrune tune kaa la huliwa ne cainöj?

Trengamo ka tru alameken la maca hne së hna tro fë ke, mel ka tha ase palua kö la thangane koi së me kowe la itre ka drei së

9. Nemene la ka troa amamane ka hape, ka tru koi së la huliwa ne cainöj?

9 Hnei Paulo hna amamane ka hape, ka tru koi angeic la huliwa ne cainöj. Angeic a qaja la maca ka loi kowe la itre atr ngöne la nöjei ijine ka ijij. Tui Paulo me itre keresiano ekö, loi e tro fe sa hane cainöjëne la maca ka loi kowe la itre atr, ngöne la itre hnalapa trootro, me ngöne la gaa tru atr, me ngöne la itre xa götrane ju kö. (Ite Huliwa 5:​42; 20:20) Easë pala hi a thele jëne troa cainöj kowe la ka ala nyimu. Maine ijij, loi e tro sa xom la huliwa ne pionie ka ixatua maine pionie lapa. Maine pena, loi e tro sa inine la ketre qene hlapa maine feke hi kowe la ketre götrane la nöje së, maine feke kowe la ketre nöje pena.​—Ite Huliwa 16:​9, 10.

10. Nemene la thangane koi Irene la hna catre cainöjëne la maca ka loi?

10 Hetre aja i Irene, ketre trejin föe ne Etazini ka tha faipoipo, troa cainöjëne la maca ka loi kowe la angetre Russie. Matre, ame lo 1993, angeic a hane sine la gurup ka qene Russe e Neweyok. Ame ngöne la ijine cili, 20 hi la itretre cainöj ngöne la gurup. Truedre la itre macatre thupen, öni Irene, “Tha qaja hnyawa pala kö ni la qene Russe.” Ngo, hnei Iehova hna xatua angeic me itre xa trejin troa cainöj kowe la itre atr ngöne la qene hlapa cili. Ame hë enehila, sikisi hë lao ekalesia qene Russe e Neweyok. Ala nyimu pi hë la itre atr hnei Irene hna ini Tusi memin, nge 15 hë thei angatr la itre ka xomi bapataiso. Itre xan a huliwa ngöne la Bethela, nge itre xan a pionie me qatre thup. Öni Irene, “E tro ni a mekune la itre xa huliwa hnenge hna ajane troa kuca ekö, pëkö ketre e itre ej ka troa hamë madrine tune lai.” Eje hi laka, ka tru koi Irene la huliwa ne cainöj!

Ka tru kö koi epun la huliwa ne cainöj, me ami ijine thatraqane lai e nöjei wiik? (Wange ju la paragarafe 11, 12)

11. Nemene hë la thangane e tro sa catre cainöj, ngacama akötrë së ju hë?

11 E ka tru koi së la huliwa ne cainöj, tro hë sa tui Paulo, ene la troa catre cainöj ngacama akötrë së ju hë. (Ite Huliwa 14:​19-​22) Ame ngöne la itre macatre 1930 koi 1944, hna akötrëne catrëne la itre trejin e Etazini. Ngo, hnei angatr hna catre cainöjëne la maca ka loi. Ame la kola wathebone la huliwa ne cainöj hnene la itre mus, hnene la itre trejin hna uti fë koi gaa tru, ame hnei angatr hna hun e cili. Ame lo 1943, hnei Nathan Knorr hna amexeje la ketre iutisai angatr, nge hna hun ngöne la hnakotre ka tru. Öni angeic: “Maine tha catre ju la itre trejin troa cainöj, tro lai a pë iutisai e cili. Ngo hnene la itre trejin e cailo fen hna catre cainöje trootro, ame hnei angatr hna amamane ka hape, tha ie kö la icilekeu.” Hnene la itre ­trejin ne la itre xa nöj hna hune fe ngöne la itre hnakotr. Nyipici, hnene laka, ka tru koi së la huliwa ne cainöj, haawe, tha tro kö së lai a nue la itre iakötrë troa sewe së troa cainöj.

12. Nemene la aja ka catre the së?

12 E ka tru koi së la huliwa ne cainöj, tro së lai a sikusikune troa fejan la itre hawa së ngöne la itre rapore së. Ngo tro fe së lai a isine “troa anyipicine la maca ka loi.” (Ite Huliwa 20:24; 2 Timoteo 4:5) Nemene la hne së hna troa qaja kowe la itre atr? Tro sa ce wange la ketre trengamo hne së hna kapa qaathei Iehova.

TRENGE NYIPICI HNA TROTROHNIN

13, 14. Nemene la “tenge nyi” ne la atr hna qaja hnei Iesu ngöne Mataio 13:​52, nge nemene la aqane tro sa nyialiene ej?

13 Ame la hnaakönine trengamo hne së hna kapa qaathei Iehova tre, ene la trenge nyipici asë hne së hna inin. Iehova la qaane la nyipici. (2 Samuela 7:​28; Salamo 31:5) Nge, hetre aja i Nyidrë troa ce thawa la trenge nyipici cili me easë. Matre, hne së hë hna inin itre ej ngöne la easa inine la Tusi Hmitrötr, me itre itusi së, me ngöne la easa sine la itre asabele, me itre icasikeu ne la wiik. Nge hetre itre xa trenge nyipici hmaca kö hne së hna troa kapa, nge tro hë sa hetrenyi lo hnei Iesu hna hën ka hape, “tenge nyi,” kola qaja la itre trenge nyipici “ka hnyipixe me ka hekö.” (E jë la Mataio 13:52) Maine tro sa thele la itre trenge nyipici tune la aqane thele së la itre trengamo hna juetrën, tro Iehova lai a xatua së troa nyialiene la “tenge nyi” së. (E jë la Ite Edomë 2:​4-7.) Tro së lai a eatrëne tune kaa?

14 Nyipiewekë tro sa inine lapane la Tusi Hmitrötr memine la itre itusi së me ithel. Tro së lai a öhne la itre trenge nyipici ka “hnyipixe.” (Iosua 1:​8, 9; Salamo 1:​2, 3) Hnene la Ita Ne Thup ne Julai 1879 (qene Papale), hna aceitunëne la nyipici memine la iengen hna juetrën hnene la itre zizania. Tro la atr a öhne la iengene ka tune lai, e hna thele eje hnyawa. Ketre, e öhne hë, tro pala hi angeice lai a thele xa iengen ka tune lai. Ketre tune mina fe, e atre hë së la ketre nyipici, hetre aja së lai troa thele la itre xan.

15. Pine nemene matre hëne jë la itre xa nyipici ka hape, ka “hekö”? Nemene la itre hnei epuni hna wangatrune catrën?

15 Ame la easa nyiqaane inine la Tusi Hmitrötr, easa atre la itre xa trenge nyipici ka lolo. Ame ngöne la xötrei, hne së hna inin laka, Iehova la Atre Xupi së, nge hetre aja i Nyidrë kowe la itre atr. Hne së fe hna inin laka, hnei Iehova hna upe la nekö i Nyidrë kowe la fen matre troa mec, nyine thupene mel me thepe së qa ngöne la ngazo me mec. Ketre, hne së hna inin laka, tro la Baselaia i Akötresie a apatrene trij la akötr, nge tro hë sa mele epine palua e celë fen, ngöne la tingeting, me madrin. (Ioane 3:16; Hna Amamane 4:11; 21:3, 4) Celë hi itre trenge nyipici lai hna hëne ka hape, ka hekö.

16. E hetre ini hna qejepengöne ahnyipixen, nemene la nyine tro sa kuca?

16 Ame itre xa ijin, kola qejepengöne ahnyipixen la ketre hna perofetan ne la Tusi Hmitrötr, maine ketre xötre pena. Maine hetre ini hna qejepengön ahnyipixen, nyipiewekë tro sa xomi ijine troa waipengön eje hnyawa, me troa sine thel ej. (Ite Huliwa 17:11; 1 Timoteo 4:​15) Eje hi laka, tro së lai a thele troa trotrohnine hnyawa la itre mekune ka tru hna qejepengön ahnyipixen. Ngo tro fe sa thele troa atre la eisapengönene la aqane trotrohnine ekö me enehila ngöne la itre götrane ka co. E tro sa waipengöne hnyawa lai, tro hë la itre ini ka hnyipixe a nyi xa aliene la trenge nyi së, ene la itre trenge nyipici ne la Tusi Hmitrötr. Pine nemene matre loi e tro sa catre ithel?

17, 18. Nemene la aqane xatua së hnene la uati hmitrötr?

17 Hnei Iesu hna amamane ka hape, tro la uati Akötresie a amekunë së lo itre hne së hë ekö hna inin. (Ioane 14:​25, 26) Tro lai a xatua së tune kaa ngöne la easa cainöjëne la maca ka loi? Hanawange la hna melën hnei Peter, ketre trejin. Ame lo 1970, 19 lao macatre i angeic, nge angeice hi a nyiqaane huliwa ngöne la Bethela e Agele. Angeic a cainöje ngöne la itre hnalapa trootro, nge öhne ju hi angeic la ketre thupëtresij ka hna ienaj. Angeic a hnyingëne jë kowe lai trahmany maine aja i nyidrëti fe troa trotrohnine la Tusi Hmitrötr. Ketre hene ne hmi Iudra nyidrë, nge kola sesëkötr laka neköi thöth la ka troa ini nyidrë la Tusi Hmitrötr. Matre nyidrëti a tupathe jë la neköi thöth me hape, “Matre, neköng, hna cinyihane qene kaa la tusi Daniela?” Öni Peter, “Ame la ketre igötranen ej tre, hna cinyihan qene Suria.” Öni Peter hmaca jë: “Kola hain hnene lai trahmany laka, atreine hi ni sa la hnyinge i nyidrë, nge ketre tunge fe hi! Hnenge hna atre tune kaa lai mekune cili? Ame la eni a bëek koi hnalapa, eni a goeëne hmaca lo itre Ita Ne Thup me Réveillez-vous! ne lo itre treu ka ase hë. Eni a öhne e cili la ketre tane mekune ka qaja ka hape, hna cinyihane qene Suria la tusi Daniela.” (Daniela 2:4) Eje hi laka, tro la uati hmitrötr a amekunë së la itre ithuemacany hne së hë hna e, nge hna amë hë ekö ngöne la “trenge nyi” së.​—Luka 12:​11, 12; 21:​13-​15.

18 Maine ka tru koi së la itre trenge nyipici hne së hna inin qaathei Iehova, nge hetre hni ne ole së, tro së lai a nyixane la itre trenge nyi së. Tro pala hi së lai a kuca tune lai, nge easa fe a hnëkë së kö matre troa inine la itre atr.

ISIGÖLINE JË LA ITRE TRENGAMO I EPUN

19. Pine nemene matre tro sa isigöline la itre trengamo hne së hna kapa qaathei Iehova?

19 Ame ngöne la tane mekune celë, hne së hna wang la kepine matre, ka nyipiewekë catr la itre trengamo qaathei Akötresie. Ngo, loi e tro sa thupëne matre tha tro kö a nue Satana me fene i angeic troa ananazijëne la aja së kowe la itre trengamo cili. Maine tha hmeke kö së, troa ajojezi së hnene la itre ewekë celë, ene la troa aja huliwa hna nyithupene hnyawa, maine ajane troa hetre mo, maine pi amamai mo. Hnei Ioane aposetolo hna thuemacanyi së me hape, kolo ha troa patre la fene celë, memine la nöjei ewekë hnene ej hna amamane koi së. (1 Ioane 2:​15-​17) Celë hi matre, nyipiewekë tro pala hi sa hetre hni ne ole kowe la itre trengamo hne së hna kapa qaathei Iehova, me isigöline itre ej.

20. Nemene la aqane tro sa isigöline la itre trengamo hne së hna kapa qaathei Iehova?

20 Saqe jë së troa nue la nöjei ewekë ka troa ananazijëne la trenge aja së kowe la Baselaia i Akötresie. Catre pi së cainöj, nge thele jë matre tha tro kö a patre la trenge aja i epun kowe la huliwa ne cainöj. Catre jë thele la itre trenge nyipici e hnine la Tusi Hmitrötr. E hnei epuni hna ujë tune lai, tro hë epuni a akökötrene la “tenge mo [i epun] e hnengödrai ka tha ase kö, tha traqa kö e cili la ate kë ʼnö, nge tha angazone kö hnei nekö i fenifen. Ke ame la hna amë la tenge nyi nyipunie ngön, te, eje fe hi la hni nyipunie.”​—Luka 12:​33, 34.