Pine nemene matre Iesu a jele “ate kë ’nö” la itre ka salemë öni ngöne la ēnē e Ierusalema?

ÖNINE la tusi Mataio: “Iesu a [lö jë] hnine la ēnē i Akötesie me helën’ asë la angete itö hnine la ēnē, me qene ipiëne la ite laulau i angete itö mani, me ite ita ne lapa i angete itö piny, me hape koi angat, Ase hë cinyihan, ka hape, ‘Tro ha qaja la umange uma ne thith ;’ ngo nyipunie a [kuca] eje nyine ngönemenyi ne la nöjei ate kë ’nö.”​—Mataio 21:12, 13.

Kola mama hnene la Histoire ka hape, hnene la itre ka salem ngöne la ēnē hna qene atrekënöne la itre atr, me atrune catrëne la itre thupene ewekë. Ame la itre meketrë tre, tha ka tru thupene kö matre ijij kowe la ka pë ewekë troa itöne göi huuj. Ngo, önine la itre hna cinyihane i angetre Iudra ekö ka hape, hetre hnepe ijine thupe i Keriso, ame la thupene la lue meketrë tre, ca denari gool (kösë 25 lao denari sileva). Matre, thupene hi la ka huliwa i maseta koi 25 lao drai. Tru catre pala ha la thupene la meketrë, matre tha ijiji hë la ka pë ewekë troa itön. (Levitiko 1:​14; 5:7; 12:​6-8) Tru pala ha la elëhni i Simeon ben Gamaliel (ketre hene ne hmi i angetre Iudra) matre hnei angeic hna acone la etrune la itre huuj. Tha qea ju kö thupene lai, nge ipië catre jë hi la thupene la lue meketrë, kösë 1 koi 100 ne la ca denari gool.

Kola mama la aja mani thene la itre ka salem, me qene atrekënöne la itre ka itö. Celë hi matre Iesu a jele “ate kë ’nö” angatre jë.