Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Ogas 2016

Itre Hnying Ne La Itre Ka e

Itre Hnying Ne La Itre Ka e

Pine nemene matre itre ithupëjia me Iesu a qeje gele i nyidrë pine tha köla im?

Ketre ewekë lai hnene la itre ithupëjia me Iesu hna xome matre troa qeje gele i nyidrë me itretre dreng. Hnene lo Trenge Wathebo i Mose ekö hna amekötine la itre ewekë ka troa adrone la atr. Kola qaja la itre ewekë ka neni qa ngöne la ngönetrei, memine la lepera, maine hnene la hna ketr la ketre atr maine öni ka mec. Ngo hnene eje mina fe hna qaja la nyine tro la atr a kuca matre hmitrötre hmaca pi angeic. Kola qaja la troa tro fë huuj, me si, me thathan hnei tim.—Levitiko mekene 11-15; Numera mekene 19.

Ngazo pe, hnene la itre hene ne hmi, itre rabi, hna nyiköne la Wathebo i Mose hnene la itre sipu mekuna i angatr. Hna qaja ka hape, angatr ekö a nyixan atrune la itre ewekë ka troa adrone la atr, me aqane tro ej a xötre koi ketre. Hnei angatre mina fe hna amekötine la itre jia ne huliwa ka ijij, memine la itre nyine troa kuca hnene la atr matre loi hmaca pi angeic.

Önine la itre ithupëjia koi Iesu: ‘Hna uëne laka tha xötrethenge kö angetre drei nyipëti la thiina i ange qatr, laka angatr a xeni fë la itre ime ka dro?’ (Mareko 7:5) Tha itre faresaio kö e cili a qaja la troa porop, ene la troa köla ime qëmekene troa xen. Angatre pe a qaja la ketre wathebo hnei angatre hna acile laka, qëmekene tro la atr a xen, loi e troa pane nenge la tim hune la lue ime i angeic. Kösë ketre aqane hmi pena ha lai. Hna qaja mina fe ka hape, hnene la itre rabi hna “majemine isi pi ithanata göi itre inege nyine huliwane la ijine cili, memine la tim hna troa iën, memine la atre ka troa kuca lai, memine fe la etrune la itre wanakoime nyine troa nei timi kow.”

Matre nemene la aqane sa i Iesu koi angatr, angetre sasaithi tulu? Öni nyidrëti koi angatr: “Hnei Isaia hna perofetane göi nyipunie itete thoi, ene la hna cinyihan, ka hape, ‘Ame la nöje celë, te, kola atrunyi ni hnene la ukeineqë, ngo iananyi me ini [Iehova] la ite hni angat. Huliwapi hë angat’ a hmi koi ni, ngo inine pe la nöjei wathebo i ate.’ Ke ase hë nyipunie nue tije la wathebo i Akötesie, mate xome pe la thina i ate.”—Mareko 7:6-8.