Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Amamane Jë La Ole i Epun Kowe La Aqane Hame i Iehova

Amamane Jë La Ole i Epun Kowe La Aqane Hame i Iehova

KA HAME catre Akötresie. (Iakobo 1:17) Easa öhne la aqane hame i Nyidrë ngöne la nöjei ewekë hnei Nyidrëti hna xup. Hnei Iehova hna amingömingöne la hnengödrai hnei itre wëtresij, me ihnadro hnei itre iengen.—Salamo 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4.

Hnene la atre cinyihane la Salamo 104 hna ole koi Iehova pine la nöjei ewekë hnei Nyidrëti hna xup, matre angeic a sili nyima jë troa atrunyi Nyidrë. Hapeu, öhne fe hi epuni la etrune la ole i angeic, ngöne la epuni a e la itre xötre cili? Öni angeic: “Tro ni a nyima koi Iehova e mele pete kö ni ; tro ni a nyimane la nine inyima koi Akötesingö e ini pete kö la.” (Salamo 104:33) Tune kaa fe epun?

TULU NE HAM KA SISITRIA

Aja i Iehova tro sa nyitipune la aqane hame i Nyidrë. Ketre, Nyidrëti fe a qaja la itre kepine matre loi e tro sa ham. Öni Paulo: “Ahnithejë fe kowe la ite tena mo e celë fen, ka hape, The tro kö angat’ a pi tru, nge the kete mejiune kö la tenge mo ka tha cile huti kö, loi pe koi Akötesie ka shewengönie, ate ihaban’ [maine hamën] asë koi shë la nöjei ewekë nyine amadin ; mate tro angat’ a kuca la loi, me mana ngöne la nöjei huliwa ka loi, me troa ham, me loi qanathane [maine canga sesë troa thawa] la ite ewekë i angat ; me troa amë thatraqai angate kö la tepene ka loi nyine thatraqan’ epin, mate tro angat’ a xölehuje la nyipi mel.”—1 Timoteo 6:17-19.

Ame ngöne la hnaaluene tusi angeic kowe la angetre Korinito, hnei Paulo hna amamane koi së la ewekë ka troa upi së troa ham. Öni angeic: “Loi e isa hamëne thenge la hna axeciëne e kuhu hni ; tha ngöne la hace hnin, me hna musinëne pena ; ke aja i Akötesie la ate hamëne madin.” (2 Korinito 9:7) Drei la hne së hna xatuan la easa ham? Öni Paulo, easa xatuane la itre ka aja ixatua, ngo me easë fe, ke, tro Iehova elanyi a amanathithi së.—2 Korinito 9:11-14.

Thupene lai, Paulo a amexeje la hatrene ka sisitria ne la aqane hame i Akötresie, me hape: “Ole koi Akötesieti la ahnahna i anganyidë hna hamën gufan.” (2 Korinito 9:15, MN) Ame la kola hape, ‘ahnahna hna hamëne gufan,’ tre  kola qaja la nöjei ewekë ka lolo hne së hna kapa jëne Iesu Keriso. Thatreine kö së qejepengöne la elolone la ahnahna cili.

Nemene la aqane tro sa amamane la ole së kowe la nöjei ewekë hnei Iehova me Iesu hna kuca me hna troa kuca koi së? Ame la ketre aqan, tre ene la troa nue la traeme së me trenge catre së me itre ewekë së thatraqane la huliwa i Iehova, me xatuane la itre atr troa atrepengöi Nyidrë. Ijiji së asë hi troa ham, ngacama co ju hë la hne së hna hetreny.—1 Aqane lapa ite Joxu 22:14; 29:3-5; Luka 21:1-4.