Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

“Nyi Xane Ju La Lapaune Hun”

“Nyi Xane Ju La Lapaune Hun”

“Xatua ni [ke] ka tha nyipi lapaun [ni]!”MAREKO 9:24.

NYIMA: 81, 135

1. Pine nemene matre ka nyipiewekë catr la lapaun? (Wange ju la pane iatr.)

HAPEU, hnei epuni hë hna isa hnyinge me hape, ‘Tro fe kö Iehova elany a hane amele ni ngöne la ijine akötr atraqatr?’ Öni Paulo aposetolo, lapaune la thiina ka sisitria catre nyine tro sa hetrenyi matre tro sa hane mele pe. Öni angeic: “Tha’teine kö troa amadi [Akötresie] e pëkö lapaun.” (Heberu 11:6) Trotrohnine hnyawa hi së lai, ngo öni Tusi Hmitrötr: “Pëkö lapaune thei ite xa ate.” (2 Thesalonika 3:2) Kola xatua së troa trotrohnine jëne la lue xötre ka hape, nyipiewekë catre tro sa acatrene la lapaune së.

2, 3. (a) Nemene la hna ini së hnei Peteru göi lapaun? (b) Nemene la hne së hna troa ce ithanatan?

2 Hnei Peteru aposetolo hna ithanatane la lapaune hna “tupathe.” (E jë la 1 Peteru 1:7.) Easenyi catre hë la ijin akötr atraqatr, nge aja së fe troa ketre e “angete lapaune uti hë la mele la u,” ene la ijine troa amele së elany. (Heberu 10:39) Celë hi matre, nyipiewekë tro sa huliwa catr matre troa acatrene la lapaune së. Ke aja së fe troa hane mele elanyi la kola mama hnei Iesu Keriso Joxu. Matre loi e tro fe sa qaja tune lo atr sipo iele Iesu ka hape: “Xatua ni ka tha nyipi lapaun.” (Mareko 9:24) Maine pena, tro sa qaja tune lo hna qaja fe hnene lo itre aposetolo ka hape: “Nyi xane ju la lapaune hun.”—Luka 17:5.

 3 Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa ce ithanatane la lue hnyinge celë: nemene la aqane tro sa acatrene la lapaune së me aqane amaman ej? Nemene la ka anyipicine koi së ka hape, tro kö Akötresieti a kapa la sipo së göi troa nyixane la lapaune së?

IEHOVA A MADRINE KOWE LA ATRE CATRE LAPAUN

4. Drei la itre tulu koi së nyine acatrene la lapaune së?

4 Pine laka, ka nyipiewekë catre la lapaun, haawe, Iehova a hamë së la itre tulu ne lapaun e hnine la Tusi Hmitrötr. “Hna cinyihane [itre ej] nyine ini shë.” (Roma 15:4) Tro la tulu i Aberahama, me Sara, me Isaaka, me Iakobo, me Mose, me Rahaba, me Gideona, me Baraka, me itre xane ju kö a thue aja së troa isa acatrene la lapaune së. (Heberu 11:32-35) Hetrenyi fe së la itre xa tulu ne lapaun ngöne la hnedrai së. * (Wange ju la ithuemacany.)

Hetrenyi fe së la itre xa tulu ne lapaun ngöne la hnedrai së

5. Hnei Elia hna amamane tune kaa la lapaune i angeic koi Iehova? Nemene la aqane tro sa isa waipengö së?

5 Ame la ketre tulu e hnine la Tusi Hmitrötr, tre Elia perofeta. Hanawange la faifi lao ewekë ka traqa, nge wange ju fe hë la aqane amë angeic la mejiune i angeic koi Iehova. (1) Hnei Elia hna qaja xeciën koi Ahaba Joxu ka hape, tro Iehova a axulune la qaqacil, matre öni angeic: “Loine Iehova Akötesi angete Isaraela, lo hnenge hna pune cile [qëmeken], a troa pë lepanyi me manie ngöne la ite macate.” (1 Ite Joxu 17:1) (2) Hetre mejiune i Elia ka hape, tro kö Iehova a hamëne koi angeic me kowe la itre xan la ka nyipiewekë koi angatr ngöne la ijine qaqacil. (1 Ite Joxu 17:4, 5, 13, 14) (3) Xecie koi Elia ka hape, tro Iehova a amelene hmaca la neköne la sine föe. (1 Ite Joxu 17:21) (4) Tha luelue kö angeic laka, tro la eë qaathei Iehova a aene la huuje i angeic hune la wetr e Karemela. (1 Ite Joxu 18:24, 37) (5) Ase hë qaja xeciëne hnei Elia koi Ahaba qëmekene troa xulu la mani ka hape: “Cilejë, xeniju me ij, ke calemi hë la manie atraqat.” (1 Ite Joxu 18:41) Haawe, thupene la hne së hna ce wange la itre ewekë celë ka traqa, tro sa isa waipengö së me hape, ‘Ka catre kö la lapauneng tui Elia?’

AQANE TROA ACATRENE LA LAPAUNE SË

6. Nemene la ka nyipiewekë koi së göi troa acatrene la lapaune së?

6 Qa ngöne laka thatreine kö tro sa ketre sipu acatrene la lapaune së, haawe, nyipiewekë tro sa sipone la uati hmitrötre koi Akötresie. Pine nemen? Pine laka, ame la lapaun tre ketre igötranene la wene ne la uati hmitrötr. (Galatia 5:22) Aqane ujë ka inamacane la tro sa xötrethenge hnyawa la eamo i Iesu me sipo Iehova matre tro pala hi sa hetrenyi la uati hmitrötr. Öni Iesu e qaja amë hë ka hape, tro Iehova a “hamëne la [u]ati [h]mitöte koi angete sipo anganyidë.”—Luka 11:13.

Ka inamacane atre xötrethenge la eamo i Iesu göi troa thithi matre hamën atrune la uati hmitrötr

7. Qejepengöne jë la aqane tro sa acatrene pala hi la lapaune së.

7 Eje hi laka, e hetrenyi hë së la lapaune koi Akötresie, loi e tro sa acatrene ej pala hi. Kola aceitunëne la lapaun me eë. Ame la easa athi eë, kola mele catre la itre ukahlokin. Ngo, e  tha nyi eene kö, tro hë lai a trotro lapa, uti hë la pi. Ngo, maine tro pala hi sa nyi eene la eë, eje hi laka, tro pala hi eje lai a mel. Ceitune hi lai memine la lapaun. Maine tro sa catre e Tusi Hmitrötr o drai me lapa mekune hnyawa ej, tro la aja së kowe la Tusi Hmitrötr me koi Iehova a kökötre catr. Tro hë së e cili a acatrene me akökötrene pala hi la lapaune së.

8. Nemene la ketre nyine troa kuca göi troa akökötrene la lapaune i epun?

8 Tha tro kö epuni a lapa xome hi la itre ewekë hnei epuni hna inine hë qëmekene tro epuni a xomi bapataiso. (Heberu 6:1, 2) Loi e tro epuni a thele troa waipengöne pala hi lo itre hna perofetane ka eatre hë. Tro lai a acatrene me akökötrene la lapaune i epun. Loi e tro fe epuni a waipengöne la lapaune i epuni jëne la Wesi Ula i Akötresie.—E jë la Iakobo 1:25; 2:17, 24.

9, 10. Hna acatrene tune kaa la lapaune së hnene la (a) itre sinatro ka lolo? (b) itre icasikeu? (c) hna cainöje trootro?

9 Öni Paulo aposetolo, loi e tro la itre keresiano a thele troa acatrene la lapaune i ketre me ketre. (Roma 1:12) Nemene la aliene lai? Ame la easa ce tro me itre trejin, itre ijine tro hi së lai a acatrene la lapaune i ketre me ketre. Kola mama hnyawa lai ngöne lo itre ijine easa ce tro me itre trejin, itre hna “tupathe” lapaun. (Iakobo 1:3) Eje hi laka, ame la itre sinatro ka ngazo, itre ka angazone la lapaune së, ngo ame la itre sinatro ka lolo, itre ka acatrene ej. (Ite Edomë 13:20) Celë hi matre kola eamo së troa sine pala hi la itre icasikeu. E cili hi la easa ‘ithuecatrekeu.’ (E jë la Heberu 10:24, 25. *) Ketre, kola acatren la lapaune së jëne la itre ini hne së hna kapa ngöne la itre icasikeu. Öni Tusi Hmitrötr, kola “lapaune ngöne la hna deng.” (Roma 10:17) Haawe, isa waipengöi së jë me hape, ‘Ame la itre icasikeu, tre, hapeu ka tru pala hi ngöne la meleng?’

10 Easë fe a acatrene la lapaune së ngöne la easa cainöje trootro me hamë ini kowe la itre atr. Loi e tro sa nyitipune lo itre pane keresiano, ene la troa catre mejiune koi Iehova me catre cainöj ngöne la nöjei ijine ka ijij.—Ite Huliwa 4:17-20; 13:46.

11. Pine nemene matre ka catre la lapaune i Kaleba me Iosua? Tro sa nyitipu nyidroti tune kaa?

11 E tro sa goeëne la aqane xatua së hnei Iehova me aqane sa i Nyidrë la itre thithi së, kolo fe lai a acatrene la lapaune së koi Nyidrë. Celë hi ka traqa koi Kaleba me Iosua. Hnei nyidroti hna amamane la lapaune i nyidro lo kola upi nyidro troa alamekëne la Nöje Hna Thingehnaean. Kolo pala hi a tro la itre macatre, nge kolo pala hi a kökötre trootro la lapaune i nyidro, ke nyidroti pala hi a öhne la aqane xatua nyidro hnei Iehova. Matre öni Iosua e qaja xeciëne kowe la angetre Isaraela ka hape: “Tha tia kö la kete ewekë ne la nöjei ewekë ka loi asë hnei Iehova Akötesi nyipunie hna ulatine koi nyipunie.” Ame hë  e thupen, öni angeic: “Enehila qouju koi Iehova, me nyi hlue i nyidë hnene la hni memine fe la nyipici.” Öni angeic hmaca jë: “Ame ni me lapang, te, tro huni a nyi hlue i Iehova.” (Iosua 23:14; 24:14, 15) Maine tro sa mejiune koi Iehova me goeëne la isa aqane xatua së hnei Nyidrë, tro ha kökötre catre la lapaune së.—Salamo 34:8.

AQANE TROA AMAMANE LA LAPAUN

12. Nemene la ka amamane ka hape, ka catre la lapaune së?

12 Nemene la ka amamane ka hape, ka catre la lapaune së? Öni Iakobo: “Tro ni a amamai ’ö la lapaunenge hnene la ite huliwang.” (Iakobo 2:18) Tro la itre huliwa së a amamane ka hape, ka catre la lapaune së. Troa mama tune kaa?

Kola mama la lapaune ka tru thene la itre ka catre huliwa i Akötresie (Wange ju la paragarafe 13)

13. Kola mama tune kaa la lapaune së?

13 Huliwa ne cainöje trootro la ketre aqane troa amamane la lapaune së. Pine nemen? Pine laka, ame la easa cainöje trootro, easë hi lai a amamane ka hape, xecie koi së laka, easenyi catre hë la pun, nge ‘tha tro kö ej a hmitr.’ (Habakuka 2:3) E aja së troa atre la pengöne la lapaune së, loi e tro sa isa waipengö së me hape: ‘Ka tru kö koi ni la huliwa ne cainöj? Eni kö a kuca asë la hnenge hna atrein matre troa qeje Akötresie kowe la itre atr? Eni kö a thele la itre xa jëne troa akökötrene la huliwange koi Iehova?’ (2 Korinito 13:5) Loi e tro sa amamane la etrune la lapaune së jëne la hna kuca la huliwa ne cainöj, ke, “ukeineqë la atre qaja matre hetrenyi la mel.”—E jë la Roma 10:10. *

14, 15. (a) Nemene la aqane tro sa amamane la lapaune së ngöne la nöjei drai ne mele së? (b) Qaja jë la hna melëne hnene la ketre trejin ka amamane la lapaune i angeic.

14 Ketre, easa amamane la lapaune së koi Iehova la easa xomihnine la itre jole ka traqa  koi së e celë fen. Ame la easa pë ewekë, maine wezipo, maine kucakuca, maine hacehni, maine cile kowe la ketre jole ju kö, tre, nyipiewekë tro sa lapaun laka, tro Iehova me Iesu a xatua së ngöne la ijine ka ijij. (Heberu 4:16) Ame la easa sipo ixatua koi Iehova, easë hi lai a amamane la lapaune së. Öni Iesu, loi e tro sa sipo Iehova troa hamë së la ‘xötrönëti ka ijije ngöne la nöjei drai.’ (Luka 11:3) Kola amamane jëne la itre edromë ne la Tusi Hmitrötr ka hape, Iehova a hamë së la nöjei ewekë hne së hna ajan. Ka tune lo kola qaqacil ekö e Isaraela, hnei Iehova hna thue a i Elia me thue ime i angeic. Öni Tusi Hmitrötr, “ite oreba a tro fë koi angeice areto me öni o hmakany, me areto me öni o hej ; nge angeice pë hë a iji la hneopegejë.” (1 Ite Joxu 17:3-6) Haawe, loi e eje the së la lapaun, laka, tro fe Iehova a hamë së la hne së hna ajan.

Kola mama la lapaune ngöne la easa xomihnine la itre jole ka traqa koi së (Wange ju la paragarafe 14)

15 Tha luelue kö së laka, e tro sa trongëne la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr, tro hë sa atreine troa hamëne la ka nyipiewekë kowe la hnepe lapa së. Hnei Rebecca, ketre trejine föe ka faipoipo hë qaa Asia, hna qaja la aqane trongëne eahlo me hnepe lapa i eahlo la lue trepene meköt ka mama ngöne Mataio 6:33 me Ite Edomë 10:4. Öni eahlo, drenge hi föi eahlo ka hape, kösë kola troa angazone la aqane imelekeu i nyidrë me Iehova hnene la huliwa i nyidrë. Nyidrëti pë hë a nue pi lai huliwa. Ngo foa lao neköi nyidrë nyine troa ithuan, ame hnei nyidrëti hna nyiqaane kuci xen me  salemën. Hnene la aqane catre huliwa i nyidrë, ame hna hetrenyi pala hi la mani ka ijij nyine troa thupëne la hnepe lapa i nyidrë. Öni eahlo: “Ame koi nyiho, tha ase pi kö Iehova nuetriji hun. Hetrenyi pala hi hun la göxen, pëkö hna pë.” Hane fe kö epuni melëne la ixatua qaathei Iehova?

E tro sa trongëne la itre trepene meköt, tro sa atreine hamëne la ka nyipiewekë kowe la hnepe lapa së

16. Nemene la ewekë ka troa traqa e hne së hna mejiune koi Akötresie?

16 Loi e eje the së ka hape, e tro sa xötrethenge hnyawa la itre hna amekötine hnei Iehova, tro kö Nyidrëti lai a xatua së. Öni Paulo e xome hmaca la itre trenge ewekë i Habakuka, kola hape: “Tro ha mele la ate thina ka meköti hnene la lapaun.” (Galatia 3:11; Habakuka 2:4) Celë hi matre loi e tro sa catre lapaune kowe la Atre ka ijij troa xatua së. Paulo fe a amexeje koi së ka hape, Akötresieti la “ate ateine kuca la nöjei ewekë asë ka sisitia hune la hne shë hna sipone me mekune kow, thenge la mene ate huliwa e kuhu ite hni shë.” (Efeso 3:20) Itre hlue i Iehova a catre kuca la aja i Akötresie, ngo, atre hnyawa fe angatr laka, hna nyi ifegone hi la hnei angatre hna atreine kuca. Matre, tru la ole së laka, ce Akötresieti pala hi me easë, nge Nyidrëti a amanathithine la itre trenge catre hne së hna kuca.

SIPO HNA KAPA GÖI LAPAUN

17. (a) Nemene la aqane sa Iesu la sipo ne la itre aposetolo? (b) Pine nemene matre xecie koi së ka hape, tro Iehova a kapa la itre sipo së göi troa nyixane la lapaune së?

17 Qa ngöne la itre mekune hna ce wange hë, maine jë tro sa mekune tune la itre aposetolo, lo angatr a sipo Iesu ka hape: “Nyi xane ju la lapaune hun.” (Luka 17:5) Hetre aqane sa i Iesu la sipo i angatr lo Penetekos macatre 33, lo ijine angatr a kapa la uati hmitrötr, me aijijë angatre troa trotrohnine hnyawa la aja i Akötresie. Celë hi ka acatrene la lapaune i angatr. Nemene hë la ka traqa e thupen? Hnei angatre hna nyiqaane la huliwa ne cainöje ka troa kökötre catre hmaca kö ngöne la hneijine së. (Kolose 1:23) Hapeu, tro fe kö a kapa la sipo së, ene la troa nyixane la lapaune së? Iehova a thingehnaeane koi së ka hape, troa kapa lai e hne së hna sipo “thenge la aja i nyidë.”—1 Ioane 5:14.

18. Nemene la aqane amanathithine Iehova la itre ka acatrene la lapaune i angatr?

18 E ka pexeje la mejiune së koi Iehova, troa tru la madrine i Nyidrëti koi së. Tro Nyidrëti lai a kapa la sipo së troa nyixane la lapaune së. Ame hna troa kökötre catre la lapaune së, nge tro fe hë a hane kepe së hnei Nyidrë.—2 Thesalonika 1:3, 5.

^ par. 4 Hane ju wange la itre hna melëne hnei Lillian Gobitas Klose (Réveillez-vous! ne 22 Julai 1993), me Feliks Borys (Réveillez-vous! ne 22 Febuare 1994), me Josephine Elias (Réveillez-vous! ne Semitrepa 2009).

^ par. 9 Heberu 10:24, 25, MN: “Tro sa imekunekeune matre troa aciane la ihnimi me itre huliwa ka loi ; tha tro kö a trije la icasikeu së tune la thiina i itre xan; ngo loi pe troa itö ithuecatr, e tro nyipunie a goeëne la drai a easenyi hë.”

^ par. 13 Roma 10:10, MN: “Hni la ka upi së troa lapaune matre hetrenyi la thiina ka meköt, nge ukeineqë la atre qaja matre hetrenyi la mel.”