Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Okotropa 2015

Lapa Mekune Hnyawa Ju La Itre Ewekë i Akötresie

Lapa Mekune Hnyawa Ju La Itre Ewekë i Akötresie

“Mekune ju eö la nöjei ewekë celë; majemine jë eö kow’ itre ej; matre mama pi laka, macaje la huliwa i eö kowe la nöjei atr asë.”1 TIMOTEO 4:15, MN.

NYIMA: 57, 52

1, 2. Nemene la isapengönene la atr me öni?

KETREPENGÖNE kö la atuate së. Atreine hi la atr troa inine la ketre qene hlapa. Nge celë hi ka aijijë së troa e me cinyihan, me ithanatan me trotrohnine la hne së hna dreng. Eje fe a aijijë së troa thith, me nyima koi Iehova. Celë hi matre isapengö së kö me itre öni. Tha trotrohnine hnyawa kö la itre ka inamacan la aqane atreine la atuate së kuca la itre ewekë ka tru celë.

2 Qaathei Iehova la ahnahna celë, ene la troa ithanatane la qene hlapa së. (Salamo 139:14; Hna Amamane 4:11) Hetre ketre ahnahna hne së hna kapa qaathei Nyidrë, nge ka aisapengönë së hmaca kö me itre öni. Hna xupe la atr “hnaiji Akötesie.” Hetrenyi the së la atreine troa isa sipu ië ewekë, ene la atreine troa isa axecië mekun. Matre, atreine fe së troa isa axeciëne troa nyihlue i Iehova, me atrunyi Nyidrë.—Genese 1:27.

3. Nemene la hne së hna kapa qaathei Iehova ka ainamacanë së?

3 Hne së hna kapa qaathei Iehova la Tusi Hmitrötr, nge jëne ej, Nyidrëti a amamane la aqane tro sa nyihlue i Nyidrë me atrunyi Nyidrë. Hetrenyi la Tusi Hmitrötr hna kuca apexejen  maine sinëne hi ngöne la 2 800 lao qene hlapa. E tro sa lapa mekune hnyawa la hna qaja hnene ej, easë hë e cili a nyiqaane waiewekë tui Nyidrë. (Salamo 40:5; 92:5; 139:17) Ketre, kola ainamacanë së hnene la itre mekune i Iehova, me tro xomi së kowe la mele ka tha ase palua kö.—E jë la 2 Timoteo 3:14-17.

4. Nemene la aliene la kola hape, troa lapa mekune hnyawa, nge nemene la itre hnyinge nyine tro sa ce ithanatan?

4 Ame la kola hape, troa lapa mekune hnyawa, tre, kola hape, troa mekune catrëne la ketre ewekë, me mekune hnyawa ngöne ej. (Salamo 77:12; Ite Edomë 24:1, 2) Tru la eloine hne së hna troa kapa e tro sa lapa mekune hnyawa la hne së hna inin göi Iehova me Iesu. (Ioane 17:3) Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa ce ithanatane la itre hnyinge celë: Nemene la aqane tro sa e matre tha jole kö tro sa lapa mekune hnyawa la hne së hna e? Nemene la nyine tro sa lapa mekune hnyawa? Nge nemene la ka troa xatua së matre tro pala hi sa lapa mekune hnyawa, me hetre madrine ngön?

KEPE THANGANE JU LA HNA INI TUS

5, 6. Nemene la nyine tro sa kuca matre trotrohnine hnyawa la hne së hna e, nge tha tro kö a thëthëhmin?

5 Hane kö epuni kuca la ketre ewekë, ngo tha pane mekune pe, tune la troa mano, me tro, me ti velo? Nge ame itre xa ijin, epuni a e tus, ngo patre hë la mekune i epun, ke epuni a mekune la ketre ewekë pena ngöne la epuni a e tus. Nemene la nyine tro epuni a kuca matre tha tro kö a traqa kow? Nyipiewekë catre troa mekune catrëne la hnei epuni hna e me mekune la aliene ej. Haawe, ame hë la epuni a traqa kowe la pune la paragaraf maine pena la ketre tane ka co, pane cile ju nge pane lapa mekune hnyawa ju la hnei epuni hna hnyipi e. Pane mekune ju la hnei epuni hna inin, nge pane trotrohnine hnyawa ju la hnei epuni hna inin.

E tro sa e catrëne la Tusi Hmitrötr, me mekune catrën la hna e, tha tro pi kö së lai a thëthëhmin

6 Hnene la itre ka inamacan hna öhne laka, tha jole kö troa mekune hmaca la ketre ewekë hne së hna e catrën. Atre hnyawa hi lai hnene la Atre xupi së, celë hi matre upi Iosua jë hnei Nyidrë troa e la tusi ne la Wathebo me “mekune ngöne ej,” kösë angeic a e koi angeic kö. (E jë la Iosua 1:8.) Maine tro sa e catrëne la Tusi Hmitrötr, tro fe lai a xatua së troa mekune catrën la hne së hna e, nge tha tro kö së lai a thëthëhmin.

7. Eue la ijine ka loi göi troa lapa mekune hnyawa la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr? (Wange ju la pane iatr.)

7 Nyipici laka, hetre nyine tro sa kuca matre troa lapa mekune hnyawa, me mekune catrëne la hne së hna inin. Celë hi matre, ame la ijine troa lapa mekune hnyawa, tre tha loi kö troa amë ej ngöne lo ijine epuni a kucakuca. Ketre, loi e troa hnen ngöne la ketre götrane gaa pë mejen, nge pëkö ewekë ka troa ajolëne la mekuna i epun. Ame la ketre ijin ne lapa mekune hnyawa hnei Davita, tre kolo ijine tha meköle kö nyidrëti e jidr. (Salamo 63:6) Hnei Iesu fe, atr ka pexej, hna iëne la itre götrane gaa pë mejen göi troa lapa mekune hnyawa me thith.—Luka 6:12.

 ITRE EWEKË NYINE TROA MEKUNE NGÖN

8. (a) Nemene la itre ewekë nyine tro sa mekune ngön? (b) Nemene la aqane goeë së hnei Iehova la easa ce ithawakeune lai me itre xan?

8 Hetre itre xa ewekë nyine troa mekune ngön. Ame ngöne la epuni a goeëne la ketre ewekë ka mingöming hna xupe hnei Iehova, pane cile ju me mekun ka hape, ‘Nemene la hnene ej hna ini ni göi Iehova?’ Tro lai a upi epuni troa olene catrën koi Iehova ngöne la epuni a thith. Ketre, tro epuni lai a pi ce thawa la itre mekuna i epun me itre xa sinatronge i epun. (Salamo 104:24; Ite Huliwa 14:17) Iehova a kepe së ngöne la easa lapa mekune hnyawa la pengöi Nyidrë, me thithi fë, me ce ithanatane me itre xan. Tusi Hmitrötr a qaja hnyawane koi së ka hape: “Hna cinyihane la tusi ne amekunëne xajawa i nyidë, thatraqai angete qoue Iehova, me mekune la atesiwa i nyidë.”—Malaki 3:16.

Hane kö epuni lapa mekune hnyawa la aqane troa xatuane la ka ini Tusi Hmitrötr me epun?

(Wange ju la paragarafe 9)

9. (a) Nemene la itre ewekë hnei Paulo hna upi Timoteo troa mekune ngön? (b) Nemene la nyine tro sa lapa mekune hnyawa ngöne la easa hnëkë troa cainöje trootro?

9 Hnei Paulo aposetolo hna upi Timoteo troa lapa mekune hnyawa la thangane kowe la itre xa atr qa ngöne la aqane ithanata, me aqane ujë i angeic, memine fe la ini hnei angeic hna hamën. (E jë la 1 Timoteo 4:12-16.) Loi e tro fe epuni a hane mekune hnyawa la itre ewekë celë. Nyipiewekë troa pane lapa mekune hnyawa ngöne la epuni a hnëkëne la ketre ini Tus. Pane mekune ju la atr hnei epuni hna ini Tusi kow, nge thele jë la ketre hnying, maine ketre ceitun ka troa xatua angeic troa kökötr ngöne la nyipici. E tro epuni a hnëkë  tune lai, epuni hi lai a ketre sipu acatrene la lapaune i epun, me maca, nge tro fe hë epuni a atreine hamë ini hnyawa. Hetre eloine fe koi epun, e tro epuni a mekune hnyawa la itre xa ewekë qëmekene troa cainöje trootro. (E jë la Ezra 7:10.) Maine jë, tro epuni a e la ca mekene tus ngöne la tusi Ite Huliwa, tro lai a thue aja i epuni catre troa cainöje trootro. Loi e tro fe epuni a mekune hnyawa la itre xötre hnei epuni hna troa amamane la drai cili, memine fe la itre itus hnei epuni hna mekune troa tro fë. (2 Timoteo 1:6) Pane mekune hnyawa ju la itre atr ne la teritoar, memine la itre mekune ka troa thue aja i angatre troa ithanata. E tro epuni a hnëkë tune lai, tro hë epuni lai a huliwane inamacanëne la Tusi Hmitrötr göi troa cainöje kowe la itre atr.—1 Korinito 2:4.

Nue pi la itre hnei epuni hna e troa ketr la hni epun me olene koi Iehova göne la itre ini hna kapa

10. Nemene la itre ewekë ka lolo nyine tro epuni mekune ngön?

10 Nemene la itre xa nyine troa mekune ngön? Maine epuni a fejane la itre ithuemacany hna hamën ngöne la ketre cainöj hna cile fë ngöne la ketre icasikeu, maine asabele pena, xomi ijine ju troa wange itre eje hmaca. Nge ame e cili, isa hnyingëne thele jë me hape, ‘Nemene la hnenge hna inin qa hnine la Wesi Ula i Akötresie me qathene la organizasio i Nyidrë?’ Loi e tro fe epuni a lapa mekune hnyawa la itre ithuemacanyi ka mama ngöne la nöjei zonal, Ita Ne Thup me Réveillez-vous !, memine fe lo itre itus ka hnyipi mama ngöne la asabele ka ase hë. Ame la epuni a e la Annuaire, pane cile ju thupene la hna e la ketre hna melën, nge pane mekune hnyawa ju matre troa ketr la hni epun. Ame la epuni a e la itre itusi së, sija ju la itre mekune ka tru maine fejane ju la itre xa ithuemacanyi ezin. Tro lai a xatua epuni ngöne la epuni a hnëkëne la ketre iwaihmaca. Maine ketre qatre thup epun, tro lai a xatua epun troa hnëkëne la huliwa i epuni troa iwai, maine hnëkëne pena la ketre cainöj. Nge e hune asë lai, e tro epuni a pane cil me lapa mekune hnyawa la hnei epuni hna e, epuni hi lai a nue la itre ithuemacanyi cili troa ketr la hni epun, me upi epuni troa hane olene koi Iehova göne la itre ini ka lolo hnei epuni hna kapa.

LAPA MEKUNE HNYAWA JU LA WESI ULA I AKÖTRESIE O DRAI

11. Nemene la itus ka sisitria catre nyine troa mekune ngön, nge tro lai a xatua së tune kaa? (Wange ju fe la ithuemacany.)

11 Tusi Hmitrötre hi la itus ka sisitria catre nyine tro sa mekune ngön. Ngo, tune kaa ju hë e wathebone ju la Tusi Hmitrötr e ketre ijin? * (Wange ju la ithuemacany.) Pëkö ketre ka troa sewe së troa lapa mekune hnyawa la itre ithuemacanyi ka ej e kuhu hni së, tune la itre xötr ne la Tusi Hmitrötr maine itre Nyima Koi Iehova ka tru koi së. (Ite Huliwa 16:25) Ketre, tro la uati Akötresie a xatua së troa amë hutine e kuhu hni së la itre ithuemacanyi hne së hna inine hë, nge tro fe lai a xatua së troa mele nyipici koi Iehova.—Ioane 14:26.

12. Nemene la ketre aqane tro epuni a e la Tusi Hmitrötr o drai?

 12 Nemene la ketre aqane tro epuni a e la Tusi Hmitrötr o drai? Maine jë, tro epuni a e itre mekene tus hna hnëkëne thatraqane la Ini Ne Cainöj Qaathei Akötresie ngöne la itre xa drai ne la wiik. Ame itre xa drai, e jë la itre xötr qa hnine la tusi Mataio, me Mareko, me Luka, me Ioane, nge lapa mekune hnyawa ju la itre hnei Iesu hna qaja me kuca. (Roma 10:17; Heberu 12:2; 1 Peteru 2:21) Hetrenyi fe së la itus Atr Ka Tru Ne La Fene Hnengödrai ka qejepengöne la itre ewekë ka traqa ngöne la mele i Iesu, nge itre hna melën trongën. Tro la itusi celë a xatua epuni troa kepe eloine la hna e la Tusi Hmitrötr ka qaja la mele i Iesu.—Ioane 14:6.

ENYIPIEWEKËNE LA TROA LAPA MEKUNE HNYAWA

13, 14. Pine nemene matre ka nyipiewekë tro pala hi sa mekune hnyawa la pengöi Iehova me Iesu? Nemene la hna upi së troa kuca?

13 Maine aja së troa macaj me acatrene la lapaune së, loi e tro sa lapa mekune hnyawa la pengöi Iehova me Iesu. (Heberu 5:12–6:1) E co hi la traem hna xome göi troa lapa mekune hnyawa la pengöi Akötresie, tro ha luzi elanyi la aqane imelekeu së me Iehova, maine tro pena sa nuetriji Nyidrë. (Heberu 2:1; 3:12) Ase hë Iesu thuemacanyi së ka hape, e tha kapa kö së la Wesi Ula i Akötresie “hnene la hni [së] ka loi”, tha tro hë eje lai a cile hut. Ngo, tro ha “cia thahe hnene la ite jol, me ite mo, me aciacine la mele celë.”—Luka 8:14, 15.

14 Haawe, catre jë së lapa mekune hnyawa la hne së hna e la Tusi Hmitrötr matre tro sa atrepengöi Iehova hnyawa. Tro lai a upi së troa nyitipune la itre thiina i Nyidrë me pengöi Nyidrë. (2 Korinito 3:18) Loi e tro pala hi sa thele troa atrepengöi Nyidrë, me nyitipu Nyidrë uti hë epine palua. Pëkö ketre ewekë ka sisitria hune lai!—Atre Cainöj 3:11.

E troa lapa mekune hnyawa la pengöi Iehova me Iesu, tro hë sa catre isigöline la nyipici

15, 16. (a) Nemene la eloine la hna lapa mekune hnyawa la pengöi Iehova me Iesu? (b) Pine nemene matre jole pi e itre xa ijin hë troa hetre nyine troa lapa mekune hnyawa, ngo pine nemene matre ka nyipiewekë catre lai?

15 Maine tro sa lapa mekune hnyawa la pengöi Iehova me Iesu, tro lai a xatua së tro pala hi sa isigöline la nyipici. Tro la aqane catre i epuni a xatuane la itre trejin, memine fe la itre atr hnei epuni hna cainöje kow. Ketre, e tro epuni a lapa mekune hnyawa la hnei Iehova hna kuca koi epun, ene la troa hamëne koi epun la thupene mel, tro hë epuni a nyipiewekëne catrëne la aqane imelekeu i epuni me Akötresie. (Roma 3:24; Iakobo 4:8) Hnei Mareko, ketre trejine qaa Afrique hna akalabusin koi köni macatre pine la lapaune i angeic, hna qaja ka hape: “Kola aceitunëne la troa hetre nyine mekune ngön, memine la ketre ewekë hne së hna kuca ka thue madrine së. Maine tro pala hi sa lapa mekune hnyawa la itre ewekë i Akötresie, tro fe së lai a öhne pala hi la itre ewekë ka hnyipixe göi Iehova. Ame ngöne la itre ijine eni a nango kucakuca, maine hnehengazo pena göi elany, eni hi lai a e la ketre xötre ne la Tusi Hmitrötr me mekune ngön. Nge ame e cili, kola tingetinge la hning.”

16 Nyimutre catre la itre ewekë ka ajolëne la mele së ngöne la fene celë matre, pëkö traeme  së troa pane lapa mekune hnyawa la hne së hna e hnine la Tusi Hmitrötr. Öni Patrick, ketre trejin ne Afrique: “Ceitu la mekuneng memine la ketre trengene tus, laka nyimu ithuemacany e hnin, ka loi maine ka ngazo, nge e nöjei drai nyipiewekë troa xome hi la ka nyipiewekë. Nge ame la eni a goeëne itre ej, öhne ju hi ni la itre xa mekune ka iajolë, nge loi e tro ni a thithi fë itre ej koi Iehova. Ke loi e troa lolo la mekunang matre atreine jë ni troa lapa mekune hnyawa la pengöi Iehova. Ame hë e cili, kösë easenyi catre hë ni koi Iehova. Ngo eje hi laka, hetre nyine tro ni a pane kuca qëmekene troa lapa mekune hnyawa la itre ewekë i Akötresie. Aqane hnëkëne hi ni lai la mekuneng göi tro ni a trotrohnine hnyawa la nyipici.” (Salamo 94:19) Haawe, nyimu aqane tro sa kepe eloine la hne së hna e la Tusi Hmitrötr me mekune ngöne ej o drai.—Ite Huliwa 17:11.

AMI IJINE JU

17. Eue la itre ijine ka loi troa e Tusi Hmitrötr me mekune ngön?

17 Itre xan a canga ihlë e hmakany matre troa e la Wesi Ula i Iehova me mekune ngön, me thith. Itre xan a kuca lai lo ijine xeni hnaipajö. Maine jë ame la ijine ka loi koi epun troa e Tusi Hmitrötr, tre e hej qëmekene troa meköl. Nge itre xan a e, e hmakany ngo e heji fe qëmekene troa meköl. (Iosua 1:8) Eje hi laka, ame la ka nyipiewekë catr, tre ene la troa “anyipi ewekëne la nöjei ijin,” ene la troa xomi ijine qa ngöne la itre ewekë ka pë alien matre troa e la Tusi Hmitrötr o drai me mekune ngön ej.—Efeso 5:15, 16.

18. Nemene la hna thingehnaeane hnei Tusi Hmitrötr kowe la itre ka e la Wesi Ula i Nyidrë o drai me mekune ngön ej, nge ka trongëne la hna inin?

18 Tusi Hmitrötr a thingehnaeane ka hape, tro Iehova a amanathithine la nöjei ka e la Wesi Ula i Nyidrë me mekune ngön, nge ka catre trongëne la hnei angatre hna inin. (E jë la Salamo 1:1-3.) Öni Iesu: “Sisitia pe la manathithi ne la angete denge la wesi ula i Akötesie, me trongën’ ej.” (Luka 11:28) Ngo ame la ka sisitria catr, tre e tro sa e la Wesi Ula i Iehova o drai me mekune ngön ej, tro lai a xatua së troa ujë thenge la aja i Nyidrë me atrunyi Nyidrë. Maine tro sa ujë tune lai, tro hë Iehova a nyijune koi së, ene la troa kapa la itre manathith enehila, memine la mele ka tha ase palua kö elany ngöne la fene ka hnyipixe.—Iakobo 1:25; Hna Amamane 1:3.

^ par. 11 Wange ju la tane mekune hna hape, “Nous avons lutté pour rester spirituellement forts” ngöne la Ita Ne Thup ne 1 Diseba 2006.