Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Okotropa 2015

Hetrenyi la itre tane mekun koi 30 Nofeba koi 27 Diseba 2015.

Öhne Kö Epuni La Ime i Iehova Ngöne La Mele i Epun?

Nemene la aliene la “ime” i akötresie hnine la Tusi Hmitrötr?

“Nyi Xane Ju La Lapaune Hun”

Atreine kö së acatrene casine la lapaune hun?

Nyihlue i Iehova Hmekuje Jë

Hnene la Ita Ne Thup hna qaja ha la ketre ewekë ka eatr anehila a 60 lao macatre e thupen.

Lapa Mekune Hnyawa Ju La Itre Ewekë i Akötresie

Ijiji eö kö troa acatrene la lapaune i eö e traqa ju pë Tusi Hmitrötr?

‘Nyipiewekëne Ju La Itre Ka Tune Lai’

Drei la itre ka xatuane la Lapa Ne Xomi Meköt? Nemene la huliwa i angatr?

HNA MELËN

Loi Koi Ni Troa Easenyi Akötresie

Ngacama tha saze kö la eqea i Sarah Maiga qaane lo angeic a 9 lao macatre, ngo ka kökötre pala hi la lapaune i angeic

“Ame La Ate Wangadrapa, Te, Kola Kapa La Nöjei Tenge Ewekë Asë”

Troa atre tune kaa ka hape, ketre trengathoi, ifejicatre, maine ewekë hna qaja nyimenyim ngöne ëternet?