Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Semitrepa 2015

Hetrenyi la itre tane mekun koi 26 Okotropa koi 29 Nofeba 2015.

Nyipunieti Kö a Thele Troa Macaj Tui Keriso?

Ngacama ka xötrei traqa së maine ka hekö hë së nyihlue i Iehova, loi e tro pala hi sa thele troa macaj.

Inine Hnyawane Jë La Mekuthetheu i Epun

Wange ju la aqane troa xatua epuni hnene la mekuthetheu troa nyinyine la itre mec, me kuci madrin, me cainöje trootro.

“Cile Huti Ju Ngöne La Lapaun”

Nemene la ini nyine tro sa xome qa ngöne la tulu i Peteru lo angeic a tro hune la hnagejë?

Aqane Mama La Ihnimi Iehova Koi Së

Xecie kö koi epuni ka hape, Iehova a hnimi epun?

Aqane Troa Amamane La Ihnimi Së Koi Iehova

Tha tro kö la ihnimi së koi Iehova a ceitu me ketre ihnimi menu hi.