Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

“Eashenyi Hë La Troa Amele Nyipunie”!

“Eashenyi Hë La Troa Amele Nyipunie”!

“Galajë nyipunie, me goeën ; ke eashenyi hë la troa amele nyipunie.”LUKA 21:28.

NYIMA: 133, 43

1. Nemene la itre ewekë ka traqa lo macatre 66? (Wange ju la pane iatr.)

PANE mekune jë ka hape, epuni la ketre Keresiano ka mele ekö e Ierusalema lo macatre 66. Nyimu ewekë ka traqa ngöne la ijine cili. Hnei Florus, ketre tane isi angetre Roma hna atrekënö la 17 lao talan (kösë thupene la ketre atr ngöne la 320 lao macatre ne huliwa) qa hnine la trenge mani ne la ēnē. Canga elëhni jë hi la itretre Iudra. Angatre fe hi lai a humuthe ju la itre soce i Roma me qaja ka hape, xelene hë angatre la musi Roma. Ngo, canga sa jë hi Roma. Tha köni treu ju kö, cile xötreithe jë hi e Ierusalema hnene la 30 000 lao soc fene la musi Cestius Gallus. Hnene la itretre Iudra ka icilekeu hna zae hnine la ēnē, ngo hna traqa hnene la itre soce i Roma kowe la ngöne hage e tröne la ēnē, me thele troa thë ej. Kola traqa la xou thene la nöjei atrene la traon. Nemene fe la mekuna i epun la epuni a goeëne la itre ewekë cili?

2. Nemene la nyine tro la itre Keresiano a kuca lo itre soce i Roma a cile xötreithe la traon, nge tro angatre lai a atreine tune kaa?

2 Itre macatre qëmekene lai, hnei Iesu hna canga thuemacane la itretre drei nyidrë la ewekë cili me ahnithe koi angatr ka  hape: “E öhnë hë hnei nyipunie Ierusalema hna isiline hnei ishi, wangate hmekune ju nyipunie, eashenyi hë troa drum’ ej. Ngöne la ijine cili, loi e tro angete Iuda a köte kowe la ite wet ; nge loi e löpi angete lapa e kuhu hnine la lapa cili ; nge the lö kö angete qa kuhu.” (Luka 21:20, 21) Tro angatre lai a atreine troa drengethenge tune kaa la hna ahnithe hnei Iesu ngo hna cile xötreithe pe la traone hnene la itre soc? Traqa ju hi la ketre ewekë! Tro pi hi la itre soce i Roma qaa Ierusalema! Tune lo hna qaja hnei Iesu, hnene la itre soce i Roma hna “axalaithene” la itre drai ne isi angatr. (Mataio 24:22) Ame la kola tro hnene la itre soc, tre, ijine tro hi la itre Keresiano ka nyipici a drengethenge Iesu, ene la tro angatre a canga kötr kowe la itre wetr. * (Wange ju la ithuemacany.) Ame hë lo macatre 70, hna bëeke hmaca la ketre trongene isi Roma a tro Ierusalema. Ame hë e cili, hnei angatre hna lepe apatrene la traon. Ngo, ame asë hi lo itre ka drengethenge la hna ahnith hnei Iesu, tre mel asë hi angatr.

3. Nemene la ka troa traqa kowe la itre Keresiano elanyi tune lo ka traqa ekö, nge nemene la hne së hna troa ce wang ngöne la tane mekune celë?

3 Ame la hna ahnith me itre hna amekötine hnei Iesu, tre thatraqai së fe enehila. Easenyi catre hë matre traqa pi fe koi së la ewekë ka tune lai. Hnei Iesu hna xome lo itre ewekë ka traqa lo hneijine ne lo itre pane Keresiano göi troa qejepengöne la ewekë ka troa traqa ngöne la kola aca tro traqa la “aköte atraqate.” (Mataio 24:3, 21, 29) Ame ekö lo, mele ju pe kö lo itre Keresiano ka mele nyipici qa ngöne lo kola lepe apatrenyi Ierusalema, ketre tun, troa mele pe “la ka ala nyimu atraqate” thupene la hna lepe apatrene la fene celë. (E jë la Hna Amamane 7:9, 13, 14.) Nyipi ewekë catre tro sa trotrohnine hnyawa la hna thuemacanyi së hnene la Tusi Hmitrötr göne la itre ewekë ka troa traqa elany. Pine nemen? Pine laka, jëne mele së hi lai. Matre, loi e tro sa ce wange la thangane koi së isa ala cas qa ngöne la itre ewekë cili.

QAANE LA AKÖTRE ATRAQATR

4. Troa nyiqaane tune kaa la akötre atraqatr?

4 Troa nyiqaane tune kaa la akötre atraqatr? Troa pane apatrene la nöjei hmi ka thoi. Hna ati ëjene la hmi ka thoi hnine la Tusi Hmitrötr ka hape, “Babulona Atraqat, thine ne la nöjei föe ne gojenyi.” (Hna Amamane 17:5-7) Pine nemene matre ati ëjene jë la hmi thoi ka hape, föe ne gojeny? Pine laka, ka nyihlue thoi la itre hene ne la itre hmi cili koi Akötresie. Tha angatre kö a sajuë Iesu me Baselaia i nyidrë, ngo angatre pena ha a sajuëne la itre musi atr, me thipetrije la itre ini ne la Tusi Hmitrötr matre tro angatr a sipu hlemu. Tha ceitu kö la hmi angatr memine la hmi ka wië ne la itre hna iën. (2 Korinito 11:2; Iakobo 1:27; Hna Amamane 14:4) Ngo drei la ka troa lepe apatrenyi Babulona Atraqatr? Tro Iehova a nyi jëne matre tro la “ite jone ka luepi” ne la “öni ka sheshe ka palulu” a “aeatene la aja i [N]yidë.” ONU la hna nyihatrene hnene la “öni ka sheshe ka palulu,” nge “ite jone ka luepi” a nyihatrene la politik, ene la itre mus ka sajuëne la ONU.—E jë la Hna Amamane 17:3, 16-18.

5, 6. Hnei nemene matre qaja jë së ka hape, tha meci asë kö la itre atrene la hmi ka thoi la kola lepe apatrenyi Babulona atraqatr?

5 Hapeu, tro asë hi la itre atrene la hmi ka thoi a mec la kola lepe apatrenyi Babulona atraqatr elany? Ohea. Hnei Iehova hna upi  Zakaria troa cinyihane la itre ewekë ka troa traqa ngöne la ijine cili. Tro la ketre atr ka hane sine ekö la hmi ka thoi a qaja ka hape: “Tha perofeta kö ni, ngo ate eënyi kö ni, ke hna ini ni hnei kete ate qan’ e nekönate ni. Nge troa qaja koi angeic, ka hape, Hna uëne la ite eate cahu ngöne la lue hnatrapaime i ’ö ? Nge tro angeic’ a hape, Celë hi hna lepi ni ngöne la hnalapa ne la ite sineng.” (Zakaria 13:4-6) Haawe, tro fe lo itre hene ne hmi a kelikelëne ka hape, tha itre ka hmi kö angatr, nge tha ka hane fe kö angatr sine la itre hmi cili.

6 Nemene la ewekë ka troa traqa kowe la nöje i Akötresie ngöne la ijine cili? Öni Iesu: “Maine tha axalaithene kö la nöjei drai cili, te, pëkö ate troa mel ; ngo tro ha axalaithene la nöjei drai cili göi ange hna iën.” (Mataio 24:22) Ame ngöne lo hneijine lo itre pane Keresiano, hna “axalaithene” la ijin akötre e Ierusalema. Celë hi ka aijijëne la “ange hna iën” ene la itre Keresiano hna iën, troa kötr. Ketre tune mina fe, tro ha “axalaithene” la pane igötranen la akötre atraqatr pi “ange hna iën.” Tha tro kö Iehova a nue la politik, ene la “ite jone ka luepi” troa lepe apatrene la nöje i Nyidrë. Ngo, troa pane hetre hnepe ijine tingeting ka xoxopatre catre hi.

IJINE ITUPATH ME IAMEKÖTI

7, 8. Nemene la ewekë hna aijijëne koi së thupene la kola lepe apatrene la hmi ka thoi, nge nemene la eisapengönene la itre hlue i Akötresie me itre xane ngöne la ijine cili?

7 Nemene la ewekë ka troa traqa thupene la kola lepe apatrene la hmi ka thoi? Kolo ijine tro së lai a isa sipu amamane la nyipi pengö së. Ame ngöne la ijine cili, tro la itre atr ka nyimutre a thele ixatua me hnë zae hnine la “ite hnauji ne la ite wet,” kola qaja la itre organizasio i atr. (Hna Amamane 6:15-17) Ngo ame la itre hlue i Iehova, tro angatr a lapa qale koi Iehova me zae thei Nyidrë. Ame lo kola “axalaithene” la ijin kola lepi Ierusalema ngöne lo hneijine ne lo itre pane Keresiano, tha ijine tro hmaca kö la itretre Iudra lai a thelejëne troa lö kowe la hmi Keresiano. Ngo, ijine tro pe la itre ka Keresiano hë a kötre qaa Ierusalema tune lo aqane ahnith Iesu koi angatr. Ketre tune mina fe elany la kola “axalaithene” la ijine troa lepe apatrenyi Babulona atraqatr, tha tro kö sa mekune ka hape, ijine tro hi la itre atr lai a lö kowe la nyipi hmi. Ngo ijine pe lai kowe la itre hlue i Iehova troa amamane la ihnimi angatre koi Nyidrë me sajuëne la itre hna iën.—Mataio 25:34-40.

Ijine lai elanyi troa amamane la ihnimi së koi Iehova me sajuëne la itre hna iën

8 Tha nyipi atre kö së la itre ewekë ka troa traqa ngöne la ijine itupathi cili. Ngo, ame la hne së hna atre, tre ijine ka jole catre lai, nge nyipi ewekë tro sa nue hnyawa la mele së koi Akötresie. Ame ekö, hnene la itre pane Keresiano hna trotrije la itre uma i angatr me cile kowe la itre itupath göi troa kötre mel. (Mareko 13:15-18) Loi e tro sa isa waipengö së me hape: ‘Hapeu, tro kö ni a nuetije la itre mong? Tro kö ni a kuca la ka ijije matre troa mele nyipici koi Iehova?’ Pane mekune jë! Ame ngöne la ijine cili, easë hmekuje pe hi la itre ka nyihluene la Akötresi së ngacama traqa ju hë la nöjei pengöne jol, tune la ka traqa koi Daniela perofeta.—Daniela 6:10, 11.

Traqa ha kowe “la pun”!

9, 10. (a) Nemene la maca hna troa qaja elanyi hnene la itre hlue i Iehova ngöne la ijine akötre atraqatr? (b) Nemene la aqane troa ujë hnene la itre ithupëjia?

 9 Ame ngöne la ijine akötre atraqatr, tha ijine tro hmaca kö lai a “cainöjëne la maca ka loi . . . ne la baselaia.” Fenesi hë la ijine troa cainöjëne la maca cili. Traqa ha kowe “la pun”! (Mataio 24:14) Ame hë e cili, tro la itre hlue i Iehova a catre qaja la ketre maca ne iameköti ka troa hetre thangane kowe la nöjei atr. Maca nyine ithuemacanyine laka, tro ha lepe apatrene asë la fene i Satana. Tusi Hmitrötr a aceitunëne la maca cili me wene etë mani ngöne la kola qaja ka hape: “Ame hna trotropi qa hnengödrai hune la nöjei ate la mani ka cate atraqat, isa tune la ehacene la talane la ite hnep’ ej ; ame hna jele ngazo Akötesie hnene la nöjei ate pine la meci manie ka cat ; ke atraqate palapi hë la meci cili.”—Hna Amamane 16:21.

10 Tro la itre ithupëjia me easë elanyi a drenge la maca ka catre celë. Hnei Iehova hna upi Ezekiela perofeta troa qejepengöne la aqane troa ujë hnei Gog atre Magog, lo itre nöj hna acasin, ka hape: “Dei la hna ulatine hnei Joxu Iehova, ka hape, Ngöne la ijine cili troa xulu la ite ewekë e kuhu hni ’ö, nge tro eö a hete mekune ka ngazo. Nge tro eö a hape, Tro ni a tro kowe la nöje ga hete lapa ka pë hagen ; tro ni a tro koi angat’ angete mano, itete lapa xetietë, angat’ asë a lapa nge pëkö hna xupi hag, nge pëkö ecatene me thingene qanahag ; troa xome la hna thöeën, me hna thapa, me ujëne la ime i ’ö kowe la ite ga pa ate ekö ngo hna lapan enehila, me kowe la nöjei ate hna icasinekeune qa ngöne la ite nöj, ite tene kau me tena mo, itete lapa nyipine la nöj.” (Ezekiela 38:10-12) Isapengöne catre la itre hlue i Iehova elanyi memine la itre xa atr, ceitu i angatre me itre ka lapa “nyipine la nöj.” Kösë lo hna nue angatre pe hi nyine tha ne la itre nöj hna acasin, laka, kolo pe hi a troa lepe la itre hna iëne me itre ka sajuë angatr.

11. (a) Nemene la nyine tro sa atre göne la aqane trongene la itre ewekë ngöne la ijine akötre atraqatr? (b) Nemene la aqane tro la itre atr a ujë elanyi la angatr a öhne la itre hatren?

11 Nemene ju hë la ewekë ka troa traqa e thupen? Tha ase kö Tusi Hmitrötre qaja hnyawane la aqane trongene la itre ewekë elany, ngo eje hi laka hetre itre ewekë ka troa ce traqa. Ame ngöne la hna perofetane i Iesu göne la hneijinene la pune la fene celë, öni nyidrë: “Tro ha eje ngöne la jö, me teu, me ite wëtesiji la ite haten ; nge ngöne la fene hnengödrai fe la hleuhleu, me luelue ngöne la ite hlapa, nge ite hoke ne hnagejë a ulil ; tro ha coköte la nöjei ate hnei qou, me hnëkë teqene la nöjei ewekë cili troa traqa kowe la fen ; ke tro ha jumejume la ite mene la hnengödrai. Nge tro ha angat’ a öhne la Nekö i ate kola uti hune la iawe ce memine la mene me lolo atraqat.” (Luka 21:25-27; e jë la Mareko 13:24-26.) Hapeu, ame la kola troa eatre la hna perofetane celë, tre, kolo kö lai a qaja la itre hatren hna xouen me itre ewekë e hnengödrai ka traqa? Tro së lai a atre elany e traqa pi la ijine cili. Ngo ame la hne së hna atre, tre, e öhne hë elanyi la itre hatrene cili hnene la itre ithupëjia me Akötresie, tro hë angatre lai a xou, me hnehengazo menu.

Tha seseu kö së, ke eje hi laka, tro ha amele së!

(Wange ju la paragarafe 12, 13)

12, 13. (a) Nemene la ewekë ka traqa ngöne la Iesu elanyi a traqa “ce memine la mene me lolo atraqat”? (b) Nemene la aqane ujë ne la itre hlue i Iehova ngöne la ijine cili?

 12 Nemene la ewekë ka traqa ngöne la Iesu elanyi a traqa “ce memine la mene me lolo atraqat”? Tro nyidrëti a nyi june kowe la itre ka mele nyipici, me nyithupene kowe la itre ka tha mele nyipici. (Mataio 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28-30) Hnei Iesu hna xome la ketre ceitune matre troa qejepengöne hnyawa la ewekë celë. Öni nyidrë: “E traqa ha la Nekö i ate ngöne la lolo i angeic, ce memine la nöjei angela asëjëihë, nge tro angeic’a të hune la therone ka lolo i angeic, nge troa icasinekeunejë la nöjei nöj’ asëjëihë ngöne la qëmeke i angeic ; nge tro angeic’ a thawa luë angate pi, tune la ate thupë mamoe a thawa luëne la nöjei mamoe me nöjei got ; nge tro angeic’ a amë la nöjei mamoe ngöne la götrane maca i angeic, ngo nöjei gote ngöne la götrane mi.” (Mataio 25:31-33) Nemene la ewekë ka traqa elanyi kowe la itre mamoe me gootr? Troa ameköti angatr. Tro la itre gootr, ene la itre ka tha mele nyipici a tro “kowe la hna troa nyi thupene [ene la mec] ka tha ase palua kö.” Ngo ame la itre mamoe, ene la itre ka mele nyipici, tro angatr a kapa la mele ka tha ase palua kö.—Mataio 25:46.

13 Nemene la aqane ujë ne la itre gootr elanyi la angatr a trotrohnine ka hape, angatre hë a troa mec? “Ame [hnei angatre] hna iteijenyi.” (Mataio 24:30) Ngo nemene la aqane ujë ne la itre hna iën me itre ka sajuë angatr? Tro angatre lai a kuca la hnei Iesu hna qaja, kola hape: “E nyi qane troa eate la ite ewekë cili, galajë nyipunie, me goeën ; ke eashenyi hë la troa amele nyipunie.”—Luka 21:28.

 KOLA HADREHADREU NGÖNE LA BASELAIA

14, 15. Nemene la huliwa ne icasinekeune hna troa kuca thupene ju hi la kola cile hnei Gog atre Magog troa lepe la nöje i Akötresie, nge nemene la aqane tro lai a traqa?

14 Nemene la ewekë ka traqa thupene ju hi la kola cile hnei Gog atre Magog troa lepe la nöje i Akötresie? Öni Tusi Hmitrötr, “tro [la Nekö i ate] a upe la ite angela i angeice troa icasikeune la nöjei iana i angeice qa ngöne la ite enyi ka ekete, qa ngöne la cane la fene hnengödrai uti hë la cane la hnengödrai.” (Mareko 13:27; Mataio 24:31) Ame la kola icasinekeune la itre hna iën e celë, tre tha kolo kö a qaja lo kola pelehatrene hnapanë angatr. Nge, tha kolo pena kö a qaja la kola pelehatrene tixenuë angatr e celë fen. (Mataio 13:37, 38) Ame la pelehatrene celë, tre kola eatre qëmekene lo kola nyiqaane la akötre atraqatr. (Hna Amamane 7:1-4) Haawe, nemene kö la huliwa ne icasinekeune celë? Kolo ijine lai lo kola elë hnengödrai eë elanyi hnene la itre hna iën ka mele petre kö e celë, matre troa kapa la edrö i angatr. (1 Thesalonika 4:15-17; Hna Amamane 14:1) Troa traqa la ewekë celë elanyi ngöne la ketre hnepe ijin thupene ju hi la kola cile hnei Gog atre Magog troa lepe la nöje i Akötresie. (Ezekiela 38:11) Ame hë e cili, tune la hna qaja hnei Iesu, “ame hna hadehadeupi la angete thina ka meköti tune la jö ngöne la baselaia ne la Tetetro i angat.”Mataio 13:43. * (Wange ju la ithuemacany.)

15 Ala nyimu la itre atr qa hnine la itre hmi Keresiano Göi Ëjen ka mekune ka hape, troa xomi angatre fë ngönetrei hnengödrai eë. Angatre fe a mekune ka hape, tro angatr a öhnyi Iesu la nyidrëti a bëeke hmaca troa mus kowe la fen. Ngo Tusi Hmitrötr a amamane hnyawa ka hape, tha ka mama kö koi lue mek la kola bëeke hnei Iesu, kola hape: “Ame hna mamapi e hnengödrai la hatene la Nekö i ate” nge, tro Iesu a “traqa hune la ite iawe ne hnengödrai.” (Mataio 24:30) Tusi Hmitrötre fe a qaja ka hape, “tha ’teine kö la ijöne me madra troa hetenyi la baselaia i Akötesie.” Haawe, ame koi itre hna troa xome hnengödrai eë, tre, nyipiewekë troa pane “ujë [angatr] asë ; nyipi saqe hi, tune sameke la alamek, ngöne la ufi trutru hnapin.” * (Wange ju la ithuemacany.) (E jë la 1 Korinito 15:50-53.) Eje hi laka, kösë kola sameke la kola icasinekeune hnengödrai eë la itre hna iën ka mele petre kö e celë fen.

16, 17. Nemene la ewekë ka troa traqa qëmekene la faipoipo ne la Arenio?

16 Ame hë la kola icasinekeune asë la ala 144 000 lao hna iën e hnengödrai, tre, kolo ha afenisine la itre hna hnëkën thatraqane la faipoipo ne la Arenio. (Hna Amamane 19:9) Ngo, hetre ketre ewekë ka troa traqa qëmekene la ewekë ka tru cili. The thëthëhmine kö ka hape, ame la kola cile hnei Gog kowe la nöje i Akötresie, ke, hetre itre hna iën petre kö e celë fen. (Ezekiela 38:16) Nemene la aqane troa ujë hnene la itre hlue i Akötresie? Tro angatre lai a drengethenge la itre hna amekötine celë: “Tha tro kö nyipunie a ishi, catejë, cileju, mate öhnejë la iamele i Iehova thatraqai nyipunie ; . . . the qou kö, nge the hmengöhmengöne kö.” (2 Aqane lapa ite Joxu 20:17) Hetre ketre ijin, thupene la kola cile hnei Gog kowe la nöje i Akötresie, troa xome asë hnengödrai eë la thelene la itre hna iën.  Ame e cili, Hna Amamane 17:14 a qaja koi së la pengöi itre ithupëjia me Akötresie, kola hape: “Tro angate lai a ishi memine la Arenio, nge tro Arenio a cate hui angat, ke nyidëti la Tixene la nöjei tixen, me Joxu ne la nöjei joxu ; kete tro angete ce me nyidë a cat, nöjei hna hën, me hna iën, me ka nyipici.” Haawe, tro hë Iesu memine la ala 144 000 lao joxu e hnengödrai a amelene la nöje i Akötresie e celë fen.

17 Ame la iamele cili, tre kola nyipune la isi Amagedo, isi ka troa atrune la ëje ka hmitrötr, Iehova. (Hna Amamane 16:16) Ame hë la itre hna jele gootrën, ene lo itre ka tha mele nyipici, tre troa apatrene triji angatr. Pë hmaca kö iangazo e celë fen, nge mele pe kö la “ka ala nyimu atraqat” e Amagedo. Ame hë e cili, kolo ha kuca lo hna qaja ngöne la götrane tixenuëne la tusi Hna Amamane, ene la faipoipo ne la Arenio! (Hna Amamane 21:1-4) * (Wange ju la ithuemacany.) Ame asë hi la itre ka mele pe e celë fen, tro angatr a kapa la ihnimi gufa i Akötresie, me öhne la ihnimi ka sisitria me aqane hame i Nyidrë. Easa trengeneune catrëne la ijine cili. Hane petre hi elanyi lai ketre pui ne xeni ne faipoipo!—E jë la 2 Peteru 3:13.

18. Easenyi catre hë matre traqa pi la itre ewekë celë, haawe, nemene la aja ka catre ka troa eje the së?

18 Easenyi catre hë matre traqa pi la itre ewekë celë, matre nemene la nyine tro së isa ala cas a kuca enehila? Jëne la uati hmitrötr, hnei Peteru hna cinyihane ka hape: “Ngöne hi la troa pate la nöjei ewekë asëjëihë cili, ijije tro nyipunie a nöjei ate ka nyipici ngöne la thina ka hmitöte me thina ka ijiji Akötesie, kola teqene me ajane troa traqa la drai Akötesie . . . Qa ngöne lai, ange hnimina fe, ame nyipunie angete teqene la nöjei ewekë cili, catejë mate öhnyi nyipunieti jë ngöne la tingeting, ka pë ethan, me pë engazone xajawa i nyidë.” (2 Peteru 3:11, 12, 14) Haawe, catre pi së troa nyihlue nyipici koi Iehova, nge wange kö ke, adronyi së jë hnene la hmi ka thoi. Nge sajuëne jë la Joxu ne Tingeting, Iesu Keriso.

^ par. 2 Wange ju la Ita Ne Thup ne 15 Eiperem 2012, götrane 25-26 qene Wiwi.

^ par. 14 Wange ju la Ita Ne Thup ne 15 Julai 2013, götrane 13-14.

^ par. 15 Tha tro kö a xome hnengödrai eë la itre hna iën ka mele petre kö ngöne la ijine cili fë la ngönetrei angatr. (1 Korinito 15:48, 49) Troa patre la ngönetrei angatr tune la aqane patre la ngönetrei Iesu.

^ par. 17 Kolo fe a qaja ngöne Salamo 45 la itre xa ithuemacanyi göi aqane trongene la itre ewekë cili. Kola pane isi hnene la Joxu, thupene lai, kola faipoipo.