Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Juun 2015

Ame ngöne la zonale celë, hetrenyi la itre tane mekun nyine inin qaane 27 Julai koi 30 Ogas 2015.

Keriso La Mene i Akötresie

Hna kepe thangane la itre iamamanyikeu i Iesu hnene la itre ka mel ekö e Isaraela, nge kolo fe amamane la hna troa kuca hnei nyidrë kowe la nöjei atr ngöne la itre drai ka calemi.

Hnime Nyidrë La Itre Atr

Nemene la pengöi Iesu jëne la itre iamamanyikeu hnei nyidrëti hna kuca?

Loi e Pë Ethan!

Tusi Hmitrötr a hamë së la 3 ixatua göi tro sa catre lepe trije la itre aja së ka sis.

“Nyipi Koi Nyipunie La Xomi Hnin”

Foa lao ewekë hna hnëkën hnei Iehova matre atreine së cile hut ngöne la itre itupath me itre ijine jol.

Mele Thenge Jë La Tulu Ne Thith—Götrane 1

Pine nemene matre hnei Iesu hna nyiqaane la thithi nyidrë hnene la hnaewekë “Tetetro i anganyihunieti,” ngo tha hna hape kö “Tretretrong”?

Mele Thenge Jë La Tulu Ne Thith—Götrane 2

Ame la easa sipo Akötresie troa hamë së la göxeni ka ijij ne la drai, tre tha göxeni cili hmekuje kö la hna sipon.