Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Mei 2015

Ame ngöne la zonale celë hetrenyi la itre tane mekun nyine inin qaane drai 29 Juun koi 26 Julai 2015.

Hmeke Ju Ke Satana a Thele Tha!

Hnene la köni thiina i Satana matre angeice hi la ketre ithupëjia ka catr.

Ijiji Epuni Hi Troa Ngaa Satana!

Tro epuni a neëne tune kaa la itre ihnö i Satana, ene la pi mama, aja mo, me kuci ngazo?

Angatr a “Goeën” La Itre Hna Thingehnaean

Tulu ka lolo catre koi së la itre hlue i Iehova ekö, ke hnei angatr hna lapa mekune la itre manathithi hna troa kapa elany.

Nyitipune Jë La Atre Thingehnaeane La Mele Ka Tha Ase Palua Kö

Hapeu, eje hi laka, atreine kö së trotrohnine la ketre jol ka traqa kowe la ketre atr nge tha hne së kö hna melën?

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Drei lae Gog atre Magog hna qaja ngöne la tusi Ezekiela?

Hatrene Ihnimi La Troa Upetröne Eë

Hnauëne laka qaja jë së ka hape, ngacama ewekë ka akötr la hna upetrön eë ngo hatrene ihnimi pe?