Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Qatre Thupe Fe, Inine Jë Me Hnëkëne La Itre Trejin Trahmany

Qatre Thupe Fe, Inine Jë Me Hnëkëne La Itre Trejin Trahmany

“Hete pui ne la nöjei ewekë asë.”ATE CAINÖJ 3:1.

1, 2. Nemene la ka mama hnyawa kowe la itretre thupëne la sirkoskripsio ngöne la itre ekalesia?

KOLA troa nyipune la icasikeu hna kuca hnene la atre thupëne la sirkoskripsio memine la itre qatre thup. Angeic a pane goeëne jë la itre trejine nge tru la ihnimi angeic koi angatr, ke tru catre la huliwa i angatr. Ame itre xan e angatr, tre, qatre catre hë, kösë itre keme i angeic. Ngo hetre ketre ewekë ka tru hnei angeice hna hnehengazon. Öni angeic koi angatr: “Trejine fe, nemene la hnei epuni hna kuca göi troa inine me hnëkëne la itre trejine troa xome la itre xa hnëqa e hnine la ekalesia?” Atre hnyawa hi la itre trejine ka hape, ame lo iwai hnapan ne lo atre thupëne la sirkoskripsio, ase hë angeice lo upi angatre troa ami ijine matre troa inine me hnëkëne la itre trejin. Ngo, hna sa hnene la ketre qatre thup ka hape: “Pëkö hne huni hna kuca.” Nge kolo fe a nangenange hnene la itre xa qatre thup.

2 Maine epuni fe hi la ketre qatre thup, maine jë epuni fe a hane sa tune lai. Mama hnyawa hi kowe la itretre thupëne la sirkoskripsio ka hape, nyipi ewekë tro la itre qatre thup a ami ijine göi troa  inine me hnëkëne la itre trejine trahmany, thöth me itre ka tru, matre troa hane ixatua thupëne la ekalesia. Ngo, jole pi hë. Pine nemene matre nango jole pi hë?

3. (a) Tusi Hmitrötr a amamane tune kaa ka hape, nyipi ewekë catre troa inine me hnëkëne la itre trejin, nge pine nemene matre loi e tro asë hi së a wangatrune lai? (Wange ju la ithuemacany.) (b) Pine nemene matre jole pi hë kowe la itre qatre thup troa inine me hnëkëne la itre trejin?

3 Atre hnyawa hi epun, itre qatre thup, laka, nyipi ewekë tro epuni a ami ijine matre troa inine me hnëkëne la itre trejine trahmany. * (Wange ju la ithuemacany.) Ketre, nyipi ewekë catre hmaca kö enehila troa hetre trejine trahmanyi göi tro pala hi a acatrene la itre ekalesia, me sajuëne la itre ekalesia ka hnyipixe elany. (E jë la Isaia 60:22.) Öni Tusi Hmitrötr, loi e tro epuni a “ini ite xane fe.” (E jë la 2 Timoteo 2:2.) Ngo eje hi laka, jole pi hë troa xomi ijine troa eatrëne lai. Ke tro epuni lai a thupëne la hnepe lapa i epun, me huliwa i maseta. Ketre, tro fe epuni a thupëne la ekalesia, me itre xa jole ju kö ka nyipi ewekë catr. Haawe, pine laka, tru catre hnei jol, loi e tro sa ce wange la itre kepine laka, ka sisitria catre la tro epuni a xomi ijine göi troa inine me hnëkëne la itre trejin.

SIKUSIKUNE JË TROA ININ ME HNËKËN LA ITRE TREJIN TRAHMANY

4. Pine nemene matre itre qatre thup a uthe lapane la troa inine me hnëkëne la itre trejine trahmany?

4 Pine nemene matre jole pi hë koi itre qatre thup troa xomi ijine troa inin me hnëkëne la itre trejine trahmanyi ngöne la ekalesia? Itre xan a mekune ka hape: ‘Hetre itre xa huliwa ne la ekalesia nyine troa canga kuca, nge tha nyine tro kö a pane amë. Tha tro kö lai a ajolëne la ekalesia e tha canga inine kö ni la itre trejine trahmanyi me hnëkë angatr.’ Hapeu, nyipici kö lai? Eje hi laka, hetre itre huliwa nyine troa canga kuca. Ngo, e tro epuni a uthe lapane troa inine la itre trejine trahmany, tro lai a hetre ethanyine elanyi kowe la ekalesia.

5, 6. Nemene la hna ini së hnene la ceitune ne la ka xomi loto me aqane tro angeic a kuca matre tro pala hi a lolo la loto i angeic? Tune kaa la aqane tro sa aceitunëne lai memine la troa inin me hnëkëne la itre trejin ngöne la ekalesia?

5 Pane mekune jë la ceitune celë: Maine troa lolo pala hi la loto, atre hi la ka xomi loto laka loi e tro pala hi a hetre oel. Ngo, tro jë angeice lai a mekune ka hape, ka loi e troa sikusikune la troa ami sas, ke e traqa ju pë, tro hë lai a cile la loto. Tro fe angeice lai a mekune ka hape, e tru pala ha la jole i angeic, tro pë hë a saze oel elany. Ke, tro pala hi lai a nyenyape la loto. Ngo hetre engazone lai. Maine tha saze oele kö hnene la ka xomi loto, tro kö lai a traqa la ijine troa ngazo la loto. Nge ame la pune lai, tro hë a tru hnei mani me traeme i angeic hna hamëne troa nyidrawane hmaca la loto. Nemene la ini koi së?

6 Loi e tro la itre qatre thup a canga kuca la itre jole ka nyipi ewekë catr. Maine tha canga kuca kö angatr, troa hetre ethanyine kowe la ekalesia. Tune la atre xomi loto laka, nyipi ewekë tro angeic a xomi sas, haawe, tro fe la itre qatre thup a wange hnyawa la nöjei ewekë ka nyipi ewekë catr. (Filipi 1:10) Ngo ame itre xa ijin, tru catre pala ha la itre ewekë nyine troa kuca hnene la itre qatre thup, matre pëhë traeme i angatre troa inine me hnëkëne la itre trejin. Ceitune hi lai memine la troa tha nyipiewekëne la troa ami oelene la loto. Maine tro la itre qatre thup a uthe lapane la troa inine me hnëkëne la itre trejine trahmany, haawe, tro kö lai a traqa la ijine laka, tha ijije hë la itre trejine  trahmanyi ngöne la ekalesia troa kuca asë la itre huliwa.

7. Nemene la aqane tro sa goeëne la itre qatre thup ka xomi ijin troa inin me hnëkëne la itre trejin?

7 Haawe, the mekune pi kö ka hape, tha nyine tro kö a sikusikune la troa inin me hnëkëne la itre trejin trahmany. Ame la itre qatre thup ka wangatrune la loi ne la ekalesia elany, nge ka xomi ijine troa inin me hnëkëne la itre trejin, tre itre hlue ka inamacan, nge ka nyipi ewekë angatr kowe la itre trejine trahmanyi me föe. (E jë la 1 Peteru 4:10.) Nemene la aqane kepe eloine hnene la ekalesia?

HULIWANE HNYAWANE JË LA TRAEM

8. (a) Nemene la itre kepin matre loi e tro la itre qatre thup a hane inin itre xan? (b) Nemene la nyine troa sikusikun hnene la itre qatre thup ka huliwa ngöne la itre nöj gaa aja ixatua? (Wange ju la itre mekune hna eköhagen, “ Huliwa Nyine Sikusikune.”)

8 Eje hi laka, loi e tro la itre qatre thup ka hekö hë a atrehmekune laka, angatr a utipië trootro nge tro ha traqa la ijine tro angatr a thatreine huliwa tune ekö. (Mika 6:8) Ketre, atre hnyawa hi angatr laka, troa traqa “la ijine memine la ewekë ka xulu” ene pe, tro ha jole koi angatr troa xome la itre hnëqa i angatr. (Ate Cainöj 9:11, 12; Iakobo 4:13, 14) Haawe, pine laka kola hnime me thupëne hnene la itre qatre thup la itre hlue i Iehova, angatr a hane catre ce thawa memine la itre trejin trahmanyi thöth la itre ini hnei angatr hna melëne hë ngöne la ite macatre.—E jë la Salamo 71:17, 18.

9. Pine nemene matre nyipi ewekë catre troa inin me hnëkëne la itre trejin?

9 Ka lolo catre fe la itre qatre thup ka inine la itre xan, ke angatre hi lai a ixatua acatrene la lapaune ne la ekalesia. Kola aijijëne la itre trejin ka kapa la ini cili, troa hane xatuane la ekalesia matre tro ej a casi me mele nyipici koi Akötresie. Pine laka easa melëne la itre drai tixenuë, nyipi ewekë catre la lue thiina cili enehila, nge tro hmaca kö lue ej a nyipi  ewekë catre elanyi e traqa pi la akötr atraqatr. (Ezekiela 38:10-12; Mika 5:5, 6) Haawe, itre qatre thupe fe, enehila hi la ijine tro nyipunie a nyiqaane inin me hnëkëne la itre xa trejin.

10. Nemene la nyine tro la qatre thup a kuca matre hetre traeme i angeic jë troa inin me hnëkë itre xan?

10 Öhne hnyawa hi eahuni la etrune la huliwa hnei nyipunieti hna kuca matre troa thupëne hnyawa la ekalesia. Ngo loi e tro mina fe epuni a hane xomi ijine troa inin me hnëkë itre xan. (Ate Cainöj 3:1) Aqane tro hi epuni lai a huliwane hnyawane la traeme i epun, nge tro hë la ekalesia elanyi a hane kepe eloin qa ngön.

HNËKËNE JË LA HNI NE LA HNA ININ

11. (a) Nemene la eloine koi së qa ngöne la itre ixatua hna hamëne hnene la itre qatre thup ngöne la itre nöje ka isapengön? (b) Tune la hna qaja ngöne Ite Edomë 15:22, pine nemene matre nyipi ewekë troa ce ithanatane la itre ixatua qaathene la itre xa qatre thup?

11 Hnene la itre xa qatre thup ka atreine inin me hnëkëne la itre trejin trahmanyi troa huliwa atrun hnine la ekalesia, hna hane qaja la aqane kuca i angatr. * (Wange ju la ithuemacany.) Ala nyimu la itre qatre thup ka hane kuca tun, ngacama isapengöne kö la aqane mele i angatr. Nemene la ka mama e cili? Kola amamane laka, ame la itre ini hna hamëne hnei Tusi Hmitrötr tre, thatraqane la nöjei atr ngöne la “nöjei ekalesia e cailo.” (1 Korinito 4:17) Haawe, ame ngöne la tane mekune celë memine la ka troa xulu, tro sa ce wange la itre aqane inin la itre xan hnene la itre qatre thup. (Ite Edomë 15:22)

12. Nemene la nyine tro la qatre thup a pane kuca, nge pine nemen?

12 Ame la pane ewekë nyine tro la qatre thup a kuca, tre, ene la troa hnëkëne la hni ne la hnainin. Pine nemene matre ka nyipi ewekë catre lai? Ame la atre eëny, nyipi ewekë tro angeic a hnëkëne hnyawane la dro qëmekene troa jumi feja, ketre tune mina fe, tro la qatre thup a hnëkëne la hni ne la trejin trahmany qëmekene troa ini angeic la itre aqane huliwa ka hnyipixe. Haawe, tro la qatre thupe a hnëkëne tune kaa la itre ewekë ka ijij göi troa inine la trejin? Loi e tro angeic a xötrethenge la tulu i Samuela perofeta, ketre atr ekö ka inin me hnëkëne la ketre hlue i Akötresie.

13-15. (a) Nemene la hnei Iehova hna upi Samuela troa kuca? (b) Hnei Samuela hna hnëkë Saulo tune kaa kowe la hnëqa ka hnyipixe i angeic? (Wange ju la pane iatr.) (c) Pine nemene matre hetre ini nyine tro la itre qatre thup a xome enehila qa ngöne la tulu i Samuela?

13 Ame la ketre drai, a traqa ha enehila koi 3 000 lao macatre, hnei Iehova hna qaja koi Samuela, ketre perofeta ka qatre catre hë ka hape: “Tro ni a upe koi ’ö elanyi e ijine tune la, la ate qa ngöne la nöje Beniamina, tro eö a sië angeice nyine tane la nöjeng’ angete Isaraela.” (1 Samuela 9:15, 16) Trotrohnine hnyawa hi Samuela e cili ka hape, tha nyidrë hmaca kö la ka troa elemekene la nöje Isaraela, nge aja i Iehova tro nyidrëti a siëne lo lai atr matre tro pena ha elemekene la nöj. Celë hi matre, ame göi troa hnëkëne lai atr thatraqane la hnëqa i angeic ka hnyipixe, hetre mekune hnei Samuela hna eköth, ame hnei nyidrëti hna kuca ju.

14 Ame la drai thupen, ame la Samuela a öhnyi Saulo, öni Iehova koi Samuela perofeta: “Hana wange la ate.” Ame hnei Samuela hna kuca la hnei nyidrëti hna hnëkëne amë hë. Hnei nyidrëti hna thele jëne matre tro nyidrëti a ithanata koi Saulo. Samuela pë hë a könë Saulo jë me itre hlue i angeic troa ce xen, me hnëkëne la itre göhnë ka lolo, memine lo itre sine mitr ka sisitria ne la öni. Öni Samuela: “Hana wange la sine thelen ; amëju qëmeke i nyipë, gö öni nyipë, ke hna thupën’ eje thatraqai nyipë.” Thupene la hna xen, Samuela a könë Saulo kowe la hnalapa i nyidrë. Ame e  kuhu gojeny, nyidroti a madrin me porotrik. Ame la nyidroti a traqa, nyidroti a elë jë ngöne la hune la uma, nge nyidroti pala hi a porotrik uti hë la isa tro nyidro troa meköl. Ame ngöne la drai thupen, Samuela a sië Saulo, me dremi angeic, me hamëne la itre xa ithuemacany. Ame hë e thupen, Saulo a mejë jë me tro, nge hnëkë hë angeic thatraqane la itre drai ka troa xulu.—1 Samuela 9:17-27; 10:1.

15 Hnei Samuela hna sië Saulo troa joxu ne la nöj. Nyipici laka, ka isapengöne memine la troa inine me hnëkëne la ketre trejin troa qatre thup maine drikona ngöne la ekalesia. Ngo, nyimu ini ka tru nyine tro la itre qatre thup a xome qa ngöne la aqane hnëkëne Samuela la hni Saulo. Tro sa ce wange la lue ini.

HETRE HNI NE AJANE JË NGE NYI SINEE JË

16. (a) Nemene la mekuna i Samuela la kola ajane la ketre joxu hnene la angetre Isaraela? (b) Nemene la aqane ujë i Samuela lo kola upi nyidrë hnei Iehova troa sië Saulo?

16 Loi e hetre hni ne ajan nyipunie, nge the cile hnö kö. Ame la Samuela a xötrei drenge la kola qaja hnene la angetre Isaraela la aja i angatre troa hetre joxu, tha madrine kö nyidrë, ke kösë kola thipetriji nyidrë. (1 Samuela 8:4-8) Matre akönia upi Samuela jë kö hnei Iehova troa drenge la nöj, ke, tha pi eatrëne kö nyidrë la aja i angatr troa hetre joxu. (1 Samuela 8:7, 9, 22) Maine nyipici laka, hetrenyi Samuela la itre mekune cili, ngo tha traqa pi kö koi nyidrë la zalu, maine wesitre pena kowe la atr ka troa nyihna i nyidrë troa elemekene la nöj. Ame la Iehova a upi Samuela troa sië Saulo, tha cile hnö kö nyidrë. Ngo hetre hni ne aja i nyidrëti pe troa idrengethenge, pine laka, tru la ihnimi nyidrë koi Iehova, ngo tha hnene kö laka qa i nyidrë troa kuca.

Qatre thupe fe, xomi ijine ju kowe la hna inin

17. Itre qatre thup enehila a nyitipune tune kaa la tulu i Samuela, nemene la thangane lai koi angatr?

17 Ala nyimu la itre qatre thup enehila ka maca, nge ka nyitipu Samuela, ene la hna inin me hnëkëne la itre trejin trahmany cememine la ihnim. (1 Peteru 5:2) Hetre hni ne ajane la itre qatre thupe celë troa inine la itre trejin, nge tha ka cile hnö kö troa ce thawa la itre hnëqa ngöne la ekalesia memine la itre xa trejin hna inin. Ame koi angatr, ame la itre trejine hna inine celë, tre, itre sine “ce huliwa” me angatr ka nyipi ewekë catr. Nge itre trejine lai ka troa xatua angatre elanyi troa kuca la itre huliwa ne la ekalesia. (Roma 16:3; Heberu 13:16) Ketre, tru la madrine ne la itre qatre thupe troa goeëne la  itre trejin hna inin la angatr a huliwane la atreine i angatre troa xatuane la itre hlue i Iehova.—Ite Huliwa 20:35.

18, 19. Tro la qatre thup a hnëkëne tune kaa la hni ne la trejine trahmany kowe la ini hna troa kapa, nge pine nemene matre ka nyipi ewekë lai?

18 Loi e ketre sinee nyipunie, ngo tha atre hamë ini hmekuj. Ame lo kola öhnyi Saulo hnei Samuela, tre maine ju tro hi la perofeta a canga xome la wakacu me nenge hune la he i Saulo matre troa acili joxu angeic. Ame e cili, tro hë angeice lai a joxu, ngo ame pe tha ka hnëkë kö angeic troa elemekene la nöje i Akötresie. Hnei Samuela pe hna xomi ijine troa pane hnëkëne la hni Saulo thatraqane la hnëqa i angeic ka hnyipixe. Qëmekene troa sië Saulo, hnei nyidro hna pane ce xen, me nango ce tro, me ce porotrik, me ce mano. Ame hnei Samuela hna treqene la ijine ka ijij troa siëne la joxu ka hnyipixe.

Nyi sineene jë la hna inin qëmekene troa hamë ini (Wange ju la paragarafe 18, 19)

19 Celë hi ewekë fe nyine troa kuca enehila. Qëmekene troa inin me hnëkëne la itre trejin, tro la qatre thup a pane thele troa nyi sineene la hna inin. Ame göi aqane troa nyi sineene la hna inin hnene la itre qatre thup, tre tha ka ceitun asë kö ngöne la itre nöj. Ketre, isapengöne kö la itre qenenöj. Ngo, isa mele ju hë epun ngöne itre nöje ka isapengön, ngo e tro epuni a xomi ijine ngöne la porogarame i epun thatraqane la hna inin, tro hë angeice lai a atrehmekune ka hape, ka nyipi ewekë catre angeic koi epun. (E jë la Roma 12:10.) Eje hi laka, tro ha tru la hni ne ole ne la itre trejin hna inin kowe la traeme me ihnim hnei epuni hna amamane koi angatr.

20, 21. (a) Nemene la aqane tro epuni a qejepengöne la qatre thup ka maca? (b) Nemene la hne së hna troa ce ithanatane ngöne la tane mekune ka troa xulu?

20 Nyipici laka, ame la qatre thup ka maca, tre ka hetre ajane troa inin me hnëkëne la trejin. Ngo nyipi ewekë tro fe angeic a hnime la atr hnei angeic hna inin. (Wange ju fe la Ioane 5:20.) Pine nemene matre ka nyipi ewekë catre lai? Pine laka, e tro la hna inin a mekune ka hape, epuni a wangatrunyi angeic, tro hë angeice lai a hmaca troa kapa la ini qaathei epun. Haawe, itre qatre thupe fe, catre jë troa hamë ini, ngo nyipi ewekë catre fe troa nyi sineene la hna inin.—Ite Edomë 17:17; Ioane 15:15.

21 Thupene la hna hnëkëne la hni ne la trejin hna inin, tro la qatre thup a inin me hnëkë angeic. Nemene la itre nyine kuca hnene la qatre thup? Celë hi hne së hna troa ce ithanatane ngöne la tane mekune ka troa xulu.

^ par. 3 Hna cinyihane la tane mekune celë memine la tane ka troa xulu thatraqane la itre qatre thup. Ngo loi e tro asë hi së a wangatrune la itre ithuemacanyi cili. Pine nemen? Tro lai a xatuane la itre trejine trahmanyi asë troa trotrohnine laka, nyipi ewekë troa ini angatr me hnëkë angatr göi troa huliwa catre ngöne la ekalesia. E troa tru hnei trejine trahmanyi hna inin me hnëkën, eje hi lai laka, troa kepe eloin hnene la nöjei atrene la ekalesia.

^ par. 11 Ka mele la itre qatre thup e Australie, Bangladesh, Belgique, Brésil, France, Guyane Française, Zapo, Corée, Mexique, Namibie, Nigéria, Réunion, Russie, Afrique du Sud, me Etazini.