ISAPENGÖNE la i Elaio memine la isinöe Arasi ne Lebanona, ame la Elaio, tre, ketre sinöe ka tha tru menu kö, nge kösë nyimu ngön a ielakeu. Ngo ame la itre Elaio, tre ka cia pala hi ngacama traqa ju hë itre drai ngazo. Ame itre xan, ka traqa koi 1 000 lao macatren. Nge ka qeadridri la itre wan, itre xan a tro ipië, nge itre xan a mama lapa. Atreine hi tro la Elaio hna thupa a xöle hmaca. E ka mele la itre wan, tro hmaca kö eje lai a xöl.

Ka xecie hnyawa koi Iobu, ketre hlue i Akötresie ka hape, maine tro angeic a mec, tro hmaca angeic a mel. (Iobu 14:13-15) Hnei angeic hna xome la ceitun ne la ketre sinöe, maine jë ketre Elaio, nyine troa amamane la mejiune i angeic kowe la atreine i Akötresie troa amele angeice hmaca. Öni Iobu: “Hete mejiune kowe la sinöe hna sha, laka tro ej’ a cia hmaca.” Ame la kola mani thupene la ijine qaqacil, kola zi hmaca lo Elaio “me xöle tune la sinöe hnyipi hna tran.”—Iobu 14:7-9.

Tune la atre eëny ka ajane tro la Elaio a mele hmaca thupene la hna sa, atraqatre la aja i Iehova Akötresie troa amelene la itre hlue i Nyidrë me itre xa atre hmaca ju kö. (Mataio 22:31, 32; Ioane 5:28, 29; Ite Huliwa 24:15) Drei jë kö la etrune la madrine së elanyi la easa kapa la itre ka mec!