Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Eiperem 2015

Ame ngöne la zonale celë hetrenyi la itre tane mekun nyine inin qaane drai 1 Juun 2015 koi 28 Juun 2015.

Qatre Thupe Fe, Inine Jë Me Hnëkëne La Itre Trejin Trahmany

Seven lao aqane Troa inine me hnëkëne la itre trejin

Aqane Tro La Itre Qatre Thup a Inin Me Hnëkëne La Itre Trejin Trahmany

Itre qatre thup a kepe eloine qa ngöne la aqane hamë ini Iesu, nge itre hnainin a xötrethenge la tulu i Elisaia.

Pengöne La Imelekeu i Epun Me Iehova

Kola acatrene la imelekeu ne la lue atr jëne la hna ifekeun la itre mekun. Nemene la aqane tro epuni a trongëne lai ngöne la aqane imelekeu i epuni me Akötresie?

Catre Jë Mejiune Koi Iehova!

Ijiji epuni troa elë hune la ketre jole ka tru me acatrene la aqane imelekeu i epuni me Akötresie.

HNA MELËN

Manathith Ngöne La ‘Itre Ijine Ka Loi Me Itre Ijine Jol’

Hnei Trophim Nsomba hna melëne la itre itupathi ka tru e Malawi pine la lapaune i angeic. Tro lai a acatrene la aja i epuni troa mele nyipici koi Iehova.

E Thupa Ha Lai Isinöe Tro Hmaca Kö Ej a Xöl?

Tro la aqane sa la hnyinge celë a thue mejiune i epuni kowe la itre drai elany.