Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Maac 2015

Ame ngöne la zonale celë hetrenyi la itre tane mekun nyine inin qaane drai 4 Mei koi 31 Mei 2015.

“Meköti Hi Lai Koi Enëtilai”

Pine nemene matre ngöne la itre macatre ka ase hë, lualai me hmaloi hë e troa trotrohnin la itre edromë ne la Tusi Hmitrötr hna qaja ngöne la itre itusi së?

Tro Kö Epuni a ‘Hmek’?

E jë la aqane qejepengöne hnyipixene la ceitune i Iesu göi itre jajinyi ka ala treen, ka amamane hnyawa la ithuemecanyi ka nyipi ewekë catr.

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Ame ekö, hnene la itre itusi së hna lapa qaja la itre hna nyihatrene hnene la itre edromë ne la Tusi Hmitrötr. Ngo, ame hë ngöne la itre macatre ka ase hë, tha hna tune hmaca kö. Pine nemen?

Ini Qa Ngöne La Ceitun Göi Itre Talan

Kola wenë amekötine la aqane trotrohnine së la ceitun göi itre talan hnene la tane mekune celë.

Ce Huliwa Nyipici Jë Memine La Itre Trejin

Nemene la aqane tro la itre mamoe a xatuane la itre jini Keriso?

Troa Faipoipo “Göi Joxu Hmekuje Hi”—Aqane Ujë Ne Ka Inamacane Kö Lai?

Hna amadriknëne la hni i Iehova hnene la itre ka catre trongëne la eamo i Nyidrë nge hna amanathithi angatre fe.