Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Febuare 2015

Ame ngöne la zonale celë hetrenyi la itre tane mekun nyine inin qaane drai 6 Eiperem koi 3 Mei 2015.

Xötrethenge Jë La Aqane Ipië Me Hni Ka Menyike i Iesu

1 Peteru 2:21 a upi së troa xötrethenge hnyawa la itre thupa ca i Iesu. Ngacama itre atr ka tha pexeje së, tro sa xötrethenge tune kaa la aqane ipië me hni ka menyike i Iesu?

Xötrethenge Jë La Aqane Catr Me Atreine Waiewekë i Iesu

Jëne la hna qaja e hnine la Tusi Hmitrötr, easa atre la pengöi Iesu. Wange ju la aqane tro sa xötrethenge la itre thupa ca i Iesu göi troa xötrethenge la catre me atreine waiewekë i Iesu.

Aqane Hnëkëne La Itre Nöj Kowe La ‘Ini Qa Thei Iehova’

Nemene la thangane la hna cainöjëne la maca ka loi hnene la itre pane Keresiano ekö? Nemene la ka aijijëne la itre pane Keresiano ekö troa cainöje hnyawa hune la itre xa hneijine la mele ne la atr?

Iehova a Xomiujine La Huliwa Ne Cainöj e Cailo Fen

Nemene la ewekë ka traqa ngöne la itre macatre ka ase hë uti hë enehila ka xatuane la itre hlue i Iehova troa cainöjëne la maca ka loi e cailo fen?

Ahnahna Ka Tru Kowe La Angetre Zapo

Hna fejane la ketre itus ka hnyipixe e Zapo (Evangelia i Mataio). Nemene la itre pengön ej? Pine nemene matre hna hnëkën ej?

Acatrene Jë La Aja i Epuni Troa Cainöj!

Atre hnyawa hi së ka hape, huliwa ne cainöje la huliwa ka nyipi ewekë catr nyine troa kuca enehila. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro pala hi sa catr cainöj?