Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Januare 2015

Kepine Matre Easa Atrune La Heji Ne Pui Ne Xeni Ne La Joxu

Kepine Matre Easa Atrune La Heji Ne Pui Ne Xeni Ne La Joxu

“Kucajë la nyine mekune koi ni.” 1 KOR. 11:24.

1, 2. Nemene la hna kuca hnei Iesu ngöne la jidri ne 14 Nisan 33 M.K.? (Wange ju la pane iatr.)

EASË e Ierusalema lo jidri ne 14 Nisan 33 M.K. * (Wange ju la ithuemacany.), ijine dreumatreu. Kola atrune la Paseka hnei Iesu me itre aposetolo, ketre drai nyine amekunëne la aqane thepe Isaraela hnei Iehova qaa Aigupito, lo 1 500 lao macatre qëmeken. Hetre pui ne xeni hna kuca hnei Iesu me ala 11 lao aposetolo i nyidrë, ketre pui ne xen nyine tro la itretre drei nyidrë a kuca lapane pë hë e nöjei macatre göi troa amekunëne la meci nyidrë.—Mataio 26:1, 2.

2 Ase jë hi Iesu thith, nyidrëti a thawa ju la areto (falawa) tha hna levenëne kö kowe la anga aposetolo, me hape: “Xomejë, xeniju.” Thupene lai, nyidrëti a xome la inege waina, me thithi hmaca, me hape: “Ijijë nyipunie asë.” (Mataio 26:26, 27) Hetre aliene la areto me waina. Ketre mina, tru hnei ewekë hna xötrei atre hnene la itre aposetolo ngöne lai jidri cili.

3. Nemene la itre hnyinge nyine tro sa ce ithanatane ngöne la tane mekune celë?

 3 Aja i Iesu tro la itretre drei nyidrë a amekunëne la meci nyidrë e nöjei macatre, hna hëne e thupen ka hape “Heji Ne Pui Ne Xeni Ne La Joxu,” maine Drai Ne Amekunën. (1 Korinito 11:20) Haawe, hetre itre hnyinge nyine tro sa ce wang: Pine nemene matre tro sa amekunëne la meci Iesu? Nemene la aliene la areto me waina? Nemene la nyine tro sa kuca matre troa hnëkë göi Drai Ne Amekunën? Drei la ka troa xeni la areto me iji la waina? Nge Nemene la aqane tro la itre Keresiano a amamane ka hape, ka tru koi angatre la hnei angatre hna mejiune kow?

EPINE MATRE EASA AMEKUNËNE LA MECI IESU

4. Nemene la hna aijijë së jëne la hna meci hnei Iesu?

4 Qa ngöne laka hnei Adamu hna ena la wathebo, haawe easë pë hë a xeni pun, ene la ngazo me mec. (Roma 5:12) Thatreine kö la atr ka tha pexeje kö troa nyithupene la mele i angeic, maine la mele ne la ketre atr pena koi Akötresie. (Salamo 49:6-9) Ngo hnei Iesu hna hamëne la mele i nyidrë ka pexej thatraqa së, me tro fë koi Akötresie la thupene mele cili. Jëne la hna kuca hnei Iesu, hnei nyidrëti hna aijijë së troa mejiune kowe la mele ka tha ase palua kö, me thepe së qa ngöne la ngazo me mec.—Roma 6:23; 1 Korinito 15:21, 22.

Tru catre la ole së kowe la hna kuca hnei Iehova me Iesu koi së!

5. (a) Hne së hna atre tune kaa ka hape, hna hnimi së hnei Akötresie me Iesu? (b) Pine nemene matre tro sa sine la Drai Ne Amekunën?

5 Hnei Akötresieti hna amamane la ihnimi Nyidrëti kowe la itre atr jëne la thupene mel hnei Nyidrëti hna hamën. (Ioane 3:16) Hnei Iesu fe hna amamane la ihnimi nyidrë jëne la mele i nyidrë hna nue koi së. Qëmekene tro nyidrëti a uti kowe la fen, hna qeje Iesu ka hape, ‘hanyi nyidrë la itre nekö i atr.’ (Ite Edomë 8:30, 31) Tru catre la ole së kowe la hna kuca hnei Iehova me Iesu koi së! Hane hi lai kepine matre easa trongëne la hna amekötin, lo hna hape: “Kucajë la nyine mekune koi ni,” ene la easa sine la Drai Ne Amekunën.—1 Korinito 11:23-25.

ALIENE LA ARETO ME WAINA

6. Nemene la hne së hna trotrohnine göne la areto me waina ngöne la Drai Ne Amekunën?

6 Ame ngöne la ijine pui ne xeni tixenuë i Iesu me anga aposetolo, öni nyidrëti göne la areto: “Dei la ngöneteing.” Nge öni nyidrë göne la waina: “Dei la madrange ne isisinyikeu hna nenge thatraqane la ka ala nyimu.” (Mareko 14:22-24) Matre kola mekune hnei itre xan ka hape, hnei nyidrëti hna ujëne la areto matre ngönetrei nyidrë, me waina matre madra i nyidrë. Ngo, ngönetrei i nyidrëti hi e qëmekene la ange aposetolo, ketre tune mina fe la areto nyine tro angatr a xen. Matre mama hnyawa hi e celë ka hape, ame la areto me waina, tre, lue nyine nyihatrene hi la ngönetrei me madra i nyidrë.

7. Nemene la hna nyihatrene hnene la areto tha hna levenëne kö?

7 Ame ngöne la jidri cili, hnei Iesu hna xome la areto tha hna levenëne kö ne lo pui ne xeni ne la Paseka. (Esodo 12:8) Hnene la Tusi Hmitrötr e itre xa ijin, hna qaja la leven göi troa nyihatrene la ngazo. (Mataio 16:6, 11, 12; Luka 12:1) Ame la areto hna tha levenëne kö hna xome hnei Iesu, tre kola nyihatrene  la ngönetrei nyidrë ka pë engazon. (Heberu 7:26) Celë hi kepine matre easa xome la falawa ka pë levenen ngöne la Drai Ne Amekunën.

8. Nemene la hna nyihatrene hnene la waina?

8 Ame la waina hnei Iesu hna xom, tre kola nyihatrene la madra i nyidrë, ene la mele i nyidrë, ka ceitu hi lai memine la waina hne së enehila hna xome ngöne la Drai Ne Amekunën. Hnei Iesu hna meci thatraqa së ngöne la ketre götrane e tröne Ierusalema, Gologothae la ëjen matre nue la mele i nyidrë “nyine shenge la ngazo” së. (Mataio 26:28; 27:33) Maine hetre hni ne ole së kowe la ahnahna ka sisitria cili, tro së lai a isa hnëkë e nöjei macatre thatraqane la ijine cili. Tro sa hnëkë tune kaa?

ITRE NYINE TROA KUCA GÖI TROA HNËKË

9. (a) Pine nemene matre loi e tro sa e la itre mekene tus hna hnëkëne hë göi Drai Ne Amekunën? (b) Nemene fe la mekuna i epun göne la thupene mel?

9 Ame la ketre nyine kuca göi troa hnëkë kowe la Drai Ne Amekunën, tre ene la troa e la itre mekene tus göi Drai Ne Amekunën hnine la sine tus hna hape, Topik Ne La Drai. E tro sa e la itre hna melën hna qaja hnine la Tusi Hmitrötr, tro lai a xatua së troa mekune ajuine la hna kuca hnei Iesu qëmekene tro nyidrëti a mec. * (Wange ju la ithuemacany.) Önine la ketre trejine föe ngöne la tusi angeic: “Eahuni a lapa treqene la Drai Ne Amekunën e nöjei macatre. Kola tro la itre macatre, nge kösë eahuni a wang atrune catrëne la Drai cili. Mekune pala hi ni la eni ngöne la uma ne ami wezipo . . . eni a goeë kaka, nge atrehmekune ju hi ni e cili la esisitriane la thupene mel . . . Atre asë hi ni lo lai itre xötr, memine la aqane troa qeje pengöne koi itre atr! Ngo ame la eni a dreng la ehacen la kola meci triji së hnene la sinee së, madrine jë hi la hning, ke atre hë ni la itre manathith ka troa xulu qa ngöne la hna itö mele së.” Eje hi laka, ame la easa mekune ajuine la aqane tro la mele hna huujëne hnei Iesu a isa xatua së, tre, ketre nyine kuca lai ka nyipi ewekë catre kowe la Drai Ne Amekunën.

E easa e la itre mekene tus göi Drai Ne Amekunën, easë hi lai a hnëkë kowe la Drai Ne Amekunën (Wange ju la paragarafe 9)

10. Nemene la ketre nyine tro fe sa kuca göi troa hnëkë kowe la Drai Ne Amekunën?

 10 Ame la ketre nyine kuca göi troa hnëkë kowe la Drai Ne Amekunën, tre ene la troa akökötrene la traeme ne cainöje së, me hëne la itre atr ka nyimutre troa traqa kowe la Drai Ne Amekunën. Maine jë, ijije hi tro epuni a xome la huliwa ne pionie ka ixatua. Maine tro sa ce ithanatane la pengöi Akötresie me pengöne la Hupuna i Nyidrë me ithanatane fe la mele ka tha ase palua kö memine la itre atr, tro ha madrine la hni së, ke, easë lai a kuca la aja i Akötresie.—Salamo 148:12, 13.

11. Pine nemene matre Paulo a qaja ka hape, hnene la itre xa Keresiano ne Korinito hna xeni menu la areto me ijine menu la waina ngöne la Drai Ne Amekunën?

11 Ame la easa hnëkë kowe la Drai Ne Amekunën, tre loi e tro sa mekune ajuine la hna cinyihane hnei Paulo kowe la itre Keresiano ne Korinito. (E jë la 1 Korinito 11:27-34.) Öni angeic, maine troa xeni menu la areto me iji menu la waina hnene la ketre atr, “zö i angeicë hë la ngönetei memine la madra ne la Joxu.” Haawe, maine tro la ketre trejin hna iën ka kuca la ngazo a xeni la areto me iji la waina, tre, angeice lai a “xeni me iji hnëjine thatraqai angeice kö.” Ame ngöne la hneijine i Paulo, nyimutre la itre trejine ne Korinito ka kuca la ngazo. Maine jë hnei itre xan e angatr hna xeni atruny me iji atruny qëmeken me ngöne lai Drai Ne Amekunën, matre kucakuca ha angatr me pi meköle ngöne la ijine cili. Pëkö ca metrötre i angatre kowe la drai cili, matre ame la angatr xeni la areto me iji la waina, tre tha kapa kö Akötresie.

12. (a) Hnei Paulo hna aceitunëne la Drai Ne Amekunën me nemen? Nemene la aqane hmekëne angeic la itre ka xeni la areto me iji la waina? (b) Nemene la nyine tro la ketre atr ka majemine xome la areto me waina a kuca e traqa ju angeic kuca la ngazo?

12 Hnei Paulo hna aceitunëne la Drai Ne Amekunën me ketre pui ne xen, matre angeic a hmekëne la itre ka xen ka hape: “Tha ’teine kö nyipunie troa iji la inege ne la Joxu, me inege ne la ite demoni ; tha ’teine kö nyipunie troa isa hetenyi qa ngöne la laulau ne la Joxu, me laulau ne la ite demoni.” (1 Korinito 10:16-21) Maine hna kuca la ketre ngazo ka tru hnene la trejine ka xeni la areto me iji la waina, nyipi ewekë tro angeic a thele ixatua thene la itre qatre thup. (E jë la Iakobo 5:14-16.) Maine troa mama ngöne la itre huliwa i angeic la nyipi ietra, tro angeice lai a amamane la metrötre i angeic kowe la mele hna huujëne hnei Iesu ngöne la angeic a xeni la areto me iji la waina ngöne la Drai Ne Amekunën.—Luka 3:8.

Tha aja së kö troa wangesixane la mele hna huujëne hnei Iesu

13. Pine nemene matre tro sa thith göne la mejiune hnei Akötresie hna hamë së?

13 Ame la ketre nyine kuca göi troa hnëkë kowe la Drai Ne Amekunën, tre ene la troa thith me mekune ajuine la mejiune hna isa hamëne koi së hnei Akötresie. Tha aja së kö troa wangesixane la mele hna huujëne hnei Iesu. Haawe, tha tro kö sa xeni la areto me iji la waina, e tha xecie kö koi së ka hape, hna ië së fe. Drei kö la itre ka troa xeni la areto me iji la waina?

DREI LA ATR KA TROA XENI LA ARETO ME IJI LA WAINA?

14. Qa ngöne laka itre hna iën la itre atrene la isisinyikeu ka hnyipixe, nemene la hnei angatre hna kuca ngöne la Drai Ne Amekunën?

14 Ame la ka xeni la areto me iji la waina,  tre, ka xecie hnyawa koi angeic ka hape, angeice fe la ketre atrene la isisinyikeu ka hnyipixe. Öni Iesu göne la waina: “Ame la inege celë, te, isisinyikeu ka hnyipixe ngöne la madrang.” (1 Korinito 11:25) Hnei Iehova hna kuca la isisinyikeu ne la Wathebo memine la itretre Isaraela, ngo ame hë e thupen, hnei Nyidrëti hna nyihnane ej hnene la isisinyikeu ka hnyipixe. (E jë la Ieremia 31:31-34.) Hnei Akötresieti hna kuca la isisinyikeu cili memine la itre hna iën. (Galatia 6:15, 16) Hnene la meci Iesu hna aejëne la isisinyikeu cili. (Luka 22:20) Iesu la Atre Ialoinekeun ne la isisinyikeu ka hnyipixe. Tro la itre hna iën, ene la itre atrene la isisinyikeu ka hnyipixe a ce me Iesu e hnengödrai.—Heberu 8:6; 9:15.

15. Drei la itre atrene la isisinyikeu ne la Baselaia? Maine ka mele nyipici angatr, nemene la manathith hnei angatre hna troa kapa elany?

15 Atre hnyawa hi la itre hna iën ka hape, angatre fe la itre atrene la isisinyikeu ne la Baselaia. (E jë la Luka 12:32.) Hna kuca la isisinyikeu celë hnei Iesu me itretre drei nyidrë hna iën, lo itre ka “hane xomi aköte thei nyidë.” (Filipi 3:10) Ame la itre hna iën enehila, tre angatre fe la itre atrene la isisinyikeu cili. Tro angatr elanyi a hane ce musi me Keriso epine palua e hnengödrai. (Hna Amamane 22:5) Angatre hi la ka ijije troa xeni la areto me iji la waina ngöne la Heji Ne Pui Ne Xeni Ne La Joxu.

16. Pane nango qeje pengöne jë la aliene la Roma 8:15-17.

16 Ka xecie hnyawa kowe la itre hna iën ka hape, itre nekö i Akötresieti angatr, nge ijije tro angatr a xeni la areto me iji la waina. (E jë la Roma 8:15-17.) Öni Paulo, angatr a hë ka hape: “Aba, Kaka.” Ame la qene Arama ne la “Aba,” tre ketre hnaewekë ka amamane la ihnim me metrötr i kuku koi kem. Matre kola mama e cili la aqane imelekeune la itre hna iën me Iehova la angatr a kapa la “u ne la ate hna nyi kukun.” Hnene la ua i Akötresie hna anyipicine koi angatr, matre xecie e kuhu hni angatr ka hape, angatre la itre hna iën hna nyi kukun hnei Nyidrë. Tha kolo kö lai a hape, tha aja i angatre kö troa mele e celë fen. Ke, ame la ka xecie hnyawa e kuhu hni angeic, tre e mele nyipici angatre uti hë la mec, tro hë angatr a ce musi me Iesu elanyi e koho hnengödrai. Ketre, tha luelue kö angatr ka hape, “hetenyi [angatr] la hna siëne qa thene la Kahmitöt,” ene Iehova. Ame enehila, ala xalaithe pe hi la thelene lo ala 144 000 nekö i Akötresie ka mele pala kö e celë fen. (1 Ioane 2:20; Hna Amamane 14:1) Catrecatre la imelekeu i angatre me Iehova matre angatr a hë Nyidrëti jë ka hape, “Aba, Kaka.”

NYIPIEWEKËNE JË LA MEJIUNE KA EJE THEI EPUN

17. Nemene la mejiune ka eje thene la itre hna iën? Hnei angatre hna atre tune kaa ka hape, itre hna iën angatr

17 Maine epun la ketre trejin hna iën, tro pala hi epuni lai a amexej ngöne la itre sipu thith i epun la mejiune ka eje thei epun, ene la mejiun e hnengödrai. Ketre, ka hetre ketre aliene kö koi epun la Itre Hna Cinyihan. Drei la ketre ceitun, ame la Tusi Hmitrötr a qaja la faipoipo i Iesu memine “la jajinyi tepu [maine föe]” i nyidrë, atre hnyawa hi epun ka hape, kola qeje epun, nge epun a trengeneun la ijine cili. (Ioane 3:27-29; 2 Korinito 11:2; Hna Amamane 21:2, 9-14) Maine pena, ame la Tusi Hmitrötr a qaja la ihnimi Iehova kowe la itre hna iën, tre, atre hnyawa hi epuni ka hape, Nyidrëti a sipu ithanata koi epun. Ketre, ame la epuni a e la itre hna amekötine thatraqane la itre hna iën e hnine la Wesi Ula i Akötresie, tre, uati hmitrötr a uku epun troa drengethenge. Kola “anyipicine” koi epun hnene la uati  hmitrötre i Akötresie ka hape, mejiune i epuni la mele e hnengödrai.

18. Nemene la mejiune ka eje thene “la ka ala nyimu atraqat”? Nemene la aqane goeëne epun la mejiune cili?

18 Maine epuni la ketre atrene “la ka ala nyimu atraqat,” Akötresieti a aijijë epuni troa mele palua ngöne la Paradraiso e celë fen. (Hna Amamane 7:9; Ioane 10:16) Nemene la aqane goeëne epun la itre drai elany? Eje hi, tru la madrine i epun la epuni a mekune ajuine la hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr göne la Paradraiso elany. Epuni a trengeneun la ijine tro epuni a mele ngöne la fene ka tingeting memine la itre atrene la hnepe lapa i epun, me itre sinee i epun. Epuni fe a lapa treqene la ijine pë hmaca kö jiin, me akötr, me wezipo me mec. (Salamo 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isaia 33:24) Epuni pe hi a lapa, ngo epi canga traqa pi la ijine tro epuni a iöhnyi hmaca memine la itre sinee i epuni hna troa amelene hmaca. (Ioane 5:28, 29) Tru la ole i epuni koi Iehova göne la mejiune ka lolo celë! Ngacama tha ka xeni kö së la areto maine iji la waina, ngo easa sine la Drai Ne Amekunën, ke, hetre hni ne ole së kowe la mele hna huujëne hnei Iesu.

TRO FE KÖ EPUNI ELANYI A TRAQA?

19, 20. (a) Nemene la ka aijijë epuni troa mele palua? (b) Pine nemene matre tro epuni a sine la Drai Ne Amekunën?

19 Tro hmekuje hi epuni elanyi a mele palua e celë fen maine e koho hnengödrai e hnei epuni hna lapaune koi Iehova Akötresie, me Iesu Keriso, me kowe la thupene mel. Ame la epuni a tro kowe la Drai Ne Amekunën, mekune ajuine jë la mejiune ka eje thei epun, memine la enyipiewekëne la meci Iesu. Ame ngöne la kola lö la jö e Drai Ka Tru 3 Eiperem 2015, tre tro la itre milio lao atr e cailo fen a sine la Drai Ne Amekunën ngöne la itre Uma Ne Baselaia maine ngöne la itre xa götrane ju kö.

20 Maine ka lolo la aqane waiewekë së ngöne la easa hnëkë kowe la Drai Ne Amekunën, eje hi laka, tro lai a tru la ole së kowe la mele hna huujëne hnei Iesu. E tro sa drenge hnyawa la cainöje hna cile fë ngöne la Drai Ne Amekunën, tro lai a upi së troa hnime la itre atr me qaja trongëne koi angatr la ihnimi Iehova memine la aja i Nyidrë koi së asë. (Mataio 22:34-40) Isine jë troa hane traqa kow!

^ par. 1 See Ame la aliene la M.K., ke, kola hape “Ite macate i Keriso.”

^ par. 9 Ixatua Göi Ini Tusi Hmitrötr, götrane 16.