Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Januare 2015

Ame ngöne la zonale celë hetrenyi la itre tane mekun nyine inin qaane drai 2 Maac koi 5 Eiperem 2015.

Ole Iehova Jë Matre Manathith

Nemene la aqane tro la hni ne ole a xatua së troa cile catre ngöne la itre itupath?

Kepine Matre Easa Atrune La Heji Ne Pui Ne Xeni Ne La Joxu

Tro epuni a atre tune kaa la pengöne la mejiune i epuni, ene, la troa mele e celë fen maine e koho hnengödrai pena?

Acatrene Jë La Otrene La Faipoipo

Faifi lae ewekë nyine troa kuca matre hetre madrin, nge matre troa catre la faipoipo i lue trefen.

Xomi Iehova Jë Nyine Göli Ne La Faipoipo i Epun

Tro la itre trefën a atreine isi tune kaa memine la itre aja ka ngazo, matre tha tro kö a kei kowe la itre ethanyine la nyi xetë?

Hetre Ihnimi Kö Ka Cile Hut?

Hetre ini ka lolo koi itre ka ikötresae me itre ka tha ikötresae hna hamëne hnene la jajinyi ne Sunema, hna qaja ngöne la Nyima i Solomona.