Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Nyipiewekëne Jë La Edrö i Epun

Nyipiewekëne Jë La Edrö i Epun

“Tha hne shë kö hna kapa la u ne la fen, loi pe la u qa thei Akötesie ; mate atejë shë la ite ewekë hna hamëne gufane koi shë hnei Akötesie.”1 KORINITO 2:12.

1. Nemene la aqane goeëne ne la itre atr la itre ewekë hnei angatre hna hetreny?

MAINE jë, ase hë epuni hane drenge la itre atr e qaja ka hape, “öhne jë hi së ka hape nyipi ewekë, ke patre hë.” Maine jë hna hane tune koi epun? Tune la ketre atr hna hnahon ngöne la hnepe lapa ka trena mo, tha öhne kö angeic la enyipiewekëne la itre ewekë hnei angeic hna hetrenyi. Ka tune hi lai la thöth ka wangadrapa, ke tha trotrohnine kö angeic la itre ka nyipi ewekë kowe la mele i angeic.

2, 3. (a) Nemene la aqane mekun nyine tro la itre thöth Keresiano a thipetrij? (b) Nemene la ka troa xatua së troa nyipiewekëne la edrö së qaathei Iehova?

2 Maine ketre thöth eö, nemene la ka nyipi ewekë koi eö? Ame kowe la itre thöth enehila e cailo fen, tre, ka tru kö la itre mo hune la troa ce mel. Angatr a thele troa hetre huliwa ka loi, me uma ka mingöming, maine itöne la itre ewekë ka hnyipixe, ka tune la mobilis. Maine tru hë la itre ewekë cili koi angatr, tro ha luzi la aqane imelekeu i angatr me Akötresie, ewekë ka  sisitria kowe la mel. Maine hna hia eö ngöne la nyipici, eje hë thei eö la edrö qaathei Iehova. (Mataio 5:3) E tha nyipiewekëne kö eö la edrö cili, tro lai a hetre ethane kowe la mele i eö elany.

3 Atreine hi tro sa neëne la itre ethane cili. Kola troa xatua së troa nyipiewekëne la edrö së qaathei Iehova hnene la itre tulu ne la itre xa hlue i Nyidrë e hnine la Tusi Hmitrötr. Tha itre thöthi hmekuje kö, ngo easë asë hi, nyipi ewekë tro asë hi së a wangatrune hnyawa la edrö së qaathei Iehova.

ITRE ATR KA WANGACONE LA EDRÖ I ANGATR

4. Nemene la aqane qeje pengöne la lue nekö i Samuela ngöne 1 Samuela 8:1-5?

4 Hetre itre xa hna qaja hnei Tusi Hmitrötr ka kapa ekö la edrö qaathei Iehova, ngo tha nyipiewekëne pe. Hnei Samuela perofeta hna nyiqaane nyihlue i Iehova lo nekönatre petre kö angeic, nge hna mele nyipici pala hi koi Nyidrë. (1 Samuela 12:1-5) Ka lolo catre la tulu i Samuela, ngo tha hna xötrethenge pë hë la tulu i nyidrë hnei Ioela me Abia, lue nekö i nyidrë. Hnei nyidroti pena ha hna kuca la itre ewekë ka tha meköti kö.—E jë la 1 Samuela 8:1-5.

5, 6. Nemene la ewekë hna kuca hnene la itre nekö i Iosea memine la api nyidrë?

5 Ceitune hi lai memine la itre nekö i Iosea Joxu. Iosea la ketre joxu ka hnimi Iehova me nyihlue nyipici koi Nyidrë. Ame la kola öhne la tusi ne la Trenge Wathebo i Akötresie, me e koi Iosea, canga trongëne jë hi nyidrë la itre hna amekötin. Hnei nyidrëti hna lepe apatrene la itre idrola, me apatrene trije la itre kuci haze qa ngöne la nöj, me upe la itre atr troa drengethenge Iehova. (2 Ite Joxu 22:8; 23:2, 3, 12-15, 24, 25) Hane hi la edrö ka lolo qaathei Iehova hna kapa hnene la itre nekö i Iosea! Ngo ame hë la kola joxu hnene la köni nekö i nyidrë memine la api nyidrë, tre, pëkö ala casi e angatr ka nyipiewekëne la edrö i angatr qaathei Iehova.

6 Ame la kola joxu hnei Iehoaza nekö i Iosea, hnei nyidrëti “hna kuca la ngazo xajawa i Iehova.” Köni treu ne musi nyidrëti hi, nge kola akalabusi nyidrë hnene la Farao ne Aigupito. Ame hë e thupen, hnei nyidrëti pë hë hna po me mec ngöne la ketre nöj. (2 Ite Joxu 23:31-34) Thupene lai, joxu jë hi Iehoiakima, 11 lao macatre ne musi angeic. Angeice fe la ketre kuku ka tha nyipiewekëne kö la edrö qaathei kem. Pine laka ngazo catre la thiina i angeic, kola qeje angeic hnei Ieremia ka hape: “Troa kelemi angeice tune la aqane kele asina.” (Ieremia 22:17-19) Ngazo catre la thiina i Zedekia nekö i Iosea, me Iehoiakin api Iosea, tha hnei nyidroti kö hna  xötrethenge la tulu i Iosea.—2 Joxu 24:8, 9, 18, 19.

7, 8. (a) Hnei Solomona hna aluzine tune kaa la edrö i nyidrë qaathei Iehova? (b) Nemene la ini nyine tro sa xome qa ngöne la tulu ne la itre ka aluzine la edrö i angatr qaathei Iehova?

7 Hna ini Solomona joxu hnei Davita keme i nyidrë troa nyihlue i Iehova, ngo tha hnei nyidrëti pë hë hna nyipiewekëne la edrö i nyidrë qaathei Iehova. “Nge qatë hë Solomona ame hnei ite fö’ i nyidëti hna aukene la hni nyidë troa xöte thenge la ite haze menu, nge tha meköti kö la hni nyidë koi Iehova Akötesi nyidë, tune la hni Davita keme i nyidë.” (1 Joxu 11:4) Hane hi lai kepine matre, tha hna kepe nyidrëti pë hë hnei Iehova.

8 Tha jole kö kowe la itre atr celë troa atre Iehova me kuca la meköt. Ngazo pe, tha nyipiewekëne kö angatre la ewekë cili. Ngo, tha itre thöthi asë kö la ka wangacone la edrö i angatr qaathei Iehova. Tro sa ce wange la itre tulu ka lolo ne la itre xa thöth nyine tro sa xötrethenge.

ITRE ATR KA NYIPIEWEKËNE LA EDRÖ I ANGATR

9. Nemene la tulu ka lolo hna amë pe hnene la itre nekö i Noa? (Wange ju la pane iatr.)

9 Ka lolo catre la tulu ne la itre nekö i Noa. Hnei angatre hna xatua Noa troa cane la aka matre troa amelene la itre atr. Atre hnyawa hi angatre ka hape, nyipi ewekë tro angatr a drengethenge Iehova, ame hnei angatre hna lö hnine la aka qëmekene troa traqa la Iwë Atraqatr. (Genese 7:1, 7) Nemene hë la thangane lai? Genese 7:3 a qaja ka hape, hnei angatre hna lö fë la itre öni hnine la aka “mate hete matran’ e celë fen’ asëjëihë,” itre matran ne la itre öni me itre atr. Qangöne la hna nyipiewekëne la edrö qaathei Ieova hnene la itre nekö i Noa, haawe hetre atr pala hi e celë fen, nge hnei angatre hna acile hmaca la hmi ka wië.—Genese 8:20; 9:18, 19.

Tha patre pi kö thene la foa lao thöthi ne Isaraela lo itre hnei angatre hna inin

10. Nemene la aqane wangatrune lo lai foa lao thöth ne Isaraela la edrö i angatr qaathei Iehova?

10 Ame hë e thupen, foa pena ha lao thöthi ne Isaraela ka xele ma xome la aqane mele ne la itretre Babulona. Hna xomi Hanania, me Misaela, me Azaria me Daniela troa po e Babulona lo 617 M.P.K. Ka mingöming angatr me inamacan, nge tha jole kö koi angatr troa hlemu loi e Babulona. Ngo, tha patre pi kö thei angatr lo itre hnei angatre hna inin, celë hi kepine matre hnei Iehova hna amanathithi angatre hnyawa.—E jë la Daniela 1:8, 11-15, 20.

11. Nemene la aqane tro la itre atr a kepe thangane qa ngöne la edrö i Iesu qaathei Iehova?

11 Hnei Iesu fe hna hane nyipiewekëne la edrö i nyidrë qaathei Iehova, ketre tulu lai ka sisitria catr. Ka tru koi Iesu la itre ini hnei nyidrëti hna kapa qaathene la Tretretro i nyidrë. Kola mama ngöne la hnei nyidrëti hna qaja ka hape: “Ame lo hnei Tetetroti hna ini ni, te, celë hi hnenge hna qaja.” (Ioane 8:28) Tru fe la madrine i nyidrëti troa ce thawa la itre ini cili memine la itre atr, matre tro angatr a hane kepe thangane qa ngön. Öni nyidrë: “Qânge troa cainöjëne la maca ka loi ne la baselaia i Akötesie kowe la ite xa lapa pena ; ke hna upi ni thatraqane lai.” (Luka 4:18, 43) Tha hna hane kö nyipine hnene la fen la nyipici qaathei Akötresie, celë hi kepine matre  Iesu a hmekëne la itretre drei nyidrë ka hape, tha tro kö angatr a “ite sine ne la fene.”—Ioane 15:19.

NYIPIEWEKËNE JË LA EDRÖ I EÖ

12. (a) Nemene la aqane tro la itre thöth a xomi ini enehila qa ngöne la 2 Timoteo 3:14-17? (b) Nemene la aqane tro la itre thöth a isa waipengöi angatr?

12 Maine ka hnimi Iehova la keme me thine ka hia eö, ke, eje thei eö la edrö qaathei Iehova. Ame la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göi Timoteo, tre nyine tro fe eö a hane xomi ini qa ngön. (E jë la 2 Timoteo 3:14-17.) Hnei nyidro hna ini eö la pengöi Iehova memine la aqane troa amadrinë Nyidrë. Maine jë hnei eö hna kapa la itre ini cili nge medrenge petre kö eö. Ngo celë hi ka “ainamacanë eö kowe la mele hnene la lapaune koi Keriso Iesu,” me ‘hnëkë’ eö hnyawa troa nyihlue i Akötresie. Matre, hapeu, eö kö a hane nyipiewekëne la edrö i eö? Ketre waipengöi eö jë me hape: ‘Nemene la aqane goeëne ni la itre hlue i Iehova ka mele nyipici ekö? Madrine kö ni troa ketre Atre Anyipici Iehova? Nemene fe la mekunang e troa hë ni ka hape ketre enehmu i Akötresie? Trotrohnine kö ni la enyipiewekëne memine la elolone la manathith ka eje theng?’

Madrine kö eö troa ketre Atre Anyipici Iehova tune lo itre ka mele nyipici ekö? (Wange ju la paragarafe 9, 10, me 12)

13, 14. Nemene la hna pi kuca hnene la itre thöth hna hiane ngöne la nyipici, ngo pine nemene matre ka hmo la ka ujë tune lai? Hamëne jë la ketre ceitun.

13 Ame la itre xa thöth hna hiane hnene la itre keme me thin ka hmi, tre, maine jë tha trotrohnine kö angatre la elolone la nyipici, memine la engazone la fene i Satana. Ame itre xan, hna huli angatr troa melëne la fene cili. Ngo, hapeu, tro kö eö a nyenyape qëmekene la ketre loto göne tro hi a atre ka hape, tro jë kö eö a eatr maine mec? Atre hmo la ka ujë tune lai! Haawe, tha nyipi ewekë kö troa pane tupathe troa kuca la itre ewekë ka ngazo ne la fene celë  matre troa atre ka hape, tru catre la ethan elanyi kowe la mele së.—1 Peteru 4:4.

Tha nyipi ewekë kö troa pane kuca la itre ewekë ka ngazo göi troa atre ka hape, ka tru catre la ethanyine kowe la mele së

14 Ame Gener, tre, ketre thöth ne Asia hna hiane ngöne la nyipici. Hna bapataiso angeic nge 12 lao macatre i angeic. Ngo ame hë la angeic a thöth, angeice hë a pi hane xome la aqane mele i fen, ke, kola mekune ka hape, pë hmaca kö ka sewe angeic troa kuca la itre sipu aja i angeic. Hna nyiqaane thoi hnei Gener me juetrë thiina. Ame hë la angeic a 15 lao macatre, angeice ha xome la thiina ka ngazo ne la itre sine ce elo i angeic, tune la troa hmo hnei kahaitr, me iqaqa. Hna majemine hnei Gener elo billard me kuca la itre elo ne isi matre traqa e hnenyipajidri pala hi. Ngo ame hë e thupen, angeice hë a öhne ka hape, pëkö madrine hnei angeic hna kapa qa ngöne, matre haitre la mele i angeic. Ngo ame hë enehila, bëeke hmaca ha angeic koi Iehova. Angeic a qaja ka hape, ame itre xa ijin, kola iaö angeic hnene la fen, ngo pë hmaca kö ketre ewekë ka sisitria hune la aqane imelekeu i angeic me Iehova.

15. Nemene la nyine tro asë hi së a mekun, ngacama tha hna hia së kö ngöne la nyipici?

15 Maine eö casi hi la ka hmi, ngo pane mekune jë la manathithi ka lolo e tro eö a atre me thili kowe la Atre Xupi eö! Ngacama itre miliare la etrune la itre atr e celë fen, ngo Iehova kö a ketre sipu mama koi eö. Drei lai ketre manathithi ka tru! (Ioane 6:44, 45) Hne së ju hë hna atre la nyipici qaathene la itre keme me thine së, maine hnei ketre aqane pena, ngo, atraqatre la madrine së troa atre. (E jë la 1 Korinito 2:12.) Öni Gener, “Ka ue ni matre troa hane atre ni hnei Iehova, Atrekë ewekëne la hnengödrai memine la fen?” (Salamo 8:4) Önine la ketre trejine föe: “Ka madrine la itre hnainin ngöne kola wangatrehmekunyi angatre me qaja la ëje i angatr hnene la ka hamë ini koi angatr. Ngo the qaja pala ha la madrine ka eje the së e troa hane atre së hnei Iehova, lo Atre Hamë Ini Ka Tru!”

MATRE TUNE KAA FE EÖ?

16. Nemene la ewekë ka loi nyine troa kuca hnene la itre thöth Keresiano?

16 Pane mekune jë la edrö i eö ka lolo qaathei Iehova, nge thele jë troa nyihlue i Nyidrë. Xötrethenge jë la tulu ka lolo ne la itre hlue i Iehova ekö. The tune kö la itre  thöth ka nyimutre enehila ka aluzine la mele i angatr, nge ka mele menu pe hi.—2 Korinito 4:3, 4.

17-19. Pine nemene matre ka loi e troa isa pengöne memine la fen?

17 Ketre, tha ka hmaloi kö troa ketre pengöne pe kö hune la fen. Ngo ka nyipi ewekë catre troa ujë tune lai. Pane mekune jë la ketre atr ka hnëkë kowe la ketre elo ka tru (Jeux olympiques). Maine angeic a ajane troa sisitria hune la itre xa ka troa sine la elo, nyipi ewekë tro angeic a ketre pengöne kö. Angeic a hnöthe troa kuca la itre ewekë ka troa xome menune la traem me mekuna i angeic. Hnene la aja ka eje thei angeic troa ketre pengön hune la itre xan, matre angeic a catre hnëkë me thele troa traqa kowe la hna ie.

Mekune jë la edrö i eö ka lolo qaathei Iehova, nge thele jë troa nyihlue i Nyidrë

18 Ala nyimu la itre atr ka tha hane kö mekune la itre ethane la itre huliwa ka ngazo hnei angatre hna kuca, ngo tha ka tune fe kö lai la itre hlue i Iehova. Maine isa pengöne kö së memine la aqane ujë ne la fen, nge easa neëne la kuci ngazo, thiina ka thë la aqane imelekeu së me Iehova, tro hë sa “xölehuje la nyipi mel.” (1 Timoteo 6:19) Önine lo trejine föe hna amexeje hë: “Maine hnei eö hna catre fë la hnei eö hna lapaune kow ngöne la drai, tro ha lapa hnyawa la hni ö. Kolo hi lai a anyipicine laka, hnei eö hna catre cile kowe la aqane ihuline la fene i Satana. Ketre, kösë eö hi a lapa goeë Iehova, nge atraqatre la madrine i Nyidrë kowe la aqane ujë i eö! Ame e cili, atraqatre la madrine i eö troa ketre pengöne hune la fen!”

19 Ka hetre nyipi aliene la mele i eö. The aluzine kö la mele i eö hnene la hna mekune la itre ewekë hnei eö hna thele troa hetrenyi enehila. (Ate Cainöje 9:2, 10) Trotrohnine hë eö la kepine matre eö e celë fen, nge eje hë thei eö la mejiune troa mele epine palua. Celë hi la ka troa xatua eö troa axeciëne la itre mekune ka loi, me hmekë eö troa “tro tune la ite ethen.”—Efeso 4:17; Malaki 3:18.

20, 21. Maine tro sa axeciëne hnyawa la itre mekun, nemene la pengöne la mele së elany? Nemene la ka nyipi ewekë koi Iehova?

20 Maine tro sa axeciëne hnyawa la itre mekun, tro hë sa mele madrin enehila, nge tro fe sa hane mele epine palua hnine la fene ka hnyipixe. Tro kö Iehova a amanathithi së hnyawa elany. (Mataio 5:5; 19:29; 25:34) Ngo eje hi lai laka, tha thatraqai nöjei atr asë kö la itre manathithi cili. Nyipi ewekë koi Iehova la tro sa drengethenge. (E jë la 1 Ioane 5:3, 4.) Eje hi lai laka, tha tro jë kö lai a gufa la trenge catre hne së hna kuca enehila troa nyihlue i Iehova!

21 Tru catre hë la itre manathith hnei Iehova hna hamëne koi së. Eje hë the së la nyipi atrehmekune qa hnine la Wesi Ula i Nyidrë, nge trotrohnine hnyawa ha së la nyipici göi Nyidrë me aja i Nyidrë. Ketre manathithi ka tru mina fe la troa hë së hnene la ëje i Nyidrë. Akötresieti a thingehnaeane koi së laka, tro kö Nyidrëti a xatua së me nyixöle së. (Salamo 118:7) Haawe, loi e tro asë hi së a amaman, easë itre thöth maine itre ka tru pena, laka, easa nyipiewekëne la edrö së qaathei Iehova, nge atraqatre la aja së troa “atrunyi [A]nganyidëti epine palua.”—Roma 11:33-36; Salamo 33:12.