Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Diseba 2014

Ame ngöne la zonale celë hetrenyi la itre tane mekun nyine inin qaane 2 Febuare koi 1 Maac 2015.

‘Drenge Jë Me Trotrohnine La Alien’

Hnei Iesu hna qaja la itre ceitun göi itine sinapi, leven, atre salem, me trenga mo hna juetrën. Nemene la aliene itre ej?

Trotrohnine Kö Epuni La Hna Cinyihan?

Nemene la aliene la itre ceitune i Iesu göi atre eënyi ka meköl, me eötr, me neköne ka mejengön?

Ce Qëmeke Jë Kowe La Pune La Fene Celë

Foa lao tulu qa hnine la Tusi Hmitrötr ka amamane la enyipiewekëne la cas, memine la kepine matre nyipi ewekë catre hmaca kö eje ngöne la itre drai elany.

Nyipiewekëne Jë La Edrö i Epun

Tro sa amamane tune kaa ka hape, easa wangatrune la edrö së qaathei Iehova?

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Nemene la aliene la hna ithanata i Ieremia la angeic a qeje Rakela a trejine pine la itre nekö i nyiidro?

Hapeu, Ka Loi Kö La Troa Saze Mekun?

Hetre itre mekune hna axeciëne ka eje hë, ngo tha itre eje asë kö. Nemene la eisapengöne itre ej?

‘Atre Hë Nyidrëti La Jën’

Guy H. Pierce, ketre atrene la Lapa Ne Xomi Meköt ne la itretre anyipici Iehova ka meci lo Drai angediic 18 Maac 2014.