Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Okotropa 2014

Ce Huliwa Jë Me Iehova—Hnine Jë La Hnëqa Cili!

Ce Huliwa Jë Me Iehova—Hnine Jë La Hnëqa Cili!

“Eëhuni a ce huliwa . . . me Akötesie.”1 KORINITO 3:9.

1. Nemene la mekuna i Iehova göi huliwa, nge nemene la hnei Nyidrëti hna kuca?

MADRINE pala hi Iehova kowe la huliwa i Nyidrë. (Salamo 135:6; Ioane 5:17) Aja i Nyidrë tro la itre angela me itre atr a hane madrine la huliwa i angatr. Celë hi matre Nyidrëti a upi angatre troa kuca la ketre huliwa ka lolo. Hnei Iehova hna hane aijijëne la Hupuna i Nyidrë troa ce xupe me Nyidrë la itre ewekë. (E jë la Kolose 1:15, 16. *) Tusi Hmitrötre a qaja koi së ka hape, qëmekene tro Iesu a traqa e celë fen, ce nyidrëti ekö me Akötresie e koho hnengödrai, nge hna hë nyidrëti ka hape ketre “atr atreine huliwa.”—Ite edomë 8:30, MN.

2. Hne së hna atre tune kaa ka hape, hna hamëne pala hi kowe la itre angela la itre huliwa ka lolo?

2 Qaane lo tusi Genese uti hë Hna Amamane, kola mama laka hnei Iehova pala hi hna thue huliwa ne la itre angela. Ame lo kola ena la wathebo hnei Adamu me Eva nge kola upi nyidroti qa hnine la Paradraiso, hnei Akötresieti hna thue huliwa  ne la lue angela. Kola qaja ngöne la tusi Genese, ka hape “hna helë Adamu, me acile e kohië ngöne la hlapa Edena la ite kerubi fë la taua ka palulu kola jume agön’ a thupëne la jëne tro kowe la sinöe hna melen.” (Genese 3:24) Nge ame ngöne Hna Amamane, kola mama laka hnei Iehova “hna upe la angela i nyidë troa amamane kowe la ite hlue i nyidë la nöjei ewekë ka ijije troa canga traqa,” kolo itre ewekë lai ka troa traqa elany.—Hna Amamane 22:6.

HULIWA HNA ATHIPE KOWE LA ATR

3. Ame ngöne lo Iesu e celë fen, hnei nyidrëti hna nyitipune tune kaa la Tretretro i nyidrë?

3 Ame lo Iesu e celë fen, madrine catre nyidrë troa kuca la huliwa qaathei Iehova. Hnei nyidrëti hna nyitipune la Tretretro i nyidrë, ngöne la nyidrëti a ahnithe la ketre huliwa ka tru kowe la itretre drei nyidrë. Hnei nyidrëti hna thuecatre koi angatr me hape: “Nyipici, nyipici, ini a qaja koi nyipunie, ka hape, Ame la ate lapaune koi ni, tro angeic’ a kuca fe la nöjei huliwa hnenge hna kuca ; nge tro angeic’ a kuca la ite huliwa atraqate hune lai, qa ngöne la ini a tro koi Tetetro.” (Ioane 14:12) Hnei Iesu hna amamane kowe la itretre drei nyidrë la enyipiewekëne la huliwa hnei angatre hna troa kuca, öni nyidrë: “Loi e tro sa kuca la itre huliwa ne la atre upi ni e lai petre kö ; ke calemi hë la jidr, matre thatreine kö la atre troa huliwa.”—Ioane 9:4, MN.

4-6. (a) Pine nemene matre ka loi koi së la aqane trongëne hnyawa Noa me Mose la hna amekötin hnei Iehova? (b) Nemene la lue thangane ka xulu qa ngöne la hna kuca la huliwa i Akötresie?

4 Itre macatre qëmekene tro Iesu a traqa e celë fen, hnei Iehova hna ahnithe kowe la itre atr la ketre huliwa ka lolo. Ngacama tha eatrëne ju kö Adamu me Eva lo huliwa hna ahnithe koi nyidro hnei Iehova, ngo hna eatrën pë hë e thupene hnene la itre atr. (Genese 1:28) Hnei Iehova fe lo hna hamëne la itre ithuemacanyi koi Noa göne la aqane troa cane la aka, matre jëne iamele koi angeic me hnepe lapa i angeic ngöne la ijine Iwë Atraqatr. Ame hnei Noa hna kuca thenge la hna amekötin hnei Iehova. Hnene laka hnei Noa hna trongëne hnyawa la itre ithuemacanyi qaathei Iehova, kepine hi matre mele kö së enehila.—Genese 6:14-16, 22; 2 Peteru 2:5.

5 Hnei Iehova hna hamëne fe koi Mose la itre ithuemacanyi göi troa acile la uma mano me acile la itretre huuj. Hnei Mose hna trongëne hnyawa la hna amekötin. (Esodo 39:32; 40:12-16) Nemene la ini hne së hna xome enehila qa ngöne la aqane catre idrengethenge i Mose? Tune lo hna qaja hnei Paulo, ame la uma mano memine la itretre huuj, itre ej lai a nyihatrene la itre manathithi hna troa kapa elanyi.—Heberu 9:1-5, 9; 10:1

Kola atrunyi Iehova enehila hnene la huliwa hne së hna kuca koi Nyidrë

6 Ame ngöne la kola eatre trootro la aja i Akötresie, kolo fe a kapa hnene la itre hlue i Nyidrë la itre huliwa ka isapengön. Ngacama ka isapengöne la itre huliwa i angatr, ngo itre eje pala hi a atrunyi Iehova nge hna kepe eloin fe hnene la itre atr. Celë fe hi ka mama ngöne la itre huliwa hna kuca hnei Iesu e hnengödrai me e celë fen. (Ioane 4:34; 17:4) Haawe, ame la easa kuca enehila la huliwa hna hamë së hnei Iehova, easë hi lai a atrunyi Nyidrë. (Mataio 5:16; e jë la 1 Korinito 15:58.) Pine nemene matre qaja jë së tune lai?

NYIPIEWEKËNE JË LA ITRE HNËQA I EPUN

7, 8. (a) Qaja jë la itre huliwa hna kuca enehila hnene la itre trejin e cailo fen. (b) Nemene la aqane tro sa ujë la easa kapa la ketre huliwa qaathei Iehova?

7 Iehova a atrunyi së la Nyidrëti a aijijë së, itre ka tha pexeje kö, troa itretre ce huliwa me Nyidrë. (1 Korinito 3:9) Nyimutre la itre Keresiano ka hane kuca la huliwa ne xupi uma tui Noa me Mose. Ala nyimu thei angatr la ka ixatua xupi Uma Ne Asabele, me Uma Ne Baselaia me itre Bethela. Maine epuni la ketre ka nyidrawane la itre Uma Ne Baselaia ne la nöj maine ketre ka ixatua xupi uma ngöne la hnalapa ne xomi meköti ka hnyipixe e Warwick, Neweyok, haawe, hnine jë la hnëqa i epun! (Wange ju la pane iatr, kolo hna kuci tulun.) Ketre huliwa lai ka hmitrötr. Nyipici laka tha itre Keresiano asë kö la ka sine la huliwa ne xupi uma, ngo easë asë hi a sine la huliwa ne xupe ngöne la götrane u, ene la huliwa ne cainöj. Ej a atrunyi Iehova me hamëne la itre manathithi kowe la itre atr. (Ite Huliwa 13:47-49) Organizasio i Akötresie la ka elemekene la huliwa ne cainöj. Haawe, the sesëkötre kö së e ketre ijine e nue pi koi së la ketre huliwa ka hnyipixe.

8 Tru la ajane la itre hlue i Iehova troa trongëne la itre jë i Nyidrë. (E jë la Heberu 13:7, 17.) Ame e itre xa ijine tha nyipi trotrohnine kö së la kepine matre kola hamëne koi së la ketre huliwa ka hnyipixe, ngo loi e tro sa kuca pine laka atre hnyawa hi së ka hape, qaathei Iehova la huliwa cili nge nyine loi koi së e tro sa kuca.

9. Nemene la tulu ka loi hna hamëne hnene la itre qatre thup ne la ekalesia?

9 Tro la itre qatre thup a amamane la trenge aja i angatr troa kuca la aja i Iehova hnene la aqane elemekene angatre la ekalesia. (2 Korinito 1:24; 1 Thesalonika 5:12, 13) Tru la ajane la itre qatre thup troa huliwa catr me amamai tulu me inine la itre xa aqane tro fë cainöje ka hnyipixe. Angatre a öhne la itre thangane ka lolo la angatre a huliwane la aqane troa cainöj jëne telefon, me ngöne la hnë xepe hnei he, maine ngöne la gaa tru atr. Ngo itre xan a mekune ka hape, “Tro jë kö lai a ie la itre aqane cainöje celë ka hnyipixe?” Hnene la foa lao pionie ne Alema hna mekune troa cainöje ngöne la itre götrane hnë huliwa, laka qea ha enehila la hna tha cainöje ngön. Öni Mikael, ketre qatre thup, ka hape, seseu catr angatr, ke, itre macatre hë enehila ne tha cainöje hmaca kö angatre ngöne la itre götrane cili. Öni angeic: “Ngo öhne hnyawa kö Iehova la luelue hun, ke, hnei Nyidrëti hna amanathithine la cainöje hun ngöne la ketre hmakany. Thatreine kö hun troa thëthëhmine lai. Tru la madrine hun qa ngöne la hne huni hna trongëne la itre mekune hna hamëne hnene la Huliwa Ne Baselaia me mejiune kowe la ixatua i Iehova.” Epuni kö a hane thele troa tupathe la itre aqane cainöje ka hnyipixe ngöne la teritoare i epun?

10. Nemene la itre ewekë hna saze ngöne la organizasio i Iehova ngöne hi la itre macatre ka ase hë?

10 Ame itre xa ijin, hetre itre ewekë ka saze ngöne la Bethela. Ame hi lo itre macatre ka ase hë, hna thinge la itre bethela ka co, matre ame lo itre huliwa hna kuca e cili, tre tro pena a kuca ngöne la itre bethela ka tru. Saze jë hi la melene la itre xa trejine ka huliwa ekö ngöne la itre bethela hna  thing. Ngo hetre eloine la itre ewekë cili koi angatr. (Ate Cainöj 7:8) Atraqatre la madrinene la itre ka saene cili troa huliwa thenge la hna amekötine hnene la organizasio i Iehova enehila!

Epuni kö a tupathe la itre aqane cainöje ka hnyipixe ngöne la teritoare i epun?

11-13. Nemene la itre jole hna cile kow hnene la itre xan, pine la itre ewekë ka saze ngöne la organizasio?

11 Hetre ini nyine tro sa xome qa ngöne la itre ka huliwa ngöne la itre bethela hna acasin. Nyimu trejin, trahmanyi me föe ka huliwa ngöne la itre bethela ka co a nyimu macatre hë. Hna sipone kowe la lue trefën ka huliwa koi 30 lao macatre ngöne la bethela ne Costa Rica, troa feke kowe la bethela ne Mexique. Nge ame e cili, tru catre hnei ka huliwa. Önine la trahmany, Rogelio: “Jole catre koi ni troa trotrije la hnepe lapang me itre sineeng.” Hna sipone koi Juan, ketre ka huliwa bethela troa fek a tro Mexique, kösë ame koi angeic, ketre aqane mele ka hnyipixe. Öni angeic: “Thele jë troa imajemikeu me itre xan. Nyipi ewekë fe troa majemi kowe la itre aqane mele ka hnyipixe, me aqane waimekune ka hnyipixe.”

12 Ame la kola acasine la itre bethela e Erop, hna sipone kowe la itre trejine ka nyimutre ka huliwa bethela troa feke kowe la bethela e Alema. Tru la itre jole hnei angatr hna cile kow, matre jole e troa trotrije la nöje i angatr. Hace pi hë kowe la itre trejine ka fek qaa Suisse, ke thatreine kö troa thëthëhmine lo itre wetr ka mingöming hna hape, Alpes. Ame la itre trejin ka fek qaa Autriche, tru la hnei angatre hna mekune lo itre atrene la neköi bethela i angatr ekö.

13 Nyimu ewekë nyine troa saze hnene la itre trejin ka fek kowe la bethela ne la ketre nöj. Tro angatr a majemi kowe la hnë lapa ka hnyipixe, me itre sine huliwa ka hnyipixe, me itre hnëqa ka hnyipixe. Tro fe angatr a majemi kowe la ekalesia ka hnyipixe, me teritoare ka hnyipixe, me qene hlapa ka hnyipixe. Maine nyipici laka, hace catre koi angatre troa melëne la itre ewekë cili, ngo ka madrine pala hi angatr. Pine nemen? Tro sa ce wange la hna qaja hnene la itre xan e angatr.

“Pine laka qaathei Iehova la sipo, eni hi lai a canga kapa”

14, 15. (a) Nemene la aqane amamane hnene la itre xa trejine laka, angatr a wangatrune la hnëqa i angatr troa ce huliwa me Iehova? (b) Nemene la tulu ka lolo hnei angatr hna hamëne koi së?

14 Öni Grethel: “Ame laka eni a kapa la sipo, ke, jëne tro ni lai a amamane koi Iehova la ihniming koi Nyidrë, nge tha tro kö a ajolëne lai hnene la hna tro kowe la ketre nöj, me ketre uma, maine kuca la ketre hnëqa.” Öni Dayska: “Pine laka qaathei Iehova la sipo, eni hi lai a canga kapa.” André me Gabriela a cengöne qaja ka hape: “Nyiho a kapa la sipo, ke ame koi nyiho, aqane tro hi lai a nue la itre sipu aja i nyiho göi troa nyihlue i Iehova.” Ame koi nyidro, e hetre hna amekötine hnyipixen hnene la organizasio i Iehova, nyipi ewekë troa trongëne hune la troa kuci mekun.

Ame la hnëqa së ka sisitria, tre ene la troa kuca la huliwa i Iehova!

15 Ame la kola acasine la itre bethela, kolo hi lai a upe lo itre xa ka huliwa bethela ekö troa pionie. Celë hi ewekë lai ka traqa kowe la itre ka huliwa bethela lo kola acasine la itre bethela ne Danemark me Norvège, me Suède, matre troa eköthe la bethela ne Scandinavie. Hnei Florian me Anja, lue trefën hna qaja ka hape:  “Ngacama tru ju hë la ejolen, ngo ka tru pala hi koi nyiho la hnëqa ka hnyipixe. Ka lolo pala hi koi nyiho troa huliwa koi Iehova ngöne la nöjei götrane hna upi nyiho kow. Eje hi laka, mana la itre manathithi hnei nyiho hna kapa!” Maine nyipici laka, tha easë kö a hane melëne la ewekë cili, ngo loi e tro sa hane nyitipune la aqane nue hnene la itre trejine trahmanyi me föe cili la mele i angatr, nge tro fe a hane amë panëne la Baselaia. (Isaia 6:8) Eje hi laka, tro Iehova a amanathithine la nöjei ka wangatrune la hnëqa i angatr, ene la troa ce huliwa me Nyidrë ngöne la nöjei götrane ne nyihlue i Iehova hnei angatr.

MADRINE JË TROA CE HULIWA PALA HI ME IEHOVA!

16. (a) Nemene la hna upi së troa kuca hnei Galatia 6:4? (b) Nemene la hnëqa ka tru catr ka eje the së isa ala cas?

16 Pine laka itre ka tha pexeje së, easë pala hi a thele troa aceitunë së me itre xan. Ngo Wesi Ula i Akötresieti pe a upi së tro hi a mekune hnyawa la hne së hna atreine kuca. (E jë la Galatia 6:4.) Tha tro kö së asë lai a qatre thup, maine pionie, maine mesinare, maine huliwa bethela. Ngacama itre hnëqa ka lolo lai, ngo ame la hnëqa ka sisitria catr, tre ene la troa atre cainöjëne la maca ka loi, me ce huliwa me Iehova. Loi e tro sa wangatrune la hnëqa celë, hnëqa së asë hi lai, easë isa ala cas.

17. Ame ngöne la fene celë, nemene la itre ewekë ka traqa? Ngo pine nemene matre tha tro kö sa kucakuca?

17 Ame ngöne la fene celë, hna nyi ifegone hi la aqane tro sa nyihlue i Iehova. Hetre itre ewekë ka traqa hne së hna thatreine neën, tune la itre ewekë ka traqa kowe la itre atrene la hnepe lapa së, maine kolo pena a traqa koi së la ketre sine mec. Tha tro pi kö sa kucakuca hnene la itre ewekë cili, ke, hetre hne së pala hi hna atreine kuca, ene la troa cainöjëne la ëje i Iehova memine  la Baselaia. Ame la ka sisitria catr, ene laka easa kuca la hne së hna atreine koi Iehova, nge easë fe a thith matre tro Nyidrëti a xatuane la itre trejine ka huliwa catre hmaca kö. The thëthëhmine kö laka, ame la atre atrune la ëje i Iehova, tre ka sisitria angeic xajawa i Nyidrë!

Ame la atre atrune la ëje i Iehova, tre ka sisitria angeic xajawa i Nyidrë!

18. Nemene la manathith ka tru ka eje hë the së enehila, nge nemene la hne së hna trengeneun?

18 Ngacama itre ka tha pexeje së, ngo Iehova a aijijë së troa ce huliwa me Nyidrë. Ketre manathith ka tru koi së troa ce huliwa memine la Akötresi së ngöne la itre drai ne la pune celë. Easa trengeneun lo “nyipi mel” elany, la ijine tro sa kuca la itre ewekë hna thatreine enehila. Easenyi catre hë matre hamëne pi Iehova koi së la madrin me tingeting ka tha ase palua kö, ngöne la fene ka hnyipixe.—1 Timoteo 6:18, 19.

Ka tru kö koi epun la hnëqa i epun? (Wange ju la paragarafe 16-18)

19. Mele ka tune kaa elanyi la hnei Iehova hna thingehnaeane koi së?

19 Easenyi catre hë matre paradraiso pi la fen, lo hna thingeahneane hnei Akötresie. Easa mekune lo hnei Mose hna qaja kowe la angetre Isaraela qëmekene tro angatr a lö kowe la Nöje Hna Thingehnaean, öni angeic: “Tro Iehova Akötesi ’ö a amananyi ’ö ngöne la nöjei huliwa i ’ö asë.” (Deuteronomi 30:9) Thupene e Amagedo, tro Iehova a hamëne la ihnadro kowe la itre ka ce huliwa me Nyidrë, tune lo hnei Nyidrëti hna thingehnaean. Ame e cili, hnëqa së ka hnyipixe la troa huliwane la fen matre paradraiso ka mingöming!

[Ithueamacany]

^ par. 1 Kolose 1:15, 16, MN: “Nyidëti la hnaiji Akötesie ka tha mama kö, haetra ne la nöjei hna xup’ asë ; ke jëne nyidrë matre xupe jë la nöjei ewekë asëjëihë, nöjei ewekë e hnengödrai, me e celë fen, nöjei ewekë ka mama me ka tha mama kö, nge nöjei theron, me nöjei joxu, me itete mus, me nöjei men; hna xupe la nöjei ewekë asëjëihë jëne nyidrë nge thatraqai nyidë.”